Lön Danspedagog

31 600 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Danspedagog inom övriga pedagoger med teoretisk specialistkompetens.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~32 600 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Danspedagog
( betyg 3.09 / 5 av 22 st röster)

Medellön

31 600 kr

Man

31 700 kr

Kvinna

31 600 kr

Löneutveckling Danspedagog

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för danspedagog så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Danspedagog

Arbetsuppgifter
Danspedagoger - eller danslärare - undervisar i olika former av dans. De vanligaste är barndans, klassisk balett, fridans, jazzdans, stepp- och showdans samt folk- och stildanser. Det kan också vara sällskapsdans, hip-hop, disco-funk och improvisation.

Danspedagoger vägleder sina elever i en konstform och tränar deras kroppsuppfattning, koordinationsförmåga och motorik. Danspedagoger ska inte bara lära eleverna stegkombinationer utan också stimulera dem att öva förmågan att uttrycka känslor, tankar och ideér i dansform, öva upp deras rytmkänsla och inte minst viktigt, förmedla dansglädje. Det är viktigt att ha kunskaper i anatomi och att kunna lära ut rätt teknik. Ofta dansar eleverna till inspelad musik, men ibland arbetar danspedagogen tillsammans med en musiker.

Arbetsplats
Danspedagoger undervisar på kommunala och privata dansskolor och på studieförbund, men kan också också undervisa i förskolan liksom i grundskolan och gymnasieskolan. I gymnasieskolan undervisar danspedagoger främst på estetiska programmet. Det är vanligt med samarbete och gemensamma projekt tillsammans med lärarna i musik och bild.

Arbetstider och anställningsform
Anställningsformen kan variera från fast anställning på heltid eller deltid till projektanställning eller timanställning. En del danspedagoger har egna privata dansskolor, vilket innebär att de är egna företagare. Arbete på kvällar och helger är vanligt. Danspedagoger kan ha flera olika arbetsplatser som de måste resa mellan.

Det är vanligt, men inte självklart, att danspedagoger har arbetat som dansare tidigare. En del kombinerar också egen dans med att undervisa.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn
31 600 kr 37 200 kr 30 600 kr 33 900 kr

Lönestatistik baserat på Sektor