Lön Yrkeslärare

MedellönManKvinna
32 800 kr33 100 kr32 300 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en yrkeslärare inom lärare i yrkesämnen. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Yrkeslärare

Gymnasielärare i yrkesämnen/yrkeslärare arbetar oftast på en kommunal eller en fristående gymnasieskola med elever som är 16-18 år. Eleverna läser där yrkesprogram som leder till en yrkesutbildning. Gymnasielärare i yrkesämnen kan också arbeta inom Komvux eller annan vuxenutbildning.

Arbetsuppgifter
För gymnasielärare i yrkesämnen varvas teoretisk undervisning i klassrummet med praktiska övningar. Själva undervisningen kräver ofta förberedelser och uppföljningar av undervisningen som att rätta skrivningar, dokumentera elevernas arbete eller skriva omdömen. Läraren hjälper eleverna att själva söka kunskap och en viktig del av lärarens uppgift är att stimulera eleverna till att arbeta självständigt och ta ansvar för sin utbildning. Målen för utbildningen finns angivna i läroplaner och kursplaner.

Läraren fungerar som handledare både i skolan och under praktiken, det så kallade arbetsplatsförlagda lärandet (APL). Praktiken är en viktig del av elevernas utbildning och den innebär att eleverna tränar vad de lärt sig i skolan ute på en arbetsplats. Det är vanligt att gymnasielärare i yrkesämnen kombinerar undervisning i ett yrkesämne med undervisning i ett teoretiskt ämne som till exempel matematik, svenska eller engelska.

En lärare kan ha ansvar för en grupp elever, till exempel som mentor, studiehandledare eller klassföreståndare. Det innebär för omyndiga elever även kontakt med deras föräldrar. Lärare deltar även i konferenser av olika slag och samverkar med andra lärare. I regel ingår en lärare i ett eller flera arbetslag där man diskuterar olika frågor runt undervisningen och eleverna. Lärare har också kontakter med studie- och yrkesvägledare, kurator och skolläkare. Det kan röra elevernas studie- eller yrkesval, anpassningen i skolan och eventuella problem som uppstår.

Den snabba tekniska utvecklingen och förändringarna i arbetslivet ställer krav på att gymnasielärare i yrkesämnen kontinuerligt följer utvecklingen i arbetslivet. Eftersom att många praktiska moment ingår i både utbildningen och i yrket, måste gymnasielärare i yrkesämnen vara särskilt uppmärksamma på arbetsmiljörisker och veta hur man kan motverka sådana. Det kan gälla allergiframkallande ämnen, farliga maskiner, ansträngade arbetsställningar med mera.

Inriktningar
Det finns många olika inriktningar inom gymnasieskolans yrkesförberedande program och därför också många inriktningar bland yrkeslärarna. Exempel på ämnen som gymnasielärare i yrkesämnen kan undervisa i är:

– bygg- och anläggning, golvläggning, plåtslageriteknik
– ellära, automationsteknik, dator- och kommunikationsteknik
– energiteknik, VVS-teknik, kraft- och värmeteknik
– fordonsteknik, järnvägsteknik, vattenkraftteknik
– administration, handel, turism, konferens och evenemang
– hantverkskunskap, grafisk produktion, eventteknik
– livsmedels- och näringskunskap, serveringskunskap, bageri- och konditorkunskap
– mönsterkonstruktion, utställningsdesign, produktutveckling
– trä, växtkunskap, flygyrkesteknik, transportteknik
– produktionskunskap, fastighetsservice, larm och säkerhetsteknik
– vård och omsorg, pedagogiskt arbete, socialt arbete, psykiatri
– odling, djurvård, naturbruksteknik och natur- och landskapsvård

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Yrkeslärare

S

Sveaskog - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
Områdesansvarig till Alfta
2017-11-23Medellön: 32800 kr Ovanåker

S

Södra Skog - Skogsingenjör
Skötsel - och Entreprenörsutvecklare
2017-11-29Medellön: 32800 kr Växjö

S

Skogsstyrelsen - Skogskonsulent/Skogsvårdskonsulent
Skogskonsulent
2017-12-07Medellön: 32800 kr Högsby

A

Astar AB - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Fordons lärare, Västerås
2017-07-19Medellön: 32800 kr Västerås

A

Astar AB - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Lärare till Vård och Omsorg på Komvux, Västerås
2017-09-08Medellön: 32800 kr Västerås

P

Praktiska Gymnasiet Huvudkontor - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Specialpedagog till Praktiska Gymnasiet Kristianstad
2017-10-12Medellön: 32800 kr Kristianstad

A

Astar AB - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Lärare utbildning i lokalvård, Eskilstuna
2017-10-19Medellön: 32800 kr Eskilstuna


N

Norrköpings kommun - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Yrkeslärare transport till Ebersteinska gymnasiet
2017-10-31Medellön: 32800 kr Norrköping

A

Astar AB - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Restaurang - & Storhushållslärare med Stjärnkvalité till Astar, Skövde
2017-11-01Medellön: 32800 kr Skövde

L

Lernia Utbildning - Lärare i gymnasiet - yrkesämnen
Engagerad yrkeslärare inom fordon
2017-11-02Medellön: 32800 kr Stockholm

Visa alla Yrkeslärare jobb ❭❭

Yrkeslärare

Lönestatistik

32 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Lärare i yrkesämnen

31 700 kr

Lediga jobb Yrkeslärare

Yrkesprognos
Mycket liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Yrkeslärare:

Betyg 3.11 / 5 av 19 st röster.
Yrkeslärare
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

97 %

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002