Lön Skolsköterska

MedellönManKvinna
33 200 kr32 800 kr33 200 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en skolsköterska inom skolsköterskor. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Skolsköterska

Inom sjukhusvården arbetar man vanligen i team bland annat bestående av läkare, barnsjuksköterska och barnsköterskor. Barnsjuksköterskan är arbetsledare för barnsköterskor och undersköterskor. Hon eller han har också det psykosociala ansvaret för barnet och dess föräldrar, det vill säga ansvarar för att de får den hjälp och det stöd de behöver. Det ställer stora krav på lyhördhet, förmåga att kommunicera och att anpassa informationen efter barnets ålder, som kan vara från 0 till 18 år.

Arbetsuppgifter
En viktig uppgift för barnsjuksköterskan är att möjliggöra för det sjuka barnet och dess föräldrar att vara delaktiga i vården. Det kan till exempel innebära att man förbereder barn och föräldrar inför en undersökning eller behandling. Det kan också innebära att hela familjen förbereds på hur behandlingen ska fortsätta i hemmet efter sjukhusvistelsen. Den information som ges måste anpassas dels till barnets ålder och utvecklingsnivå, dels till dess erfarenhet av tidigare behandlingar och undersökningar. Även om föräldrarnas delaktighet är väldigt viktig ska barnet alltid vara i centrum. Det innebär till exempel att barnsjuksköterskan i första hand kommunicerar med barnet. Inte minst för att skapa det förtroende som krävs för att kunna ge vård av god kvalitet.

Under barnets olika åldrar förändras också olika sjukdomars symtom och hur läkemedel ska doseras. Som barnsjuksköterska måste man vara väl förtrogen med detta eftersom det ingår i arbetsuppgifterna att färdigställa och ge läkemedel till barnen. Ofta finns inte doser anpassade till barn. Här är det viktigt att beräkna doseringen korrekt i förhållande till barnets storlek och ålder. I arbetet ingår också att ta olika typer av prover.

Arbetets karaktär skiljer sig i viss mån mellan olika typer av avdelningar. På exempelvis en medicinsk avdelning kan barnen vara inlagda för en längre tids behandling. På en kirurgisk avdelning är genomströmningen större och snabbare. Där ligger fokus på operationen och förberedelserna inför den, eftervården kan ske på annan plats.

På en akutmottagning assisterar barnsjuksköterskan läkaren vid undersökningar, tar prover och gör också egna bedömningar och behandlingar. Även här är information till föräldrar en viktig uppgift.

Barnsjuksköterskan kan också arbeta med hemsjukvård där sådan finns. Det innebär att man vårdar långvarigt sjuka barn i deras hem i stället för på sjukhus. Det kan också handla om barn som befinner sig i livets slutskede.

Barnavårdscentralen, BVC, svarar för kontroll av nyfödda och yngre barns hälsa. Där följer barnsjuksköterskan barnets hälsotillstånd och fysiska utveckling upp till skolåldern. Det kan ske vid besök på mottagningen eller genom att sjuksköterskan gör hembesök. Föräldrar kan också kontakta barnsjuksköterskan för att få råd och stöd när det gäller barnets mat, sömn, amning och annat som rör barnets hälsa. Vaccinationer ingår också i arbetsuppgifterna.

Jobbar man som skolsköterska är den huvudsakliga uppgiften att kalla eleverna till regelbundna hälsokontroller och följa deras utveckling. Det görs på skolsköterskans mottagning. Elever kan också komma på spontana besök hos skolsköterskan för samtal och stöd i olika frågor, liksom för att bli omplåstrade om det hänt en olycka. Skolsköterskan kan också delta i olika former av elevvårdsarbete på skolan.
Det är inte heller ovanligt att skolsköterskan arbetar i flera skolor i en kommun.

Arbetstid
För en barnsjuksköterska inom sjukhusvården växlar arbetstiden över dagar eller veckor. Att jobba vissa kvällar och helger ingår i jobbet. Sjuksköterskor på barnavårdscentraler och skolsköterskor har i regel vanlig kontorstid.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Skolsköterska

P

Pysslingen Skolor - Skolsköterska
Skolsköterska till Fenestra Centrum
2017-08-04Medellön: 33200 kr Göteborg

P

PR Vård, Elevhälsa - Skolsköterska
Sjuksköterska och vill jobba extra på timmar?
2017-08-08Medellön: 33200 kr Stockholm

L

Landstinget Sörmland - Barnsjuksköterska, vårdavdelning
Sjuksköterska, dag / kväll och / eller natt (vikariat)
2017-08-14Medellön: 33200 kr Eskilstuna

L

Landstinget i Uppsala län - Barnsjuksköterska
Barnsjuksköterska Intensivvårdsavdelningen för nyfödda 95F
2017-09-04Medellön: 33200 kr Uppsala

P

PR Vård, Elevhälsa - Skolsköterska
Skolsköterska till roligt uppdrag i Eskilstuna!
2017-09-05Medellön: 33200 kr Eskilstuna

R

Rent - A - Nurse Scandinavia AB - Skolsköterska
VILL DU ARBETA SOM SKOLSKÖTERSKA I NACKA
2017-10-03Medellön: 33200 kr Nacka

H

Helsa Vårdcentral Spiran - Sjuksköterska, barnavårdscentral
BVC - sköterskor till BVC Helsa Spiran
2017-10-04Medellön: 33200 kr Norrköping


S

Sveriges Socionomkonsulter AB - Sjuksköterska, barnavårdscentral
Sjuksköterska sökes till nyöppnad barnavårdscentral
2017-10-16Medellön: 33200 kr Järfälla

N

NTI - gymnasiet - Skolsköterska
Skolsköterska till NTI i Luleå
2017-10-19Medellön: 33200 kr Luleå

R

Rent A Doctor & Nurse in Scandinavia AB - Skolsköterska
VI SÖKER SKOLSKÖTERSKOR FÖR OLIKA UPPDRAG - 2018
2017-10-26Medellön: 33200 kr Stockholm

Visa alla Skolsköterska jobb ❭❭

Skolsköterska

Lönestatistik

33 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Sjuksköterskor (fortsättning)

32 800 kr

Lediga jobb Skolsköterska

Yrkesprognos
Mycket liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Skolsköterska:

Betyg 3.32 / 5 av 19 st röster.

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002