Lön lackerare

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en lackerare inom lackerare och industrimålare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~30 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som lackerare
( betyg 2.9 / 5 av 29 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'lackerare' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Löneutveckling lackerare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för lackerare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en lackerare

En billackerare kan arbeta på en verkstad som är specialiserad på lackering eller på en skadeverkstad. När en bil fått en plåtskada tas den först till bilskadereparatören, se avsnittet Liknande yrken. Efter att bilskadereparatören har lagat skadorna på bilen täcker billackeraren delar som inte ska lackeras med tejp, plast eller papp. Ibland får billackeraren en avmonterad dörr eller huv att arbeta med.

Arbetsuppgifter
Lackeringen görs i en speciell sprutbox, ett väl förslutet och tempererat rum som rymmer en bil. Enligt bestämmelser ska sprutboxen vara dammfri, ljus och väl ventilerad. Billackeraren arbetar mycket med vattenbaserade lackfärger, som alltmer har ersatt lösningsmedelsbaserade färger. Så kallade klarlacker är dock fortfarande baserade på lösningsmedel.

Ytan som ska lackeras sprutas med en så kallad slipgrund. Ytan slipas, tvättas och torkas sedan mycket noga. Inte ett dammkorn får finnas kvar när de olika lackeringsskikten med grundfärg, topplack och klarlack sprutas på. När lackeringsskikten är klara härdas lacken i en så kallad värmeugn. Bilen brukar därefter återgå till skadereparatören för komplettering av detaljer som har lossats och för städning.

Motivlackering görs av lackerare med sinne för motiv och färgkombinationer. Denna typ av lackering fordrar särskild utrustning och genomförs ofta på speciella verkstäder. Lackering av lastbilar, maskiner och bussar utförs av särskilda lackerare på speciella verkstäder.

Arbetsmiljö
Under arbetet bär billackeraren heltäckande skyddskläder och friskluftsmask. En billackerare kan själv utföra alla arbetsmoment eller vara specialiserad på någon uppgift.

Det är vanligt att lackerarna jobbar i arbetslag. Flera lackerare kan då jobba med olika moment på samma skada. Jobbar man i arbetslag är det vanligt med lagackord, som innebär att lönen styrs och fördelas inom laget baserat på hur många skador laget hinner med.