Lön Byggnadsplåtslagare

27 800 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Byggnadsplåtslagare inom byggnads- och ventilationsplåtslagare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~28 800 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Byggnadsplåtslagare
( betyg 2.95 / 5 av 22 st röster)

Medellön

27 800 kr

Man

27 800 kr

Kvinna

27 800 kr

Yrkesprognos

Mycket liten konkurrens

Löneutveckling Byggnadsplåtslagare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för byggnadsplåtslagare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Byggnadsplåtslagare

Som byggnadsplåtslagare arbetar man mestadels på byggarbetsplatser eller i befintliga hus vid ombyggnad. Man kan både arbeta utanpå byggnaden med till exempel fasader, eller inne i nyuppförda byggnader med nya ventilationssystem.

Arbetsuppgifter
Vanliga arbetsuppgifter är att montera tak- och fasadbeklädnader av plåt. Vid plåtbeklädnad av fasader kan de även tilläggsisolera och ibland måla monterade plåttak.

Byggnadsplåtslagaren tillverkar plåtdetaljer efter ritningar eller egna måttagningar. Det kan till exempel gälla tillverkning av beslag, lister, fönsterbleck med mera. De arbetar med material som tunnplåt av stål, koppar, rostfritt stål, aluminium eller zink och använder både handverktyg och maskiner. Föremålen monterar de sedan oftast själva på byggnaden. Numera är dock en hel del av byggnadsplåtslagarens arbetsmaterial fabrikstillverkat, exempelvis hängrännor och stuprör.

Plåtslagarna utför också underhållskontroller av tidigare utförda plåtarbeten. Vid kontrollen skriver man besiktningsprotokoll och föreslår lämpliga underhållsåtgärder om det behövs.

Den nya så kallade lättbyggnadstekniken innebär att husstommar byggs i tunnplåt i stället för i trä. Det innebär att man minimerar risken för fukt- och mögelskador. Därmed kan en arbetsuppgift för byggnadsplåtslagare i framtiden bli att montera hela husstommar.

Byggnadsplåtslagare arbetar i självstyrande arbetslag av varierande storlek. De kan också arbeta ensamma och utför då arbetet självständigt, ofta utifrån en arbetsbeskrivning.

För att inte skada känsliga takmaterial vid nedtagning av snö och is på vintern anlitas byggnadsplåtslagare för att skotta snö från taken. Arbetet utförs ibland i obekväma arbetsställningar. Bestämmelser angående säkerhetsanordningar och skydd är väl reglerade i lag.

Ventilationsplåtslagare installerar ventilationssystem. De monterar ventilationskanaler med tillhörande fläktdon och aggregat, utför service och reparerar systemen. Ibland tillverkar de själva delar av anläggningen. Ventilationsplåtslagare arbetar efter en färdig ritning eller tar själva mått för att tillverka en viss detalj. En stor del av arbetsmaterialet är fabrikstillverkat.

Enligt riksdagsbeslut ska regelbundna funktionskontroller göras på ventilationssystem i byggnader där människor vistas mycket eller arbetar, så kallad obligatorisk ventilationskontroll.

Kontrollen ska göras för att inomhusluften ska vara ren, vilket är en viktig grund för vår hälsa.

Ventilationsplåtslagare med vidareutbildning kontrollerar till- och frånluftsventilation, mäter luftflöden, kontrollerar värmeväxlare, skriver besiktningsprotokoll och föreslår förbättringsåtgärder.

Arbetsplats
Som byggnadsplåtslagare arbetar mestadels på byggarbetsplatser eller i befintliga hus vid ombyggnad och vanligen utanpå byggnaden. Ofta arbetar man på tak på fasader med plåt och besiktning eller snöskottning. Man utför också arbeten i verkstaden.

Ventilationsplåtslagare jobbar däremot oftast inne i nyuppförda byggnader eller i gamla byggnader som behöver nytt ventilationssystem Vid ventilationsbesiktning arbetar de även i exempelvis i vårdinrättningar, skolor och kontosbyggnader.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer
27 800 kr

Lönestatistik baserat på Sektor