Statistical wage teknisk

Wage statistics show gross monthly salary for one teknisk within .

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2022: ~34 300 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as teknisk
( rating 3.06 / 5 av 52 st votes)

teknisk

Important information - New professions

2014 introduced the SCB new professional codes. This means that the former occupational groups were divided into more detailed occupation codes. The result of this was that, for example, 'teknisk' broke out of a larger occupational group for more detailed display wages for this particular profession. Therefore, wage statistics differ substantially between 2013 and 2014.

Klicka här för att hitta nyare information som sträcker sig fram till 2022.

Wage teknisk

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 26 400 SEK before tax.
Click income insurance union teknisk we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a teknisk

Medicinskteknisk utrustning är all den tekniska utrustning som finns inom sjukvården. Den används som hjälpmedel för att ställa diagnos på sjukdom, behandla sjukdom eller inom rehabilitering. Exempel på medicinteknisk utrustning är blodtrycksmanschett, röntgenapparatur, narkosapparatur, EKG- och EEG-apparatur. Medicintekniska ingenjörer arbetar huvudsakligen med att se till att tekniken fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna varierar mellan olika arbetsplatser samt vilken utbildningsnivå man har. Som civilingenjör inom medicinteknik är förutsättningarna bättre för att arbeta med utveckling, forskning, projektledning och arbetsledande arbetsuppgifter. Högskoleingenjörer inom medicinteknik arbetar ofta praktiskt med service, underhåll och användarsupport. Förenklat kan man säga att högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och erbjuder en snabbare väg ut i arbetslivet än civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen.

Några exempel på arbetsuppgifter som medicintekniska ingenjörer utför:
  • Se till att den tekniska utrustningen fungerar på ett säkert och tillförlitligt sätt.
  • Ta fram instruktioner av olika slag, till exempel om hur den tekniska utrustningen ska användas eller underhållas.
  • Utföra service, underhåll och reparation av medicinteknisk utrustning.
  • Utbilda den medicinska personalen i hur utrustningen används.
  • Se till att lagar och föreskrifter för den medicintekniska utrustningen följs.
  • När ny utrustning ska köpas in bidrar ingenjören med att översätta användarnas (vårdpersonalens) önskemål till krav när det gäller teknik, underhåll, information med mera.
  • Utvecklar metoder och gör tekniska bedömningar på metoder som bygger på användning av teknisk utrustning.
  • Utveckla och konstruera medicinteknisk utrustning.
  • Delta i utredningar av olyckor och tillbud där teknisk utrustning varit inblandad.
Specialisering
Det medicinstekniska området är mycket brett. Exempel på inriktningar är radiologi, dialys, operation, intensivvård och laboratoriemedicin. Det är också vanligt att vara specialiserad på vissa medicinska produkter, till exempel röntgenapparatur, narkosapparatur och annan gasteknik, apparatur för intensivvård, diagnosteknik som EKG- och EEG-apparatur, optisk utrustning eller medicinska bildsystem.

Arbetsplats
Medicintekniska ingenjörer arbetar framförallt inom landstingens medicintekniska avdelningar samt inom den privata sektorn som utvecklar, tillverkar och levererar medicinteknisk utrustning. De arbetar också som uppköpare, vid utvecklingslaboratorier och inom forskning och utveckling.

Arbetsmiljö
I det dagliga arbetet har medicintekniska ingenjörer nära samarbete med de som använder eller beställer den medicintekniska utrustningen, så som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor. Det är ett rörligt arbete och man arbetar både ute på sjukhusets avdelningar och på den egna medicintekniska verksamhetens lokaler.