Lön Dietist

32 000 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Dietist inom dietister.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~33 200 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Dietist
( betyg 3.41 / 5 av 70 st röster)

Medellön

32 000 kr

Man

32 000 kr

Kvinna

32 000 kr

Yrkesprognos

Balans

Löneutveckling Dietist

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för dietist så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Dietist

Arbetsmiljö/arbetsplats
De flesta dietister är verksamma inom slutenvård, allt fler team inom högspecialiserad sjukvård, eller inom öppen vård på vårdcentraler.
Många dietister arbetar också inom kommunerna, framförallt inom kommunal äldreomsorg. Detta kan komma att bli ännu vanligare i framtiden med tanke på att allt fler sjuka äldre bor kvar hemma eller i någon form av särskilt boende.

Även inom barn- och mödrahälsovård arbetar fler dietister. Ansvarsområdena där är oftast metodutveckling, handledning av barnmorskor och sjuksköterskor i näringsfrågor, framtagande av informationsmaterial samt att medverka i föräldragrupper.

Man kan också jobba inom områden som folkhälsa och friskvård, driva eget konsultföretag, privatpraktik eller arbeta på livsmedels- och nutritionsföretag. Då arbetar man med utveckling av, försäljning av och information om produkter. Många dietister arbetar med informationsspridning, föreläsningar och utbildning till såväl allmänheten, idrottsrörelsen som till studenter inom vård- och omsorgsutbildningar. Vissa arbetar med olika yrkesgrupper inom exempelvis förskola, skola, äldreomsorg, hälso- och sjukvård. Dietister arbetar också inom forsknings- och utvecklingsprojekt kring kost och hälsa liksom universitet och myndigheter som till exempel Livsmedelsverket.

Arbetsuppgifter
Dietist är ett hälso- och sjukvårdsyrke med legitimation. Nutritionsbehandling ingår som en viktig del i den medicinska behandlingen vid både akuta och kroniska sjukdomar som hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, födoämnesallergi, cancer, njursjukdomar, mag-tarmsjukdomar, ätstörningar, undernäring och övervikt. Utifrån patientens individuella behov kan behandlingen bygga på allt från vanlig mat till sondnäring och näringsdropp. Matvanorna har dessutom stor betydelse för att förebygga livsrelaterade sjukdomar som exempelvis övervikt och fetma samt hjärt- och kärlsjukdom och cancer. Behandlingen kan ske både individuellt och i grupp. God samtalsmetodik och kunskap om beteendeförändring när det gäller levnadsvanor spelar här en stor roll för att på bästa sätt kunna stödja patienten.

Nutritionsbehandling har fått ökad betydelse inom vården. I takt med att vårdtiderna på akutsjukhusen minskar blir dietisternas uppgifter där allt mer inriktade på akuta nutritionsproblem, till exempel sjukdomsrelaterad undernäring. Många patienter är mycket allvarligt sjuka. Samtidigt får dietisterna i primärvården ökat ansvar för behandlingen av mer långsiktiga närings- och kostrelaterade sjukdomar som diabetes eller blodfettsrubbningar.

Dietisten ingår ofta i ett vårdteam med till exempel sjuksköterska och läkare, men arbetar även mycket självständigt med utredning, behandling och uppföljning av näringsproblem. En viktig uppgift är att utbilda personal inom sjukvård, äldreomsorg och hemtjänst.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Kommunal sektor Landstingssektorn Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
32 000 kr 37 300 kr 32 900 kr 33 200 kr 35 900 kr 35 900 kr

Lönestatistik baserat på Sektor