Detaljer

Skatter i Eda

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Eda 22.27% 11.68% 0.25% 1.39% 35.34%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Eda

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Eda +2.07% +5 000 246 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Eda +0.8% +800 st 14.6%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Eda +66.25% +1.42% 397
    

Folkmängd i Eda

Eda8 550
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Eda

Förändring 2020

% #
Eda -0.16% -14
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Eda

Förändring 2020

Förändring Ålder
Eda -0.2 år 44.3 år