Lön Elevassistent

Medellön Man Kvinna
23 900 kr 23 500 kr 24 100 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en elevassistent inom elevassistenter. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Elevassistent

Elevassistenter arbetar med barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd. Det kan till exempel handla om hjälp att hantera läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter och eller olika typer av funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna för elevassistenter varierar mycket. Både mellan olika skolor och beroende på vilket stöd den elev man arbetar med har behov av. I grunden är elevassistentens uppgift att finnas med som en extra resurs för en eller flera elever i skolan. En stor del i arbetet går ut på att hjälpa eleven att följa med i undervisningen, kanske med särskilda hjälpmedel. Det kan till exempel vara datorer som använd i undervisningen, eller hjälpmedel för elever med dyslexi i form av ljudinspelningar till lektioner.

Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd för eleven på raster, i omklädningsrum och på utflykter med mera.

Elever som har någon form av funktionsnedsättning är ofta berättigade till att ha en assistent både under lektionstid och i fritidsverksamheten. Som elevassistent finns man då med under elevens hela skoldag, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Det är den ansvarige läraren som har huvudansvaret för hur arbetet i klassrummet bedrivs och som elevassistent arbetar man ofta på instruktion från läraren. Som elevassistenten måste man ha god förmåga att samarbeta med både lärarna och med övrig personal i skolan såsom fritidspedagoger, speciallärare, skolkökspersonal och skolledare. Elevassistenten kan även ha mycket kontakt med elevens föräldrar och samarbetet med dem och andra inom skolan är nödvändigt för att kunna stödja eleven på bästa sätt. Även kontakter och samarbete med andra myndigheter kan förekomma.

Kompetenser och egenskaper
Elevassistenten ska hjälpa eleven på ett sådant sätt att barnet, trots eventuella svårigheter, ska ges samma förutsättningar att klara skolan som andra barn. Det ställer krav på att man är lyhörd inför elevens behov och egna önskemål. För den som arbetar som elevassistent är det också bra att ha förmåga att skapa goda relationer, att vara ansvarsfull och ha tålamod.

I arbetet behövs även kunskaper om hur olika funktionsnedsättningar kan påverka elevens lärande och hur man på bästa sätt kompenserar för dessa.

Elevassistenten bör även ha kunskaper om skolans läroplan och andra dokument som styr skolans verksamhet. Ett arbete som elevassistent kan vara en bra grund för den som funderar på att utbilda sig till lärare.

Arbetsplats
Elevassistenter arbetar inom skolan. Ofta är man som elevassistenten anställd som stöd till en elev i klassen, men kan även arbeta som stöd i en barngrupp och i en hel skolklass. Elevassistenten kan också arbeta med elever som deltar i särskilda grupper, eller finnas till i klassrummet som stöd i klassrumssituationen. Många elevassistenter arbetar på särskolor eller specialskolor.

Arbetstider
Arbetstiderna kan variera. Som elevassistent är man med under elevens hela skoldag, under raster, i omklädningsrum, på utflykter, överallt där eleven befinner sig. Det ingår ofta i jobbet att även vara med på fritids.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Elevassistent

Gothia Cup söker Skolvärdar under turneringen 2018

B

BK Häcken - Skolvärd/Skolvärdinna
2018-02-06 Medellön: 22900 kr Göteborg

Skolvärd till Burgårdens gymnasium

G

Göteborgs stad. , Utbildningsförvaltningen - Skolvärd/Skolvärdinna
2018-01-25 Medellön: 22900 kr Göteborg

Gymnasiesärskola söker vikarier!

H

HAGA VIP - Elevassistent
2018-02-08 Medellön: 22900 kr Solna

Skolvärd

G

Göteborgs Högre Samskola - Stora skolan - Skolvärd/Skolvärdinna
2018-02-09 Medellön: 22900 kr Göteborg

Vikarier sökes till SKOLSWISHEN!

S

Skolswishen AB - Elevassistent
2018-02-21 Medellön: 22900 kr Stockholm

Elevassistent till Härryda kommun

L

Lärarpartner - Elevassistent
2018-02-28 Medellön: 22900 kr Härryda

Erfaren elevassistent till utåtagerande elever

L

Lärarpartner - Elevassistent
2018-02-28 Medellön: 22900 kr Göteborg


Elevassistent / resurs

L

Lärarpartner - Elevassistent
2018-02-28 Medellön: 22900 kr Göteborg

Elevassistent / resurs Härryda

L

Lärarpartner - Elevassistent
2018-02-28 Medellön: 22900 kr Härryda

Teckenspråksresurs / Elevassistent Norrgårdsskolan

V

Vetlanda kommun , Grundskola - Elevassistent
2018-03-01 Medellön: 22900 kr Vetlanda

Visa alla Elevassistent jobb ❭❭

Elevassistent

Lönestatistik

23 900 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Barnskötare och elevassistenter

21 800 kr

Lediga jobb Elevassistent

Yrkesprognos
Hård konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Elevassistent:

Betyg 3.75 / 5 av 40 st röster.
Elevassistent
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

103 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002