Detaljer

Skatter i Nora

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Nora 22.25% 11.55% 0% 0% 33.8%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0% 0% 33.16%

Medelinkomsten i Nora

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2021 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Nora +4.79% +14 000 306 000
Sverige medel 36 281 306 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Nora -1.1% -1 100 st 16.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Nora +66.73% +0.13% 490
    

Folkmängd i Nora

Nora10 721
Sverige medel36 281

Befolkningsökning i Nora

Förändring 2021

% #
Nora +0.33% +35
Sverige medel +0.66% +69 230

Medelålder i Nora

Förändring 2022

Förändring Ålder
Nora -0.3 år 45.3 år