Lön Gruvarbetare

39 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Gruvarbetare inom gruv- och stenbrottsarbetare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2019: ~32 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som Gruvarbetare
( betyg 3.8 / 5 av 30 st röster)


Gruvarbetare
Medellön Man Kvinna Yrkesprognos
39 900 kr 40 000 kr 39 300 kr Hård konkurrens

Löneutveckling Gruvarbetare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för gruvarbetare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Gruvarbetare

Gruvverksamhet startar när fyndigheter av järnmalm, koppar, zink eller andra mineraler hittas i sådana mängder att det är lönsamt att bryta och förädla malmen. Då behövs bergarbetare i arbetet med att hämta malmen från berget till markytan. Borraren har som uppgift att borra hålen i berget som sedan ska fyllas med sprängämnen. Laddaren fyller borrhålen med sprängämnen och planerar för att laddningarna ska detonera i rätt ordning. Skrotaren, som ibland också kallas bergförstärkare, kontrollerar om det finns lösa bergstycken i väggar eller tak, tar bort lösa bitar och förstärker berget för att undvika ras. I större gruvor är bergarbetare ofta specialiserade på någon arbetsuppgift medan det i mindre gruvor är vanligt att arbeta med flera moment.

Arbetsplatser
Malm kan brytas i underjordsgruvor eller ovan jord i dagbrott. De maskiner som används vid dagbrott är oftast större än de som används under jord. I dagbrott sker arbetet utomhus, sommar som vinter. I underjordsgruvor är arbetsmiljön densamma oavsett årstid. Gruvarbetsplatserna finns huvudsakligen i Norrbottens och Västerbottens län samt i Bergslagen. Bergarbetaren är en av flera yrkesgrupper som arbetar i en gruva. Maskinförare, maskinreparatörer, elektriker, mekaniker, tekniker, ingenjörer, geologer, lastare, underhållsarbetare, kemister, metallurger är exempel på andra yrkesgrupper.

Arbetsmiljö
Rasrisk tillhör arbetsmiljön i en gruva och därför är säkerhetstänkandet en mycket viktig del i arbetet. När människan påverkar berget skapas spänningar. En arbetsplats som tidigare var säkrad kan behöva åtgärdas för att åter bli en säker arbetsplats. Alla som arbetar i en gruva får utbildning och träning för att kunna säkra sin egen arbetsplats.

Buller, brist på dagsljus, damm, och vibrationer tillhör också arbetsmiljön i en gruva även om maskinernas styrhytter är byggda för att skydda mot buller och vibrationer.

En bergarbetare arbetar ofta ensam eftersom det helt enkelt inte ryms flera personer i utrymmen och maskiner. Arbetet passar därför den som trivs med ensamarbete.

Ny teknik och precisionsarbete
Den tekniska utvecklingen har gjort att bergarbetarens arbete och arbetsmiljö har förändrats mycket. Det som tidigare var ett fysiskt tungt och riskfyllt arbete är idag mycket lättare och säkrare. Idag finns hjälpmedel som underlättar och effektiviserar arbetet i en gruva genom allt från lättmanövrerade, hydrauliska borraggregat till moderna lastmaskiner. I vissa gruvor kan delar av gruvarbetet skötas av operatörer som sitter vid datorer kilometervis från de underjordiska schakten. Gruvarbetet utförs då med hjälp av datorer, laserteknik, obemannade fordon och borriggar styrda med joystick. Det innebär samtidigt att jobbet som bergarbetare utvecklats till att bli mer tekniskt avancerat precisionsarbete. Men även om huvuddelen av arbetet och flera arbetsmoment idag sker med hjälp av maskiner är bergsarbetet ett fysiskt tungt arbete.

Ofta har bergarbetaren ansvaret för den dagliga tillsynen och rengörning av de maskiner som används. Det behövs både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna sköta maskinerna.

Kompetens inom andra branscher
Bergarbetare inom bygg- och anläggningssidan har i grunden liknande utbildning och kunskap som en bergarbetare som är utbildad för arbete i gruva. Men det finns skillnader i den teknik och de maskiner som används. Det innebär att en bergarbetare som arbetat i en gruva kan arbeta som bergarbetare inom anläggningssidan och vice versa efter bara kortare kompletterande utbildning. Bergarbete inom bygg och anläggning innebär framförallt arbete ovan jord men vid tunnelbygge förekommer även underjordsarbete.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Privat sektor Privatanställda arbetare
39 900 kr 39 900 kr 39 900 kr

Lönestatistik baserat på Sektor

Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!