Detaljer

Skatter i Solna

Kommunal Landsting Begravning Kyrka Total
Solna 17.12% 12.08% 0.17% 1% 30.2%
Sverige medel 21.67% 11.49% 0.25% 1.34% 34.5%

Medelinkomsten i Solna

Inkomstuppgifterna rapporteras alltid med ett års fördröjning. Därför presenteras här 2020 års siffror, vilket är dom mest aktuella på kommun nivå. Vi hämtar in nya uppgifter dagligen med resultatet att när SCB uppdateras med nya uppgifter så uppdateras det även hos oss.

% KR Summa
Solna +2.14% +8 000 382 000
Sverige medel 36 043 1 000

Ersättning och bidragstagare (20-64 år)

Förändring 2019

% Antal Summa
Solna -0.2% -200 st 7.1%

Andel Sysselsatta grupperat på ålder

Andel sysselsatta mellan 20-64 år (Arbetsför ålder i Sverige) 2019

% Förändring Antal
Solna 58.1% -3.46% 4 816
    

Folkmängd i Solna

Solna84 187
Sverige medel36 043

Befolkningsökning i Solna

Förändring 2021

% #
Solna +1.23% +1 025
Sverige medel +0.7% +73 031

Medelålder i Solna

Förändring 2021

Förändring Ålder
Solna -0.1 år 39.3 år