Detaljer

Skatter i Lessebo

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Lessebo 21.81% 12% 0% 0% 33.81%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0% 0% 33.16%

Medelinkomsten i Lessebo

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2021 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Lessebo +4.65% +12 000 270 000
Sverige medel 36 281 270 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Lessebo -0.7% -700 st 23.2%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Lessebo +66.75% +8.06% 403
    

Folkmängd i Lessebo

Lessebo8 574
Sverige medel36 281

Befolkningsökning i Lessebo

Förändring 2021

% #
Lessebo -0.94% -81
Sverige medel +0.66% +69 230

Medelålder i Lessebo

Förändring 2022

Förändring Ålder
Lessebo -0.6 år 42.7 år