Lön Trädgårdsanläggningsarbetare

27 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Trädgårdsanläggningsarbetare inom trädgårdsanläggare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~28 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Trädgårdsanläggningsarbetare
( betyg 2.67 / 5 av 6 st röster)

Trädgårdsanläggningsarbetare

Medellön

27 700 kr

Man

27 800 kr

Kvinna

27 200 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Trädgårdsanläggningsarbetare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för trädgårdsanläggningsarbetare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Trädgårdsanläggningsarbetare

Oftast är man anställd av kommuner eller kommunala bolag. Man kan också vara anställd av till exempel kyrkan, på golfbanor eller hos privata företag som arbetar med skötsel av utemiljöer. Man kan också driva eget företag.

Arbetsuppgifter
Parkarbetare arbetar med att sköta och underhålla utemiljöer i städer såsom parker, lekplatser eller badplatser. Grunden i arbetet är att skapa vackra miljöer för människor att vistas i.

Arbetsuppgifterna varierar med årstiderna. Under vår och sommar arbetar man med anläggning och skötsel av utemiljöer. Man planterar sommarblommor, gödslar, vattnar och klipper gräsmattor, rensar bort ogräs, förebygger sjukdomar på växterna och beskär träd och buskar.

Under vintermånaderna röjer man bort snö (ofta med traktor), sandar, spolar isbanor, underhåller och reparerar lekredskap och staket. Man kan också arbeta med anläggning av nya utemiljöer.

Om man arbetar med större tyngdpunkt mot anläggningsarbete kan man kallas trädgårdsanläggare. Då arbetar man framförallt med att skapa nya utemiljöer. Arbetet kan till exempel innebära att bygga murar, lägga plattor eller att montera lekutrustningar på lekplatser. Andra uppgifter kan vara att montera staket eller bygga dammar. Man lägger ut jord och bearbetar den för att sedan till exempel så gräs, plantera träd, buskar eller blommande växter.

Som trädgårdsanläggningsarbetare arbetar man även med privata trädgårdar och parker, bostadsgårdar eller idrottsplatser.

Både park och trädgårdsanläggningsarbetare använder maskiner såsom traktorer eller gräsklippare och olika handredskap i sitt arbete.

Man kan också arbeta som kyrkogårdsarbetare. Förutom skötsel av utemiljön på kyrkogården kan det ingå i arbetsuppgifterna att gräva gravar. De som arbetar med anläggning och skötsel av miljön på golfbanor och kallas ofta för golfbanearbetare.

Arbetstider
Det är vanligt med säsongsanställningar. De som kan köra maskiner för till exempel snöröjning kan ha större möjlighet till arbete året runt.

Arbetsmiljö
Man arbetar ofta utomhus i alla väder. Ibland kan man också arbeta i växthus.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda arbetare
27 700 kr 26 700 kr 27 500 kr 27 600 kr 27 700 kr 27 700 kr

Lönestatistik baserat på Sektor