Lön Inredningsarkitekt

39 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Inredningsarkitekt inom arkitekter.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~40 500 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som Inredningsarkitekt
( betyg 3.61 / 5 av 41 st röster)


Inredningsarkitekt

Medellön

39 900 kr

Man

40 600 kr

Kvinna

39 400 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Inredningsarkitekt

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för inredningsarkitekt så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Inredningsarkitekt

Arkitekter som är inriktade på möbler och inredning är ofta anställda på ett inredningsarkitektkontor eller arkitektkontor och många är egenföretagare. Bara ett fåtal är kommunalt eller statligt anställda.

Arbetsuppgifter
Inredningsarkitekter arbetar oftast med att rita inredningar till offentliga miljöer och privata bostäder. Kunder till inredningsarkitekter är ofta offentliga myndigheter eller stora och medelstora företag med kontor, butiker, restauranger eller annat. De arbetar även med privatpersoner.

Inredningsarkitekter arbetar med både nybyggnad, tillbyggnad och ombyggnad. Ofta är inredningsarkitekten med ända från planeringsstadiet av ett byggprojekt till den slutliga inredningen och färgsättningen. Men lika ofta arbetar de med uppfräschning av befintliga rum och befintligt möblemang. Det kan handla om ny färgsättning och omklädning av möbler. Andra områden som inredningsarkitekter arbetar med är utställningar och möbelformgivning.

Utöver att vara ansvarig för val av färger, möbler, golv och annan inredning så ser inredningsarkitekten till att rummen fungerar så bra som möjligt för den verksamhet som skall bedrivas där. Först tas skisser och ritningar fram, ibland bygger inredningsarkitekten upp modeller av den tänkta miljön för att åskådliggöra förslaget för kunden. I arbetet ingår också att kostnadsberäkna arbets- och materialkostnad och att lämna offerter.

Många inredningsarkitekter arbetar också med möbelformgivning och med hantverksmässig eller industriell möbeltillverkning. En del formger möbler parallellt med sitt inredningsarbete. Det finns också inredningsarkitekter som designar utställningar, arbetar med industriell formgivning eller med undervisning och forskning.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
38 900 kr 42 300 kr 38 800 kr 38 800 kr

Lönestatistik baserat på Sektor