Lön Organisationsutvecklare

54 300 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Organisationsutvecklare inom lednings- och organisationsutvecklare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~55 200 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Organisationsutvecklare
( betyg 3 / 5 av 49 st röster)

Medellön

54 300 kr

Man

58 500 kr

Kvinna

49 900 kr

Löneutveckling Organisationsutvecklare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för organisationsutvecklare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Organisationsutvecklare

Personalspecialister arbetar inom alla branscher vid större företag. Inom bemannings- och kompetensföretagen arbetar personalspecialister som bland annat rekryterare, konsulter och utbildare. De är också anställda vid bemanningsförtaget och hyrs ut till ett annat företag för att arbeta med personalfrågor.

Arbetsuppgifter
De som arbetar med personalfrågor kan ha många olika yrkestitlar. HR-utvecklare, HR-konsult, personalutvecklare, personalsekreterare och personaladministratör är yrkestitlar som förekommer. (HR är ett engelskt begrepp, ”Human Resources” det vill säga närmast ”personalresurser” och betecknar den kompetens som finns i företaget eller organisationen.)

I ett större företag är det vanligt att specialisera sig på något område, till exempel rekrytering. I ett mindre företag är det vanligt att arbeta med alla typer av ärenden.

I personalarbetet kan det ingå att
  • utreda personalbehovet i företaget.
  • sköta rekrytering: annonsering, göra intervjuer och ta in referenser.
  • planera och genomföra introduktion för nyanställd personal.
  • planera kompetensutveckling för alla anställda.
  • ta fram underlag inför förhandlingar om löner och anställningsvillkor.
  • delta eller representera arbetsgivaren vid förhandlingar.
  • arbeta med frågor om arbetsmiljö och jämställdhet.
  • ge råd och hjälp i sjuk- och hälsofrågor, ofta i samarbete med företagshälsovården. På en del arbetsplatser har särskilda personalkonsulenter hand om dessa uppgifter.
  • arbeta med omplacering av personal till nya arbetsuppgifter.
  • administrativa uppgifter.

I arbetet kan det också ingå att presentera företaget på till exempel rekryteringsmässor eller arbetsmarknadsdagar som anordnas av olika organisationer.

Som personalansvarig i en organisation är du arbetsgivarens representant.

Flertalet uppgifter inom personaladminstrationen kräver goda kunskaper om gällande lagstiftning. Det kan till exempel vara lagarna om anställningsskydd, medbestämmande, pensionsavtalen och arbetsrätten i övrigt.

Personalvetare med yrkeserfarenhet startar också egna konsultföretag specialiserade på några av de arbetsområden som nämnts eller till exempel ledarskapsutveckling. De kan till exempel kalla sig organisationskonsulter.

Inom bemannings- och kompetensföretagen arbetar personalvetare/personaltjänstemän som bland annat rekryterare, konsulter och utbildare. Då är man anställd av bemanningsförtaget men ”hyrs ut” till ett annat företag för att arbeta med personalfrågor.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda tjänstemän
54 300 kr 46 400 kr 45 000 kr 48 800 kr 56 700 kr 56 700 kr

Lönestatistik baserat på Sektor