Lön Grisskötare

23 700 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Grisskötare inom uppfödare och skötare av lantbrukets husdjur.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~24 600 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som Grisskötare
( betyg 3.38 / 5 av 8 st röster)


Grisskötare

Medellön

23 700 kr

Man

24 100 kr

Kvinna

23 400 kr

Löneutveckling Grisskötare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för grisskötare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Grisskötare

Djurskötare inom lantbruket arbetar på gårdar med djur. Djurskötare kan även jobba som avbytare, ofta på mjölkgårdar. Avbytarna jobbar vanligtvis genom en egen firma, men kan även vara anställd på flera gårdar.

Arbetsuppgifter
Som djurskötare sköter man bland annat foderhantering, renhållning och förflyttning av djur. Djurskötaren beräknar fodermängder, blandar till foder och utfodrar djuren vid bestämda tider. Djurskötaren hanterar även olika utgödslingssystem där djurens avföring tas omhand. Andra uppgifter är att ge djuren nytt strö på liggplatsen och att hålla rent i ladugården. På sommaren kontrollerar djurskötaren de djur som är på bete. Då ser man bland annat till att det finns vatten och sätter upp stängsel.

En viktig uppgift är att kontrollera att djuren är friska och att förebygga sjukdomar. En duktig djurskötare har ett djuröga, vilket innebär att man kan se om ett djur avviker från normalt beteende. En del av vården kan djurskötaren utföra på egen hand, vid svårare sjukdomar kontaktar man veterinär.

Seminering kan vara en arbetsuppgift för djurskötare som arbetar med kor och grisar. Det innebär att man befruktar hondjur på konstgjord väg. Vid förlossningar har djurskötaren en övervakande roll, ibland måste djurskötaren hjälpa djuret att föda. Efter förlossningen tar djurskötaren hand om ungen och vårdar den.

Utöver djurskötsel ingår ofta underhåll och enklare reparationer av maskiner och teknik på gården. Ofta behöver djurskötaren kunna köra traktor i arbetet. Djurskötarens arbete kan vara kombinerat med att köra jordbruksmaskiner, särskilt under skördetid.

Som djurskötare kan man gå vidare och bli ladugårdsförman. Då har man det övergripande ansvaret för produktionen och fungerar som en arbetsledare. Ofta arbetar förmannen på större gårdar med flera anställda.

Arbetsmiljö
Även om mycket inom lantbruket är automatiserat förekommer tunga lyft, vilket kan vara slitsamt för rygg, axlar och nacke.

Arbetstider
Delade arbetsdagar med pass på förmiddagen och eftermiddagen förekommer. Även arbete på helger ingår.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda arbetare
23 600 kr 25 800 kr 23 600 kr 23 600 kr

Lönestatistik baserat på Sektor