Detaljer

Skatter i Emmaboda

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Emmaboda 22.21% 11.86% 0.25% 1.49% 35.56%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Emmaboda

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Emmaboda +1.53% +4 000 266 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Emmaboda -0.3% -300 st 17.1%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Emmaboda 66.36% -3.75% 437
    

Folkmängd i Emmaboda

Emmaboda9 360
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Emmaboda

Förändring 2020

% #
Emmaboda -0.9% -85
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Emmaboda

Förändring 2020

Förändring Ålder
Emmaboda -0.2 år 45.6 år