Lön Byggnadsplåtslagare

MedellönManKvinna
30 200 kr30 200 kr27 800 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en byggnadsplåtslagare inom byggnads- och ventilationsplåtslagare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Byggnadsplåtslagare

Som byggnadsplåtslagare arbetar man mestadels på byggarbetsplatser eller i befintliga hus vid ombyggnad. Man kan både arbeta utanpå byggnaden med till exempel fasader, eller inne i nyuppförda byggnader med nya ventilationssystem.

Arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter är att montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Vid plåtbeklädnad av fasader kan de även tilläggsisolera och ibland måla monterade plåttak.

Byggnadsplåtslagaren tillverkar plåtdetaljer efter ritningar eller egna måttagningar. Det kan till exempel gälla tillverkning av beslag, lister, fönsterbleck med mera. De arbetar med material som tunnplåt av stål, koppar, rostfritt stål, aluminium eller zink och använder både handverktyg och maskiner. Föremålen monterar de sedan oftast själva på byggnaden. Numera är dock en hel del av byggnadsplåtslagarens arbetsmaterial fabrikstillverkat, exempelvis hängrännor och stuprör.

Plåtslagarna utför också underhållskontroller av tidigare utförda plåtarbeten. Vid kontrollen skriver man besiktningsprotokoll och föreslår lämpliga underhållsåtgärder om det behövs.

Den nya så kallade lättbyggnadstekniken innebär att husstommar byggs i tunnplåt i stället för i trä. Det innebär att man minimerar risken för fukt- och mögelskador. Därmed kan en arbetsuppgift för byggnadsplåtslagare i framtiden bli att montera hela husstommar.

Byggnadsplåtslagare arbetar i självstyrande arbetslag av varierande storlek. De kan också arbeta ensamma och utför då arbetet självständigt, ofta utifrån en arbetsbeskrivning.

För att inte skada känsliga takmaterial vid nedtagning av snö och is på vintern anlitas byggnadsplåtslagare för att skotta snö från taken. Arbetet utförs ibland i obekväma arbetsställningar. Bestämmelser angående säkerhetsanordningar och skydd är väl reglerade i lag.

Ventilationsplåtslagare installerar ventilationssystem. De monterar ventilationskanaler med tillhörande fläktdon och aggregat, utför service och reparerar systemen. Ibland tillverkar de själva delar av anläggningen. Ventilationsplåtslagare arbetar efter en färdig ritning eller tar själva mått för att tillverka en viss detalj. En stor del av arbetsmaterialet är fabrikstillverkat.

Enligt riksdagsbeslut ska regelbundna funktionskontroller göras på ventilationssystem i byggnader där människor vistas mycket eller arbetar, så kallad obligatorisk ventilationskontroll.

Kontrollen ska göras för att inomhusluften ska vara ren, vilket är en viktig grund för vår hälsa.

Ventilationsplåtslagare med vidareutbildning kontrollerar till- och frånluftsventilation, mäter luftflöden, kontrollerar värmeväxlare, skriver besiktningsprotokoll och föreslår förbättringsåtgärder.

Arbetsplats
Som byggnadsplåtslagare arbetar mestadels på byggarbetsplatser eller i befintliga hus vid ombyggnad och vanligen utanpå byggnaden. Ofta arbetar man på tak på fasader med plåt och besiktning eller snöskottning. Man utför också arbeten i verkstaden.

Ventilationsplåtslagare jobbar däremot oftast inne i nyuppförda byggnader eller i gamla byggnader som behöver nytt ventilationssystem Vid ventilationsbesiktning arbetar de även i exempelvis i vårdinrättningar, skolor och kontosbyggnader.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Byggnadsplåtslagare

Byggnadsplåtslagare

S

Shs Gruppen AB - Byggnadsplåtslagare
2018-01-13Medellön: 27800 kr Stockholm

Byggnadsplåtslagare / Lärling

K

Katrineholms Plåt & - Byggnadsplåtslagare
2018-01-05Medellön: 27800 kr Katrineholm

Smed sökes!

I

Ikett Personalpartner - Byggnadsplåtslagare
2018-01-02Medellön: 27800 kr Trelleborg

Byggnadsplåtslagare sökes

E

ExpanderaMera AB - Byggnadsplåtslagare
2018-01-02Medellön: 27800 kr Stockholm

Byggnadsplåtslagare / takläggare

S

STOCKHOLMS INDUSTRIPLÅT AB - Byggnadsplåtslagare
2018-01-02Medellön: 27800 kr Huddinge

Plåtslagare

D

DM TAK AB - Byggnadsplåtslagare
2018-01-01Medellön: 27800 kr Huddinge

Plåtslagare sökes Haninge

J

J Linderholm Plåtslageri AB - Byggnadsplåtslagare
2017-12-29Medellön: 27800 kr Haninge


Byggnadsplåtslagare - Byta Arbetsgivare - Malmö

N

Nordic Sales Malmö - Byggnadsplåtslagare
2018-02-21Medellön: 27800 kr Malmö

Byggnadsplåtslagare

S

Säljgruppen i Bohuslän AB - Byggnadsplåtslagare
2017-12-01Medellön: 27800 kr Uddevalla

Byggnadsplåtslagare

S

Skara Plåtslageri AB - Byggnadsplåtslagare
2017-11-30Medellön: 27800 kr Skara

Visa alla Byggnadsplåtslagare jobb ❭❭

Byggnadsplåtslagare

Lönestatistik

30 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Gjutare, svetsare och plåtslagare

27 800 kr

Lediga jobb Byggnadsplåtslagare

Yrkesprognos
Mycket liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Byggnadsplåtslagare:

Betyg 3.1 / 5 av 10 st röster.
Byggnadsplåtslagare

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002