Detaljer

Skatter i Åsele

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Åsele 23.6% 11.35% 0.25% 1.37% 36.32%
Sverige medel 21.68% 11.49% 0.24% 1.33% 34.5%

Medelinkomsten i Åsele

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2019 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Åsele +2.87% +7 000 251 000
Sverige medel 35 791 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Åsele -2.5% -2 500 st 18%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Åsele 63.95% -1.46% 147
    

Folkmängd i Åsele

Åsele2 805
Sverige medel35 791

Befolkningsökning i Åsele

Förändring 2020

% #
Åsele +0.39% +11
Sverige medel +0.5% +51 706

Medelålder i Åsele

Förändring 2020

Förändring Ålder
Åsele 0 år 47.5 år