Lön Privatekonomisk rådgivare

43 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Privatekonomisk rådgivare inom banktjänstemän.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~45 200 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Privatekonomisk rådgivare
( betyg 3.08 / 5 av 12 st röster)

Medellön

43 400 kr

Man

48 000 kr

Kvinna

40 600 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Privatekonomisk rådgivare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för privatekonomisk rådgivare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Privatekonomisk rådgivare

Arbetsplatsen är en bank av varierande storlek eller en Internet/telefonbank där man inte tar emot besök utan kontakten sker enbart via dator, telefon, mejl och post.
På en mindre bank, till exempel ett lokalt bankkontor, möter banktjänstemannen både privatkunder och företagskunder. Det krävs olika lösningar för olika kunder beroende på kundens behov, krav och ekonomiska situation. På större arbetsplatser kan arbetet bli mer specialiserat.
De spontana kundbesöken på bankkontoren minskar. Istället sköter banktjänstemännen kontakten med kunderna via Internet och bokade besök. .
Via Internet- och telefonbank och datasvar klarar kunderna alltmer sina vardagliga transaktioner på egen hand. Bankerna hanterar kontanter i allt mindre utsträckning. I telefonbaserad kundtjänst kan kunderna få service per telefon.

Arbetsuppgifter
Kunderna vill ha svar på frågor om olika slags konton, tjänster som banken erbjuder, råd och vägledning om standardiserade produkter som pensionssparande och sparande i fonder.
Ekonomisk rådgivning är ett växande arbetsområde. Kunderna träffar banktjänstemannen vanligtvis vid förbokade möten. De kan vara både privatpersoner, företag och föreningar. Som privatekonomisk rådgivare (privatrådgivare) ger banktjänstemannen råd och vägledning exempelvis när det gäller sparande på kort eller lång sikt, placering av pengar, lån till husköp eller kapitalvaror, försäkringar, vardagsekonomi eller familjerättsliga frågor.
Banktjänstemannen gör det utifrån en analys av kundens hela ekonomiska situation. Frågorna är många. Arbetet kan handla om att utföra privat- eller företagsekonomisk rådgivning utifrån ganska standardiserade lösningar. Men det kan också ske genom kvalificerad rådgivning med speciallösningar anpassade till varje kund.

En banktjänsteman måste kunna förklara på ett bra sätt och redogöra för vad banken kan erbjuda men också göra kunden medveten om vilka risker som finns. Utifrån analysen av kundens situation kan det exempelvis bli aktuellt att avråda kunden från en alltför spekulativ placering. Att hjälpa till med skattefrågor, som exempelvis deklarationer, kan också vara din uppgift.

En kvalificerad placeringsrådgivare för privatpersoner arbetar med aktier, fonder, optioner och försäkringar. Den information och de råd banktjänstemannen ger kunderna ska dokumenteras och lämnas till kunden efter varje rådgivningssamtal.

Som företagsekonomisk rådgivare (företagsrådgivare) ger banktjänstemannen råd till företag, handlägger skatteärenden, bolagsbildning, kreditärenden med mera. En banktjänsteman kan också arbeta med företagets långsiktiga planering. Då analyserar banktjänstemannen företagets ekonomiska situation, studerar alternativa utvecklingsmöjligheter och gör riskbedömning.

På en utlandsavdelning kan banktjänstemannen ansvara för betalningar till eller från utlandet. Banktjänstemannen kan sälja och köpa utländska valutor och hjälpa företag med att förmedla lån i utländska banker. Språkkunskaper är nödvändiga.

Arbetet med fonder växer, då alltfler svenskar sparar i fonder. Banktjänstemannen handlar med värdepapper som exempelvis aktier och obligationer, analyserar aktiemarknaden och ger råd till privatpersoner och företag om hur de ska agera på denna marknad. I arbetet ställs allt högre krav på kompetens och service.
I banker finns uppgifter som har att göra med den centrala förvaltningen. På en finansavdelning arbetar banktjänstemannen med att placera företagets egna tillgångar. På central nivå kan banktjänstemannen även vara inblandad i revision, personaladministration, internutbildning, juridiskt arbete och I-utveckling. Då förekommer oftast inte så mycket kundkontakt. Istället samarbetar banktjänstemannen med andra tjänstemän i företaget.

Behovet av rådgivning ökar hos olika kundgrupper, privatpersoner och företag, och det kommer att behövas välutbildade personer, ofta akademiker, för att arbeta med exempelvis kvalificerad ekonomisk rådgivning, marknadsföring och datautveckling.

De olika arbetsområdena som nämns ovan kan ha stora likheter med andra yrken inom juridik, ekonomi och data. Se under Liknande yrken.

Många av bankerna som finns i Sverige idag ingår i multinationella företag. Det innebär att det kan finnas framtida möjligheter att arbeta kortare eller längre tid utanför Sveriges gränser.

Arbetstider
Arbetstiderna varierar beroende på var man jobbar. På en bank där man tar emot besök är dagtid på vardagar vanligast, men lokala avvikelser kan förekomma. På ett kundcentra- vanligen en Internet/telefonbank är arbetstiden schemalagd på dagar och kvällar, men även helger kan förekomma.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Privat sektor Privatanställda tjänstemän
43 400 kr 43 400 kr 43 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor