Lön Brandtekniker

Medellön Man Kvinna
37 100 kr 37 700 kr 35 900 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en brandtekniker inom brandingenjörer och byggnadsinspektörer. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Brandtekniker

Brandingenjörer arbetar inom kommunernas räddningstjänst, vid statliga myndigheter och inom näringslivet i industri- och försäkringsbranschen.

Arbetsuppgifter

Brandingenjörer som arbetar inom kommunal räddningstjänst har ofta ledande befattning och arbetar framförallt med tillsyn, tillståndsgivning, utbildning, information och rådgivning till byggprocesser och planprocesser samt planerar, utreder och utvärderar verksamheten. Arbetsuppgifterna varierar mellan arbetsplatser och beroende på kommunens storlek.

Arbetsuppgifterna handlar framförallt om att på olika sätt förebygga olyckor. En arbetsuppgift är att utföra tillsyn över verksamheter och fastighetsägare för att säkerställa att de har ett brandskydd som är anpassat för den verksamhet som bedrivs. De gör bedömningar om säkerheten är tillräcklig och ger råd och stöd för hur brandskyddet kan utformas för att uppfylla lagstiftningens krav. De informerar och utbildar allmänheten om brandskydd och livräddning. Det är ofta brandingenjörer som planerar insatser, gör olycksutredningar, utvärderar och analyserar verksamheten för att olycksriskerna ska vara så små som möjligt och att resurserna nyttjas effektivt.

Brandingenjörer är med redan i projekteringsstadiet i samhällsplaneringen när kommuner gör översiktsplaner för var bostäder, industrier och annat ska placeras i förhållande till varandra. De är då sakkunniga på området för kommunens verksamhet och lämnar synpunkter på till exempel vad som är bäst för att miljön ska bli så säker som möjligt eller hur transporter ska ske för att säkerheten ska vara hög.

En av arbetsuppgifterna kan vara att vara i beredskap om något skulle hända och leda räddningsaktionen strategiskt på olycksplatsen.

De brandingenjörer som är anställda inom näringslivet arbetar med brandsäkerhet och skyddsfrågor inom brandskyddkonsultföretag, industrin och försäkringsbranschen. Brandingenjörer som arbetar på konsultföretag bidrar till projekteringen när hus ska byggas genom att se till att lagstiftningen följs. Med lagstiftningen som utgångspunkt och hänsyn taget till vilken typ av verksamhet som ska bedrivas och hur många människor som ska vistas i byggnaden gör brandingenjören planer för till exempel var utrymningsvägar ska placeras och hur breda dörrarna ska vara. Brandingenjörer gör också analyser om riskerna för att olyckor ska hända i till exempel en tågtunnel.

Inom statliga myndigheter kan brandingenjören arbeta med att skriva föreskrifter och allmänna råd om till exempel brandfarliga gaser och vätskor, systematiskt brandskyddsarbete och brandvarnare i bostäder. Brandingenjören skriver även vägledningar och metodstöd till stöd för kommunerna samt skriver remissyttranden till länsstyrelser och domstolar i ärenden med överklagade tillsynsförelägganden. De kan även arbeta med metodutveckling och utbildningsmaterial för räddningstjänstens personal.

Arbetstid
Den normala arbetstiden är kontorstid. Dessutom finns olika typer av beredskap och jourtjänstgöring vid kommunal anställning. Att ligga i beredskap innebär att brandingenjören vistas i sin bostad, är tillgänglig på personsökare eller radio och snabbt på plats när en olycka inträffat. Jourtjänstgöring på brandstation brukar innebära att brandingenjören tjänstgör ett pass vilket brukar vara ett dygn.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Brandtekniker

Brandingenjörer / brandinspektörer till Umeåregionens brandförsvar

S

Samhällsbyggnad , Umeåregionens brandförsvar - Brandingenjör
2018-09-13 Medellön: 35000 kr Umeå

Regionsansvarig SBA - konsult / brandskyddstekniker!

C

Cupola Stockholm AB - Brandtekniker
2018-01-12 Medellön: 35000 kr Norrköping

Brandingenjör

L

Länsstyrelsen i Stockholm - Brandingenjör
2018-01-10 Medellön: 35000 kr Stockholm

Byggnadsingenjör / Brandingenjör

J

Jönköpings kommun - Brandingenjör
2018-01-08 Medellön: 35000 kr Jönköping

Konsult Strategiskt brandskyddsarbete

B

Brandtec AB - Brandingenjör
2017-12-30 Medellön: 35000 kr Stockholm

Brandinspektör / Brandingenjör

F

Falköpings kommun , Samhällsskyddsförvaltningen - Brandinspektör
2017-12-28 Medellön: 35000 kr Falköping

Gällivare kommun söker Räddningschef

G

Gällivare kommun - Brandingenjör
2017-12-20 Medellön: 35000 kr Gällivare


Brandman till förebyggandeavdelningen hos Falck Räddningstjänst i Forsmark

F

Falck Räddningstjänst AB - Brandtekniker
2017-12-13 Medellön: 35000 kr Östhammar

Brandingenjörer & Brandinspektörer

R

Räddningstjänsten , Förebyggande enheten - Brandingenjör
2017-12-08 Medellön: 35000 kr Lidköping

Tekniker inom Fire Safety & Security till Siemens

S

Siemens - Brandtekniker
2017-12-07 Medellön: 35000 kr Norrköping

Visa alla Brandtekniker jobb ❭❭

Brandtekniker

Lönestatistik

37 100 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Skatte- och socialförsäkringshandläggare

29 900 kr

Lediga jobb Brandtekniker

Betygsätt ditt yrke som Brandtekniker:

Betyg 3 / 5 av 6 st röster.
Brandtekniker
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

95 %

©2019 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002