Lön Geolog

Medellön Man Kvinna
39 500 kr 40 600 kr 37 200 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en geolog inom geologer och geofysiker. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Geolog

Geografer kan arbeta på länsstyrelser, landsting, kommuner, myndigheter eller departement som har hand om exempelvis fysisk planering, markanvändning, transporter och turism.

Många geografer arbetar med liknande uppgifter i biståndsorganisationer eller internationella organisationer. Även arbete med krisberedskap eller som lärare eller forskare på universitet kan förekomma.

Geografer kan också arbeta i privata företag eller i intresseorganisationer, inte minst med inriktning på miljöfrågor. Nedan beskrivs främst arbetsuppgifterna för geografer i offentlig verksamhet.

Arbetsuppgifter
Geografer kan vara specialiserade på kulturgeografi (även kallat samhällsgeografi) eller naturgeografi, men kan också ha en bred utbildning i båda ämnena.

Geografer arbetar med att kartlägga och analysera behov för att samordna intressen och föreslå var man ska placera till exempel bostäder, vägar, industrier, skolor eller idrottsanläggningar. I ett samhälle uppstår lätt motsättningar och konkurrens mellan olika intressen, till exempel mellan industriproduktion och naturvård. Ofta handlar det om hur man ska använda mark och gemensamma naturresurser.

Geografer gör ofta utredningar som ligger till grund för politiska beslut. En arbetsuppgift kan handla om att utreda behovet av vägar och kollektivtrafik i en region. Den information som behövs samlas in från facklitteratur, databaser, kartor och arkiv. Intervjuer och enkätundersökningar kan också användas som beslutsunderlag.

Utredningarna presenteras i form av rapporter, oftast med kartor och diagram. Samarbete med ekonomer, tekniker och andra tjänstemän är vanligt. Kontakter med allmänheten och företrädare för olika intressen är nödvändiga, till exempel när nya planer ska presenteras.

Kartor är viktiga hjälpmedel och synliga resultat av arbetet. Kartor görs ofta med hjälp av databaser, där alla data är knutna till vissa lägen på jordytan, så kallade geografiska informationssystem (GIS). Genom att kombinera information ur sådana databaser kan kartbilder som ger ny kunskap snabbt produceras.

Geografer kan till exempel söka samband mellan luftvägsinfektioner och trafikavgaser. Med hjälp av datorer går det också att pröva vilka effekter som olika åtgärder kan ge.

Inriktningar
Geografer med inriktning mot naturgeografi har ofta natur- och miljöintressen i fokus, medan kulturgeografer är inriktade på kulturella och sociala intressen.

Naturgeografer har kunskap om marken och hur den är utformad med jordlager, berg, vattendrag och växtlighet. De studerar hur landskapet påverkas av naturliga och mänskliga processer. Naturgeografer är experter när det gäller att använda och att skydda naturresurser och miljö. De kan till exempel utreda vilka miljöeffekterna kan bli om en ny väg byggs eller om ett företag ändrar sin produktion.

En annan uppgift är att inspektera naturområden, bland annat för att kunna upptäcka om något förändrats med vegetationen. Insamlad information om bland annat landformer, berggrund, jordarter, vatten, vegetation och djurliv, samt ibland flyg- och satellitbilder, används i analysen. Nuläget jämförs med äldre uppgifter om samma område.

Andra arbetsuppgifter kan vara att delta i tillståndsprövning för exempelvis byggen och att kontrollera att föreskrifter och lagar följs, så kallat tillsynsarbete.

Arbetsmiljö
Även om det mesta av arbetet görs på kontoret kan geografer behöva resa en del, ibland även utomlands.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Geolog

Junior Geotekniker till Golders Göteborgskontor

G

Golder Associates AB - Geotekniker
2018-03-20 Medellön: 38500 kr Göteborg

Electrical Engineer Inductor

H

Höganäs AB - Forskningsingenjör, metallurgi
2018-03-28 Medellön: 38500 kr Höganäs

Tube R & D Engineers

S

Sandvik Materials Technology AB - Forskningsingenjör, metallurgi
2018-04-16 Medellön: 38500 kr Sandviken

Nyexaminerad geotekniker till Ramböll

O

OnePartnerGroup Stockholm AB - Geotekniker
2018-05-11 Medellön: 38500 kr Stockholm

Två internationella projektledare och konsulter

S

SMHI - Geofysiker
2018-05-18 Medellön: 38500 kr Norrköping

Geotekniker / Geokonstruktör

G

Golder - Geotekniker
2018-11-08 Medellön: 38500 kr Göteborg

Junior Geotekniker till Stockholmskontoret

G

Golder - Geotekniker
2018-11-09 Medellön: 38500 kr Stockholm


Junior Geotekniker till Göteborgskontoret

G

Golder - Geotekniker
2018-11-09 Medellön: 38500 kr Göteborg

Erfaren geotekniker till Stockholm

P

Poolia Stockholm AB - Geotekniker
2018-11-21 Medellön: 38500 kr Stockholm

Junior Geotekniker till Stockholmskontoret

G

Golder - Geotekniker
2018-12-20 Medellön: 38500 kr Stockholm

Visa alla Geolog jobb ❭❭

Geolog

Lönestatistik

39 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Fysiker och kemister

40 500 kr

Lediga jobb Geolog

Yrkesprognos
Balans
Betygsätt ditt yrke som Geolog:

Betyg 3.78 / 5 av 9 st röster.
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

92 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002