Lön Elevassistent

26 000 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Elevassistent inom elevassistenter.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~27 200 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Elevassistent
( betyg 3.28 / 5 av 205 st röster)

Elevassistent

Medellön

26 000 kr

Man

25 800 kr

Kvinna

26 100 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Elevassistent

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för elevassistent så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Elevassistent

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar mycket. Både mellan olika skolor och beroende på vilket stöd den elev man arbetar med har behov av. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan. En stor del i arbetet går ut på att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel. Det kan till exempel vara datorer som använd i undervisningen, eller hjälpmedel för elever med dyslexi i form av ljudinspelningar till lektioner.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren. Som elevassistenten måste man ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och med övrig personal i skolan såsom fritidspedagoger, speciallärare, skolkökspersonal och skolledare. Elevassistenten kan även ha mycket kontakt med elevens föräldrar och samarbetet med dem och andra inom skolan är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt. Även kontakter och samarbete med andra myndigheter kan förekomma.

Kompetenser och egenskaper
Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det ställer krav på att man är lyhörd inför elevens behov och egna önskemål. För den som arbetar som elevassistent är det också bra att ha förmåga att skapa goda relationer, att vara ansvarsfull och ha tålamod.

I arbetet behövs även kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.

Elevassistenten bör även ha kunskaper om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Ett arbete som elevassistent kan vara en bra grund för den som funderar på att utbilda sig till lärare.

Arbetsplats
Elevassistenter arbetar inom skolan. Ofta är man som elevassistenten anställd som stöd till en elev i klassen, men kan även arbeta som stöd i en barngrupp och i en hel skolklass. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper, eller finnas till i klassrummet som stöd i klassrumssituationen. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Arbetstider
Arbetstiderna kan variera. Som elevassistent är man med under elevens hela skoldag, under raster, i omklädningsrum, på utflykter, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda arbetare Statlig sektor
26 000 kr 26 100 kr 28 300 kr 25 500 kr 25 500 kr 26 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor