Lön Sjukgymnast

MedellönManKvinna
29 300 kr28 500 kr29 500 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en sjukgymnast inom sjukgymnaster. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Sjukgymnast

Den 1 januari 2014 ändrades yrkestiteln från sjukgymnast till Fysioterapeut.

Fysioterapeuter är den yrkesgrupp inom vården som är specialiserad på människans rörelseförmåga och de funktionsnedsättningar som kan begränsa den. Patienter finns inom alla åldersgrupper och deras problem kan bestå av många olika typer av funktionsnedsättningar.

Utifrån en helhetssyn på patientens hälsa och livssituation samt hens individuella förutsättningar gör fysioterapeuten en bedömning av vilken behandling som är aktuell. Målsättningen med behandlingen bestäms i samråd med patienten. Arbetsmetoderna skiftar beroende på vad som ska behandlas, till exempel stela leder, svaga muskler eller sviterna efter en stroke. Att utföra rehab-träning, smärtbehandling och utforma individuella träningsprogram är vanliga behandlingsformer. Sjukgymnastiken bygger på att patienten har ett eget ansvar för att utföra ordinerad träning. I behandlingen är det fysioterapeuten som arbetar för att patienten får egna "verktyg" att hantera sin smärta och funktionsnedsättning. Man arbetar nära människor och har mycket kroppskontakt under behandlingsarbetet. Därför är det en fördel att vara van att använda och lyssna till den egna kroppen, eftersom den är ett redskap i arbetet.

Sjukgymnastiken bygger på att patienten är delaktig i sin behandling, att kunna ge patienten de verktyg den behöver för att hantera sin smärta/funktionsnedsättning är viktigt. Därigenom förbättras patientens möjligheter att klara det dagliga livets krav. För detta krävs att fysioterapeuten bedömt och analyserat patientens kroppsliga förutsättningar och problem med hänsyn tagen även till psykiska och sociala faktorer. Fysioterapeuten behöver också ha förmåga att inspirera och motivera sina patienter eftersom resultatet av en behandling beror mycket på patientens egen delaktighet och motivation. Ett visst arbete sker i förebyggande syfte, bland annat genom att undervisa olika yrkesgrupper i hur man kan undvika belastningsskador och andra funktionsnedsättningar genom att använda rätt arbetsteknik och arbetsställningar.

Fysioterapeut är ett självständigt yrke med eget behandlingsansvar. I arbetet ingår också mycket kontakter med patienter, anhöriga och andra vårdgivare. Att kunna samarbeta och ha förståelse för och vilja att arbeta med andra människor är viktigt.

Merparten av landets fysioterapeuter är offentligt anställda. Det innebär att de arbetar vid landstingens och kommunernas slutna och öppna vård, habilitering, rehabiliterings- och omsorgsverksamhet. Inom sjukvården arbetar man i team med övrig sjukvårdspersonal, till exempel läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. En del av kåren arbetar i privata företag, exempelvis inom företagshälsovård, friskvård eller på en privat mottagning.

De allra vanligaste arbetsområdena är nära patienten men det finns även andra områden där man kan arbeta som fysioterapeut exempel på det kan vara:
  • undervisning och forskning
  • produktutveckling
  • försäljare av medicintekniska produkter
  • hälsoupplysning och rådgivning
  • handläggare inom olika myndigheter och hjälpmedelskonsulenter
  • på hjälpmedelscentraler inom landsting och sjukvårdsområden
Som fysioterapeut kan man välja att specialisera sig inom ett visst område. Det finns 17 olika specialistområden, bland annat för arbete med barn och ungdomar, äldre personer, patienter med psykisk ohälsa, ergonomi, smärta och smärtbehandling, veterinärmedicin mer mera. Läs mer under rubriken Utbildning.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Sjukgymnast

H

Härjedalens kommun, Socialförvaltningen - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Fysioterapeut / sjukgymnast till rehabiliteringsteamet i östra Härjedalen
2018-01-10Medellön: 29300 kr Härjedalen

R

Region Örebro län - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Fysioterapeut / sjukgymnast Brickegårdens vårdcentral
2018-01-10Medellön: 29300 kr Karlskoga

V

Vård - och omsorgsförvaltningen, Hälso - sjukvård och rehabilitering - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Älvdalens Kommun söker Fysioterapeut / sjukgymnast
2018-01-03Medellön: 29300 kr Älvdalen

J

Jönköpings kommun - Arbetsterapeut
Sommarjobb Arbetsterapeut
2017-12-21Medellön: 29300 kr Jönköping

V

Västerbottens läns landsting, Habilitering Umeå - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Fysioterapeut / Sjukgymnast, Vuxenhabiliteringen råd o stöd, Umeå
2018-01-15Medellön: 29300 kr Umeå

S

Strömsunds kommun - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Sjukgymnast / Fysioterapeut, 100%
2018-01-16Medellön: 29300 kr Strömsund

S

Sigtuna kommun, HSO - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Fysioterapeut / Sjukgymnast inom äldreomsorgen
2018-01-22Medellön: 29300 kr Sigtuna


V

Välfärdsförvaltningen, rehabenheten - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Leg. fysioterapeut / sjukgymnast till rehabenheten
2018-01-22Medellön: 29300 kr Örnsköldsvik

R

Region Skåne, Skånevård Kryh, primärvård - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Fysioterapeut till Vårdcentralen Solbrinken i Hässleholm
2018-01-22Medellön: 29300 kr Hässleholm

T

Trelleborg kommun, Rehab - Fysioterapeut/Sjukgymnast
Sjukgymnast till Trelleborgs kommun
2018-01-22Medellön: 29300 kr Trelleborg

Visa alla Sjukgymnast jobb ❭❭

Sjukgymnast

Lönestatistik

29 300 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Naprapater, sjukgymnaster och arbetsterapeuter

29 000 kr

Lediga jobb Sjukgymnast

Yrkesprognos
Balans
Betygsätt ditt yrke som Sjukgymnast:

Betyg 3.92 / 5 av 25 st röster.
Sjukgymnast
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

103 %

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002