Lön drift

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en drift inom produktionschefer inom tillverkning, nivå 1.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~61 500 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som drift
( betyg 3.05 / 5 av 39 st röster)

Viktig information - Nya yrkeskategorier

2014 införde SCB nya yrkeskoder. Detta innebär att tidigare yrkesgrupper delades upp i mer detaljerade yrkeskoder. Resultatet av detta blev att exempelvis 'drift' bröts ut ur en större yrkesgrupp för att mer detaljerat visa löneläget för just detta yrke. Därför kan lönestatistiken skilja kraftigt mellan 2013 och 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Löneutveckling drift

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för drift så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en drift

När tågtrafiken går enligt plan är tågklarerarens arbete till stor del ett övervakningsarbete.

Arbetsuppgifter
Tidtabellen styr i vilken ordning tågen går förbi en station och hur de ska mötas. Tågklarerare leder tågtrafiken på den mest effektiva vägen, via ställverk övervakas och styrs spårväxlar och ljussignaler för att leda tågtrafiken. Uppstår det störningar måste tågklareraren snabbt planera om, då kan arbetssituationen bli stressig. Arbetsredskapen är i första hand telefon, ställverk och föreskrifter.

Via telefonen har tågklareraren kontakt med underhållspersonal, trafikinformatörer, olika järnvägsföretags transportledning, godsbangårdar och lokstallar. När underhållspersonalen arbetar ute bland spår på stationen ansvarar lokal- och fjärrtågklareraren för att trafiksäkerheten hanteras enligt gällande regler.

Arbetsplats
Fjärrtågklarerare arbetar på någon av landets driftledningscentraler. Genom att styra växlar och signaler över långa sträckor med hjälp av fjärrställverket ser fjärrtågklareraren till att tågen går på rätt spår och i förutbestämd ordning. Arbetet sker i regel vid datorställverk med ansvar för en viss sträcka.

Lokaltågklarerare dirigerar trafiken inom ett stationsområde. Arbetsplatsen är tågexpeditionen på en station och arbetsredskapet ett signalställverk för att få tågen att gå genom stationen på utvalt spår. Ställverken kan vara moderna datorställverk som manövreras via en dator. De kan även vara äldre som kanske kräver att växlarna vevas för hand.

Trafikinformatörer arbetar på driftledningscentraler i nära samarbete med fjärrtågklarerarna. De vanligaste uppgifterna är att göra högtalarutrop och skylta tågtiderna på plattformarna. Trafikinformatören rapporterar och sammanställer även störningsorsaker i olika datasystem, skriver telegram om olika trafikstörningar och beräknar avgångs- och ankomsttider på sena tåg. Arbetets uppläggning kan variera mellan driftledningscentralerna.

Bandriftledare har ett helhetsansvar för att tågtrafiken fungerar säkert och kostnadseffektivt genom att övervaka och reglera kraftförsörjningen i järnvägsnätet. Vid fel eller andra avvikelser ser bandriftledaren till att trafiken så snabbt som möjligt fungerar normalt igen. Bandriftledaren ansvarar också för att entreprenörer fungerar smidigt. I arbetet ingår operativ ledning vid olyckor och större störningar, felrapportering och kvalitetsanalys.

Arbetstid
Det är vanligt att lokal- eller fjärrtågklarerare har oregelbunden arbetstid och tjänstgör enligt schema över dygnets alla timmar.