Lön Arbetsförmedlare

33 600 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Arbetsförmedlare inom arbetsförmedlare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2023: ~34 200 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Arbetsförmedlare
( betyg 3.17 / 5 av 163 st röster)

Medellön

33 600 kr

Man

33 700 kr

Kvinna

33 500 kr

Löneutveckling Arbetsförmedlare

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för arbetsförmedlare så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Arbetsförmedlare

De flesta arbetsförmedlare arbetar på lokala kontor runt om i landet och möter arbetssökande och arbetsgivare i kundmottagningen eller via bokade besök. På Arbetsförmedlingen Kundtjänst sker mötet med arbetssökande och arbetsgivare enbart via telefon, e-post och Internet.

Arbetsuppgifter
Ett centralt uppdrag som arbetsförmedlare är att verka för att arbetsmarknaden fungerar smidigare och att via matchning sammanföra arbetsgivare som söker arbetskraft med arbetssökande som söker arbete. Matchningen omfattar alla former av möten med arbetsgivare och arbetssökande. Till sin hjälp har förmedlaren IT-verktyg, antigen för att söka efter kandidater till en given platsannons eller till att hitta platsannonser som ligger nära en sökandes profil. Det är viktigt att förmedlaren arbetar utifrån den kompetens och de möjligheter en arbetssökande har och matchar utifrån det perspektivet. Oavsett på vilket sätt matchningen sker är stödet helt beroende av kvaliteten i de uppgifter som ligger i databasen. Dokumentationen är en viktig del i arbetet och sker i alla samtal som förs med både arbetsgivare och arbetssökande.

När en ny person som skriver in sig på Arbetsförmedlingen gör arbetsförmedlaren en kartläggning av hur den personens förutsättningar att komma ut i arbete ser ut. För vissa arbetssökande räcker det med att ge stöd och positiv feedback i arbetssökandet. I andra fall krävs flera insatser och kartläggningar under en längre period. En insats kan vara att identifiera förmågor som behöver stärkas. Det kan även handla om utbildningsvägar och annan vägledning som hur man skriver CV och förberedelser inför intervjuer. Allt för att den arbetssökande ska förbättra sina möjligheter att finna, få och behålla ett arbete.

Mötet med arbetsgivare är en viktig del av arbetsförmedlarens arbete. Det sker både då de behöver rekrytera och mer förutsättningslöst för att informera och skapa ett kontaktnät med arbetsgivarna. Arbetsförmedlaren behöver ha kunskaper om arbetsmarknad, yrke och utbildning för att kunna ge bra vägledning och stöd. För att göra ett bra jobb är det också viktigt att kunna ta reda på och ha en känsla för hur man möter andra människors behov. Det handlar om många människor med olika behov. Det är därför viktigt att kunna prioritera i arbetet och ha kunskaper om de program och insatser som erbjuds.

Förutom att stödja arbetssökande och arbetsgivare har förmedlaren ett uppföljningsansvar. Det kan handla om att följa upp en praktikplats och se till att den ger mervärde till både arbetssökande och arbetsgivare. Andra ansvarsuppgifter kan vara att stödja den arbetssökande att uppfylla de villkor som ställs i arbetslöshetsförsäkringen och att tydliggöra vilka kvar som ställs och vilka tjänster som erbjuds. Det är viktigt att arbeta utifrån att ge bra service samt att säkerställa att lagar, förordningar och riktlinjer som styr verksamheten följs. Arbetsförmedlaren är den del av en kedja som exempelvis den arbetssökande erbjuds.

Arbetstider
Arbetsförmedlaren arbetar vanliga kontorstider. Om man som förmedlare arbetar på Arbetsförmedlingen Kundtjänst kan arbetstiderna variera, kväller och helger är vanligt.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
33 600 kr 33 700 kr 33 100 kr 33 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor