Detaljer

Skatter i Jönköping

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Jönköping 21.64% 11.76% 0.25% 1.42% 34.82%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Jönköping

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Jönköping +2.01% +6 000 304 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Jönköping -0.3% -300 st 12.6%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Jönköping 69% -0.53% 10 279
    

Folkmängd i Jönköping

Jönköping142 427
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Jönköping

Förändring 2020

% #
Jönköping +0.95% +1 346
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Jönköping

Förändring 2019

Förändring Ålder
Jönköping -0.1 år 40.2 år