TRAVOS AB
Romansvägen 12
13140 Nacka
Stockholms län
Lediga jobb i Nacka ❭❭

Handledare

Publicerad: 2020-11-24 | Sista ansökningsdag: 2021-01-04 | Snittlön för Rekryterare/Rekryteringskonsult ~43 200 kr | Anställningsform: Deltid

Travos AB, arbetar med integration, arbetsmarknads-program, rekrytering, utbildning och rådgivning, för näringslivet och för den offentliga sektorn. Målsättningen med vår verksamhet är att delta i den globaliserade kunskapsutvecklingen som aktör och påverka den svenska arbetsmarknaden i syfte att tillvarata varje individs unika kunskaper samt möjligheter!


Vårt uppdrag är att hjälpa ungdomar, studenter, långtidsarbetslösa samt nyanlända att lämna arbetslösheten och etablera sig snabbt på arbetsmarknaden.
Du ska dels uppfylla de generella kompetenskraven, samt även kvalificera dig genom alternativ 1 eller alternativ 2.

Generella kompetenskrav:

– Förmåga att kommunicera tydligt på Svenska i tal och skrift.
– Goda kunskaper i engelska motsvarande Engelska A på gymnasienivå.

Alternativ (1) Utbildning:
Minst 120 högskolepoäng (80 poäng enligt tidigare system) eller motsvarande poäng från Yrkeshögskola inom områdena;
Arbetsliv, organisation och personalarbete, studie- och yrkesvägledning, företagsekonomi, arbetslivspsykologi, beteendevetenskap, arbetsterapeut- eller socionomutbildning.

Arbetslivserfarenhet:
Minst två års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid.

Alternativ (2) Utbildning:
Minst ett års heltidsstudier på eftergymnasial nivå med minst godkänt resultat.

Arbetslivserfarenhet:
Minst tre års arbetslivserfarenhet motsvarande heltid i följande yrke eller arbetsuppgifter.
– Arbetsledning med personalansvar
– Rekrytering
– Omställningsarbete för arbetssökande
– Studie- och yrkesvägledning
– Handläggning i personalfrågor (dock ej enbart personaladministration)
– Arbete med arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor
– Arbete med social- och gruppsykologi

Meriter:
– Förmåga att kommunicera tydligt på Arabiska eller Tigrinja.
Coachning på individ- och gruppnivå med råd, stöd och vägledning genom hela processen att söka arbete; förbereda deltagare inför intervjuer med företag, organisera arbetet med att knyta telefonkontakter och möten med arbetsgivare; göra utredningar och bedömningar av arbetsförmåga; leda workshops och skapa företagskontakter, övningar i personlig marknadsföring; samordna och fördela arbetet för ett antal mentorer som arbetar individuellt med deltagarna.Ansök nu Ansök nu