Lön Parkeringsvakt

26 600 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Parkeringsvakt inom övrig bevaknings- och säkerhetspersonal.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~27 600 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Parkeringsvakt
( betyg 3.3 / 5 av 97 st röster)

Medellön

26 600 kr

Man

26 600 kr

Kvinna

27 000 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Parkeringsvakt

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för parkeringsvakt så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Parkeringsvakt

Parkeringsvakter är anställda hos kommuner, parkeringsbolag eller bevakningsföretag.

Arbetsuppgifter
Parkeringsvakter ser till att parkerings- och stoppförbudsbestämmelser följs. Det innebär att bilar inte parkeras på till exempel övergångställen, i lastzoner, på innergårdar eller i bostadsområden. De kontrollerar också att bara bilar som har parkeringstillstånd för parkeringsplatser för rörelsehindrade använder dessa platser.

Parkeringsvakter ser också till att inte obehöriga parkerar på förhyrda parkeringsplatser samt att parkeringsavgifter betalas. I arbetsuppgifterna kan också ingå att rapportera om till exempel hål i gator och eller klotter.

Om reglerna inte följs skrivs en parkeringsanmärkning/kontrollavgift. Parkeringsvakter ska kunna informera allmänheten om de parkeringsregler som gäller.

Det är viktigt att bemöta allmänheten på ett respektfullt sätt. Under ett arbetspass kan parkeringsvakter få många frågor från personer i omgivningen. Det kan till exempel vara frågor om gatuadresser, olika sätt att ta sig till en plats eller vilka kommunikationsmedel (till exempel buss eller tunnelbana) som är bäst att använda. Därför är det viktigt att parkeringsvakter har lätt att kommunicera och kan ge bra information till de som frågar.

Den tekniska utvecklingen har påverkat parkeringsvakternas arbete. Idag är det vanligare att man arbetar med en handdator som är uppkopplad på olika databaser och kommunicera med andra under sitt arbetspass. Arbetet kan dock fortfarande utföras för hand.

Arbetstider
Parkeringsövervakning sker dygnet runt, vilket innebär att många arbetar under alla tider på dygnet. Men de flesta parkeringsvakter arbetar dagtid.

Arbetsmiljö
parkeringsvakter arbetar mycket utomhus.

Parkeringsvakter går mycket i sitt arbete och det kan bli många kilometer på ett arbetspass. De flesta parkeringsvakter arbetar två och två, men ensamarbete förekommer. Parkeringsvakter kan också patrullera med bil.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Statlig sektor Kommunal sektor Samtliga sektorer
43 700 kr 27 800 kr 26 600 kr

Lönestatistik baserat på Sektor