Lön Systemförvaltare

45 300 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Systemförvaltare inom systemförvaltare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~47 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Systemförvaltare
( betyg 3.38 / 5 av 40 st röster)

Medellön

45 300 kr

Man

45 700 kr

Kvinna

44 500 kr

Yrkesprognos

Mycket liten konkurrens

Löneutveckling Systemförvaltare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för systemförvaltare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Systemförvaltare

Systemförvaltaren måste ha förståelse för helheten för att se vilka kvalitetsförbättringar som kan göras i IT- systemet. En systemförvaltare hittar man i så gott som alla större organisationer eftersom de finns där det finns datasystem.

En systemförvaltare arbetar med administrationen och driften av ett eller flera IT-system. En närliggande roll är systemadministratör. Man kan också kallas förvaltningsledare.

Vad som ingår i yrket varierar mellan olika företag/organisationer och branscher. Ett datorsystem kan ha flera systemförvaltare som delar på arbetsuppgifterna.

Alla arbetsuppgifter som uppstår kring ett IT-system eller en webbsida bedrivs ofta inom en förvaltning. Inom förvaltningens ramar görs exempelvis rutiner för IT-systemens stödfunktioner och arbete i driften. Allt detta arbete leds av en systemförvaltare.

I arbetsuppgifterna ingår att ha löpande kontakt med systemets administratörer och andra systemförvaltare. Man ansvarar för att all information och användarstöd finns tillgänglig. Utbildningsfrågor ligger också på systemförvaltarens bord.

Man ansvarar också för att IT-system som redan är igång fortlöpande anpassas till den verksamhet som de ska stödja. Om exempelvis en förändring inträffar i en verksamhet behövs kanske en ny del i IT-systemet eller en annan funktionalitet, då tas detta om hand av systemförvaltaren. Systemförvaltaren medverkar i arbetet med att rätta buggar och utveckla ny funktionalitet alternativt anpassa befintlig.

Ibland måste program uppdateras och ersättas, då behövs ett säkerhetsarbete. För att optimera IT-stödens funktion i verksamheten behövs bra kontakt med användare och leverantörer till IT-systemet. Att samla in krav och önskemål från verksamheter och användare är en annan uppgift.

Ett datasystem måste alltid ha en säkerhetsplan, det är förvaltaren som ser till att den skapas och att den följs.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
45 300 kr 42 600 kr 46 200 kr 46 200 kr

Lönestatistik baserat på Sektor