Detaljer

Skatter i Bjuv

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Bjuv 20.99% 11.18% 0.25% 1.29% 33.46%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Bjuv

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Bjuv +2.36% +6 000 260 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Bjuv -0.2% -200 st 16.6%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Bjuv 62.74% -0.91% 840
    

Folkmängd i Bjuv

Bjuv15 697
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Bjuv

Förändring 2020

% #
Bjuv -0.11% -18
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Bjuv

Förändring 2020

Förändring Ålder
Bjuv -0.2 år 40.4 år