Detaljer

Skatter i Flen

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Flen 22.27% 10.83% 0% 0% 33.1%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0% 0% 33.16%

Medelinkomsten i Flen

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2021 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Flen +4.21% +11 000 272 000
Sverige medel 36 281 272 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Flen +2.2% +2 200 st 21.5%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Flen +59.5% +2.37% 763
    

Folkmängd i Flen

Flen16 316
Sverige medel36 281

Befolkningsökning i Flen

Förändring 2021

% #
Flen -0.7% -115
Sverige medel +0.66% +69 230

Medelålder i Flen

Förändring 2022

Förändring Ålder
Flen -0.5 år 45.7 år