Lön Yrkeslärare

Medellön Man Kvinna
34 800 kr 35 100 kr 34 400 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en yrkeslärare inom lärare i yrkesämnen. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Yrkeslärare

Gymnasielärare i yrkesämnen/yrkeslärare arbetar oftast på en kommunal eller en fristående gymnasieskola med elever som är 16-18 år. Eleverna läser där yrkesprogram som leder till en yrkesutbildning. Gymnasielärare i yrkesämnen kan också arbeta inom Komvux eller annan vuxenutbildning.

Arbetsuppgifter
För gymnasielärare i yrkesämnen varvas teoretisk undervisning i klassrummet med praktiska övningar. Själva undervisningen kräver ofta förberedelser och uppföljningar av undervisningen som att rätta skrivningar, dokumentera elevernas arbete eller skriva omdömen. Läraren hjälper eleverna att själva söka kunskap och en viktig del av lärarens uppgift är att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Målen för utbildningen finns angivna i läroplaner och kursplaner.

Läraren fungerar som handledare både i skolan och under praktiken, det så kallade arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Praktiken är en viktig del av elevernas utbildning och den innebär att eleverna tränar vad de lärt sig i skolan ute på en arbetsplats. Det är vanligt att gymnasielärare i yrkesämnen kombinerar undervisning i ett yrkesämne med undervisning i ett teoretiskt ämne som till exempel matematik, svenska eller engelska.

En lärare kan ha ansvar för en grupp elever, till exempel som mentor, studiehandledare eller klassföreståndare. Det innebär för omyndiga elever även kontakt med deras föräldrar. Lärare deltar även i konferenser av olika slag och samverkar med andra lärare. I regel ingår en lärare i ett eller flera arbetslag där man diskuterar olika frågor runt undervisningen och eleverna. Lärare har också kontakter med studie- och yrkesvägledare, kurator och skolläkare. Det kan röra elevernas studie- eller yrkesval, anpassningen i skolan och eventuella problem som uppstår.

Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att gymnasielärare i yrkesämnen kontinuerligt följer utvecklingen i arbetslivet. Eftersom att många praktiska moment ingår i både utbildningen och i yrket, måste gymnasielärare i yrkesämnen vara särskilt uppmärksamma på arbetsmiljörisker och veta hur man kan motverka sådana. Det kan gälla allergiframkallande ämnen, farliga maskiner, ansträngade arbetsställningar med mera.

Inriktningar
Det finns många olika inriktningar inom gymnasieskolans yrkesförberedande program och därför också många inriktningar bland yrkeslärarna. Exempel på ämnen som gymnasielärare i yrkesämnen kan undervisa i är:

– bygg- och anläggning, golvläggning, plåtslageriteknik
– ellära, automationsteknik, dator- och kommunikationsteknik
– energiteknik, VVS-teknik, kraft- och värmeteknik
– fordonsteknik, järnvägsteknik, vattenkraftteknik
– administration, handel, turism, konferens och evenemang
– hantverkskunskap, grafisk produktion, eventteknik
– livsmedels- och näringskunskap, serveringskunskap, bageri- och konditorkunskap
– mönsterkonstruktion, utställningsdesign, produktutveckling
– trä, växtkunskap, flygyrkesteknik, transportteknik
– produktionskunskap, fastighetsservice, larm och säkerhetsteknik
– vård och omsorg, pedagogiskt arbete, socialt arbete, psykiatri
– odling, djurvård, naturbruksteknik och natur- och landskapsvård

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Yrkeslärare

Samordnare av gröna jobb inom skyddade områden

L

Länsstyrelsen Västernorrland , Enheten för skyddad natur - Jägmästare
2018-01-05 Medellön: 32800 kr Härnösand

Fastighetsförvaltare

L

Länsstyrelsen i Stockholm - Förvaltare, skogsbruk
2017-12-21 Medellön: 32800 kr Stockholm

Skogskonsulenter till Dalarnas distrikt

S

Skogsstyrelsen - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2018-01-12 Medellön: 32800 kr Mora

Skogskonsulenter till Stockholm - Gotlands distrikt

S

Skogsstyrelsen - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2018-01-12 Medellön: 32800 kr Vallentuna

Skogskonsulenter till Sörmland - Örebros distrikt

R

Region Mitt - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2018-01-11 Medellön: 32800 kr Nyköping

Skogskonsulent Sollefteå

S

Skogsstyrelsen - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2018-01-08 Medellön: 32800 kr Sollefteå

Skogskonsulenter till Värmlands distrikt

S

Skogsstyrelsen - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2018-01-02 Medellön: 32800 kr Torsby


Skogskonsulent till Umeå distrikt

R

Region Nord - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2017-12-28 Medellön: 32800 kr Umeå

Göteborgs distrikt söker två skogskonsulenter med naturvårdkompetens

S

Skogsstyrelsen - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2017-12-22 Medellön: 32800 kr Borås

Skogskonsulenter till Södra Lapplands distrikt

R

Region Nord - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
2017-12-20 Medellön: 32800 kr Vilhelmina

Visa alla Yrkeslärare jobb ❭❭

Yrkeslärare

Lönestatistik

34 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Lärare i yrkesämnen

31 700 kr

Lediga jobb Yrkeslärare

Yrkesprognos
Mycket liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Yrkeslärare:

Betyg 3.29 / 5 av 45 st röster.
Yrkeslärare
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

98 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002