Lön Röntgensjuksköterska

35 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Röntgensjuksköterska inom röntgensjuksköterskor.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~37 000 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Röntgensjuksköterska
( betyg 3.4 / 5 av 138 st röster)

Medellön

35 400 kr

Man

35 200 kr

Kvinna

35 400 kr

Yrkesprognos

Mycket liten konkurrens

Löneutveckling Röntgensjuksköterska

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för röntgensjuksköterska så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Röntgensjuksköterska

En röntgensjuksköterska utför självständigt undersökningar som ska genomföras inom olika områden. Allt från mer vanlig röntgen av exempelvis lungor och skelett till mer avancerade undersökningar som datortomografi, magnetkamera och ultraljudsundersökningar.

När en patient ska undersökas med hjälp av röntgen ansvarar röntgensjuksköterskan för förberedelserna och genomförandet av undersökningen. När det gäller medicinska ingrepp så arbetar man tillsammans med röntgenläkare eller annan läkare.

Röntgenundersökningen kan verka skrämmande för många. Därför är det viktigt att röntgensjuksköterskan kan få patienten att känna sig trygg. En del patienter är dessutom svårt sjuka. Vissa undersökningar kan också vara förknippade med smärta och ett gott omhändertagande minskar smärtupplevelsen. Det korta mötet är något som skiljer röntgensjuksköterskans arbete från många andra sjuksköterskeyrken och kan kräva stor kreativitet.

Det är röntgensjuksköterskan som bedömer om bilderna är optimala innan de överlämnas till röntgenläkare för slutgiltig bedömning. Som röntgensjuksköterska arbetar man med bildbehandling. Det ställs allt högre krav på bilderna det är inte bara radiologen som behöver bilderna för diagnos utan det gör även kirurgen som står i operationssalen och guidar sig fram i människokroppen med hjälp av den virtuella tekniken.

När alla förberedelser är klara och apparaturen är korrekt inställd tar röntgensjuksköterskan de bilder som behövs, samtidigt som patienten övervakas. Det är också röntgensjuksköterskan som avgör om resultatet är bra nog innan bilderna överlämnas till läkare. Numera har den digitala tekniken blivit allt vanligare även inom röntgenverksamheten. Därmed kan digital bildbehandling ingå i jobbet.

Röntgensjuksköterskan har utbildning i strålskydd och ansvarar för att patienterna inte utsätts för mer strålning än absolut nödvändigt vid undersökningen. Det är också röntgensjuksköterskans ansvar att se till att övrig personal hanterar utrustningen enligt säkerhetsbestämmelserna för strålskydd.

Man arbetar nära andra yrkesgrupper både inom och utanför röntgenavdelningen. Därför är allmänkunskaperna viktiga för att kunna undersöka alla patientkategorier korrekt. Röntgensjuksköterskan ansvarar för att arbetsleda och se till att verksamheten hela tiden utvecklas samt att informera och utbilda både patienter och personal.

Apparaturen är ofta mycket tekniskt avancerad. Utvecklingen inom området går snabbt, både vad gäller undersökningsmetoder och teknik. Det innebär att röntgensjuksköterskan ständigt måste bygga på sina kunskaper. Att ha intresse för fysik och teknik är därför en fördel.

Röntgensjuksköterskor arbetar bland annat på röntgenavdelningar på sjukhus, på vårdcentraler och på privata kliniker. Arbetstiderna kan variera. Man kan jobba dagtid, natt och helger. På vårdcentraler arbetar man i allmänhet vanlig kontorstid.

Legitimationstiteln är röntgensjuksköterska.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn
35 400 kr 40 200 kr 35 000 kr

Lönestatistik baserat på Sektor