Detaljer

Skatter i Kil

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Kil 21.87% 11.68% 0.25% 1.39% 34.94%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Kil

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Kil +1.79% +5 000 284 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Kil -0.2% -200 st 13.8%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Kil +68.29% +2.72% 514
    

Folkmängd i Kil

Kil12 115
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Kil

Förändring 2020

% #
Kil +0.23% +28
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Kil

Förändring 2020

Förändring Ålder
Kil -0.1 år 43.4 år
Solhem inredning

Solhem inredning

Erjudanden och nedsatt pris på möbler och inredning!

Till kampanjen