Lön revisor

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en revisor inom revisorer.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~49 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som revisor
( betyg 2.92 / 5 av 24 st röster)

revisor

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'revisor' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2020.

Löneutveckling revisor

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för revisor så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en revisor

Uppgifterna kan vara såväl förebyggande insatser som kontroll och gälla till exempel luft, vatten, buller, utsläpp, livsmedelshantering, industriproduktion och återvinning.

Arbetet bedrivs i kommuner, länsstyrelser, statliga verk och privata företag.

Här beskrivs kortfattat yrken inom miljövården. Miljökonsulterna inklusive miljörevisorerna beräknas till ungefär 16 000 personer och miljö- och hälsoskyddsinspektörerna till 1 500 personer. Annars är det fråga om små yrkesgrupper. Samtidigt finns det många andra yrken, där man som en del av sina arbetsuppgifter arbetar för en bättre miljö inom sina fackområden.

Miljö- och hälsoskyddsinspektörer arbetar med miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll i kommunerna och med djurskydd på länsstyrelserna. Läs mer om yrket i en särskild beskrivning i Yrken A-Ö. Miljösamordnare, ibland kallade Agenda 21-samordnare, arbetar med att anpassa verksamheter i kommunen till miljöns krav, tar fram handlingsplaner och driver olika miljöprojekt i kommuner och landsting. Miljöinformatörer informerar om miljö- och avfallsfrågor, tar fram informations- och utställningsmaterial och ordnar studiebesök.
Som miljörevisor granskar du ett företags verksamhet och arbetsrutiner ur miljösynpunkt och ger förslag till förbättringar av miljöarbetet, så att lagar och regler följs och miljömålen kan uppfyllas. Du har kontakter med personalen i organisationen och ibland med myndigheter. Miljörevisorn kan ha arbetsledande uppgifter och kallas då ofta miljörevisionsledare. Det förekommer att miljörevisorn också arbetar med kvalitets/verksamhetsrevision. I vissa organisationer finns anställda som under begränsade perioder arbetar med miljörevision vid sidan av de vanliga arbetsuppgifterna.

Miljöingenjörer, miljökonsulter och miljösamordnare inom företag och konsultbyråer arbetar med miljöanpassningen i företagen och tar fram miljöledningssystem för att förbättra miljöarbetet. De gör miljöutredningar, sköter kontakter med myndigheter och utbildar anställda i miljöfrågor. Miljökonsulter är specialister inom till exempel teknik, ekonomi eller juridik med särskild kompetens inom miljöområdet. Miljöingenjörer kan också finnas inom kommunerna. De kan där exempelvis ha uppgifter som tillsyn av miljöstörande verksamhet, trafik, järn- och motorvägar.

Miljöhandläggare (miljöskyddshandläggare) finns vid länsstyrelserna, som har ansvar för miljön i varje län. Vid länsstyrelserna kan de exempelvis arbeta med prövning och tillsyn av olika verksamheter, miljöanalys, utformning av miljömål, uppföljning och utvecklingsarbete. De vägleder och informerar exempelvis kommunerna i deras arbete. Miljöhandläggare kan även finnas i andra myndigheter och företag och arbetar då med miljöfrågor som rör myndighetens eller företagets egen verksamhet.

Miljöhygieniker arbetar tillsammans med yrkeshygieniker vid Yrkes- och miljömedicinska klinker. De arbetar med den yttre miljön runt arbetsplatser. Läs mer i beskrivningen av Yrkeshygieniker i Yrken A-Ö.

Inom återvinning och avfallshantering ökar arbetsuppgifterna, men samtidigt utvecklas tekniken, så att fler moment kan utföras maskinellt. En viss ökning av antalet jobb väntas dock. Läs mer om yrkena Renhållningsarbetare, Saneringsarbetare och Återvinningsarbetare i Yrken A-Ö.

Även biologer, geovetare och kemister kan ha uppgifter inom miljövården. Läs mer om dessa yrken i beskrivningarna Biologyrken, Geovetaryrken och Kemist i Yrken A-Ö.