Detaljer

Skatter i Nora

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Nora 22.25% 11.55% 0.25% 1.3% 35.1%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Nora

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Nora +2.16% +6 000 284 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Nora -1.1% -1 100 st 16.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Nora +66.73% +0.13% 490
    

Folkmängd i Nora

Nora10 686
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Nora

Förändring 2020

% #
Nora -0.37% -40
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Nora

Förändring 2020

Förändring Ålder
Nora -0.3 år 44.7 år