Lön Försäkringsaktuarie

67 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Försäkringsaktuarie inom matematiker och aktuarier.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~68 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Försäkringsaktuarie
( betyg 2.71 / 5 av 7 st röster)

Medellön

67 200 kr

Man

67 900 kr

Kvinna

65 900 kr

Löneutveckling Försäkringsaktuarie

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för försäkringsaktuarie så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Försäkringsaktuarie

Statistikern kan arbeta i både privat och offentlig sektor, exempelvis i ett företag, en myndighet, kommun eller i en organisation.

Arbetsuppgifter
Arbetet går ut på planera, utreda, genomföra och tolka undersökningar. Prognosberäkningar och statistiska undersökningar och utvärderingar av olika slag, marknadsanalyser, opinionsundersökningar och kvalitetskontroller är vanliga arbetsuppgifter. Man kan också arbeta med att utveckla statistiska metoder för att bearbeta statistikuppgifter.

Vid undersökningar är det vanligt att man som statistiker arbetar i en projektgrupp tillsammans med specialister på ämnet för den aktuella undersökningen. Man planerar undersökningen tillsammans med gruppen och föreslår vilka metoder man ska använda för att samla in bearbeta och analysera data. Man beskriver vilken information man vill ha fram och lägger upp rutiner för hur datorbearbetningen ska gå till.

Att analysera och tolka de framtagna uppgifterna och göra slutsatser ingår i arbetet. Statistikern bedömer också rimligheten och säkerheten i slutsatserna.

Statistiker vid forskningsinstitutioner deltar i att planera och lägga upp forskningsexperiment. De föreslår lämpliga statistiska analysmetoder. De ställer samman, bearbetar och analyserar resultaten av experimentet och skriver en rapport. I rapporten talar statistikern om vilka statistiska metoder som använts, varför man valde just dessa och ger en förklaring till resultaten.

Statistiker som arbetar med befolkningsprognoser kallas demografer.

Aktuarier i ett försäkringsbolag gör statistiska beräkningar till exempel av hur stor risken för dödsfall och olyckshändelser är i olika åldrar. Att räkna ut risker och kostnader för skador på hus, bilar och industrianläggningar kan också ingå i arbetet. Beräkningarna blir underlag för de avgifter för försäkringarna, så kallade premier, som försäkringstagarna ska betala. Ibland gör du som aktuarier analyser för att beräkna återbäring för pensionsförsäkringar eller deltar i arbetet med att utveckla nya försäkringstyper. Försäkringsmatematiker har liknande uppgifter.

Biostatistik är utveckling och användning av statistiska metoder inom bland annat biologi, medicin, genetik, agrikultur, skogsvetenskap, fiske, och ekologi.

Eftersom man som statistiker ibland utvecklar egna datorapplikationer för att kunna utföra särskilda analyser, är det viktigt att följa med i utvecklingen av standardprogram för databearbetning.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
67 200 kr 57 200 kr 67 400 kr 67 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor