Lön Skolsköterska

MedellönManKvinna
35 700 kr32 800 kr35 700 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en skolsköterska inom skolsköterskor. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Skolsköterska

Inom sjukhusvården arbetar man vanligen i team bland annat bestående av läkare, barnsjuksköterska och barnsköterskor. Barnsjuksköterskan är arbetsledare för barnsköterskor och undersköterskor. Hon eller han har också det psykosociala ansvaret för barnet och dess föräldrar, det vill säga ansvarar för att de får den hjälp och det stöd de behöver. Det ställer stora krav på lyhördhet, förmåga att kommunicera och att anpassa informationen efter barnets ålder, som kan vara från 0 till 18 år.

Arbetsuppgifter
En viktig uppgift för barnsjuksköterskan är att möjliggöra för det sjuka barnet och dess föräldrar att vara delaktiga i vården. Det kan till exempel innebära att man förbereder barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. Det kan också innebära att hela familjen förbereds på hur behandlingen ska fortsätta i hemmet efter sjukhusvistelsen. Den information som ges måste anpassas dels till barnets ålder och utvecklingsnivå, dels till dess erfarenhet av tidigare behandlingar och undersökningar. Även om föräldrarnas delaktighet är väldigt viktig ska barnet alltid vara i centrum. Det innebär till exempel att barnsjuksköterskan i första hand kommunicerar med barnet. Inte minst för att skapa det förtroende som krävs för att kunna ge vård av god kvalitet.

Under barnets olika åldrar förändras också olika sjukdomars symtom och hur läkemedel ska doseras. Som barnsjuksköterska måste man vara väl förtrogen med detta eftersom det ingår i arbetsuppgifterna att färdigställa och ge läkemedel till barnen. Ofta finns inte doser anpassade till barn. Här är det viktigt att beräkna doseringen korrekt i förhållande till barnets storlek och ålder. I arbetet ingår också att ta olika typer av prover.

Arbetets karaktär skiljer sig i viss mån mellan olika typer av avdelningar. På exempelvis en medicinsk avdelning kan barnen vara inlagda för en längre tids behandling. På en kirurgisk avdelning är genomströmningen större och snabbare. Där ligger fokus på operationen och förberedelserna inför den, eftervården kan ske på annan plats.

På en akutmottagning assisterar barnsjuksköterskan läkaren vid undersökningar, tar prover och gör också egna bedömningar och behandlingar. Även här är information till föräldrar en viktig uppgift.

Barnsjuksköterskan kan också arbeta med hemsjukvård där sådan finns. Det innebär att man vårdar långvarigt sjuka barn i deras hem i stället för på sjukhus. Det kan också handla om barn som befinner sig i livets slutskede.

Barnavårdscentralen, BVC, svarar för kontroll av nyfödda och yngre barns hälsa. Där följer barnsjuksköterskan barnets hälsotillstånd och fysiska utveckling upp till skolåldern. Det kan ske vid besök på mottagningen eller genom att sjuksköterskan gör hembesök. Föräldrar kan också kontakta barnsjuksköterskan för att få råd och stöd när det gäller barnets mat, sömn, amning och annat som rör barnets hälsa. Vaccinationer ingår också i arbetsuppgifterna.

Jobbar man som skolsköterska är den huvudsakliga uppgiften att kalla eleverna till regelbundna hälsokontroller och följa deras utveckling. Det görs på skolsköterskans mottagning. Elever kan också komma på spontana besök hos skolsköterskan för samtal och stöd i olika frågor, liksom för att bli omplåstrade om det hänt en olycka. Skolsköterskan kan också delta i olika former av elevvårdsarbete på skolan.
Det är inte heller ovanligt att skolsköterskan arbetar i flera skolor i en kommun.

Arbetstid
För en barnsjuksköterska inom sjukhusvården växlar arbetstiden över dagar eller veckor. Att jobba vissa kvällar och helger ingår i jobbet. Sjuksköterskor på barnavårdscentraler och skolsköterskor har i regel vanlig kontorstid.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Skolsköterska

Hej sjuksköterska - Malmö behöver dig!

M

Malmö stad Funktionsstödsförvaltningen - Sjuksköterska, grundutbildad
2018-01-15Medellön: 33200 kr Malmö

HEMSJUKVÅRDEN I TRESTADSREGIONEN BEHÖVER DIG.

R

Rent A Doctor & Nurse in Scandinavia AB - Sjuksköterska, grundutbildad
2018-01-12Medellön: 33200 kr Trollhättan

Sjuksköterska till psykiatriska mottagningen i Hudiksvall

R

Region Gävleborg, Hälso - och sjukvårdsnämndförvaltning - Sjuksköterska, grundutbildad
2018-01-04Medellön: 33200 kr Hudiksvall

Sjuksköterska, diabetessjuksköterska

P

Privat vårdcentral Göteborg - Sjuksköterska, grundutbildad
2018-01-03Medellön: 33200 kr Mölndal

Sjuksköterska som söker nya utmaningar? Jobba extra dagtid på Attendo

A

Attendo - Sjuksköterska, grundutbildad
2018-01-03Medellön: 33200 kr Malmö

Sjuksköterska Akutmottagningen NÄL

N

NU - sjukvården, Område I, Akutmedicinklinik, Akutmottagning NÄL - Sjuksköterska, grundutbildad
2018-01-03Medellön: 33200 kr Trollhättan

SKOLSKÖTERSKA SÖKES TILL KOMMUNALA GRUND OCH GYMNASIESKOLOR!

R

Rent A Doctor & Nurse in Scandinavia AB - Sjuksköterska, grundutbildad
2017-12-29Medellön: 33200 kr Göteborg


Vardaga söker sjuksköterskor till Rotsundastrand timanställning

V

Vardaga - Sjuksköterska, grundutbildad
2017-12-22Medellön: 33200 kr Sollentuna

Sjuksköterskor till södra Sverige för olika uppdrag

P

Prime Care AB - Sjuksköterska, grundutbildad
2017-12-15Medellön: 33200 kr Malmö

Vill du vara med och påverka framtidens hjärtsjukvård?

R

Region Kronoberg, Medicin och Akutcentrum - Sjuksköterska, grundutbildad
2017-12-14Medellön: 33200 kr Växjö

Visa alla Skolsköterska jobb ❭❭

Skolsköterska

Lönestatistik

35 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Sjuksköterskor (fortsättning)

32 800 kr

Lediga jobb Skolsköterska

Yrkesprognos
Mycket liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Skolsköterska:

Betyg 3.52 / 5 av 27 st röster.

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002