Richard Andersson

Richard Andersson - Fre, 12 jul 2024 - 07:53

Nationalekonomi Inflationen
2 Gilla

Ny inflationsrapport: KPIF sjunker till 1,3% - Vad betyder det för hushållen?

Den senaste inflationsrapporten från SCB visar att KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) har sjunkit till 1,3% i juni 2024, vilket är en betydande minskning från 2,3% i maj. Detta är första gången på över två år som KPIF ligger under Riksbankens inflationsmål på 2%.

Inflationens utveckling de senaste 24 månaderna

Under det senaste året har vi sett en dramatisk nedgång i inflationen. I juli 2023 låg KPIF på hela 6,4%, och nu, ett år senare, har den sjunkit till 1,3%. Här är en översikt över KPIF:s utveckling:

 • 2024-06-01: 1.3%
 • 2024-05-01: 2.3%
 • 2024-04-01: 2.3%
 • 2024-03-01: 2.2%
 • 2024-02-01: 2.5%
 • 2024-01-01: 3.3%
 • 2023-12-01: 2.3%
 • 2023-11-01: 3.6%
 • 2023-10-01: 4.2%
 • 2023-09-01: 4%
 • 2023-08-01: 4.7%
 • 2023-07-01: 6.4%

KPI och dess påverkan

Den vanliga KPI-inflationen har också sjunkit, från 3,7% i maj till 2,6% i juni. KPI och KPIF är nära besläktade, men KPI inkluderar effekterna av ändrade räntor, vilket gör att den kan vara mer volatil.

Räntor och bolån

Med den senaste nedgången i KPIF är det troligt att Riksbanken kan överväga att sänka reporäntan, som för närvarande ligger på 3,75%. Om inflationen fortsätter att ligga under målet kan vi förvänta oss en sänkning av räntan redan i augusti.

Bolånekalkyl

Här är en uppskattning av vad ett bolån kan kosta med nuvarande reporänta och ett antaget bankpåslag på 1%:

 • Bolån på 1 miljon: 4,75% ränta, månadskostnad ca 3 958 kr
 • Bolån på 3 miljoner: 4,75% ränta, månadskostnad ca 11 875 kr
 • Bolån på 5 miljoner: 4,75% ränta, månadskostnad ca 19 792 kr

Privatlån

Privatlån påverkas också av reporäntan. Med en fortsatt låg inflation kan vi se en minskning av räntorna på privatlån, vilket kan ge hushållen mer ekonomiskt utrymme.

Förväntningar på mat-, bränsle- och energipriser

Med en lägre inflation kan vi förvänta oss att priserna på mat, bränsle och energi stabiliseras eller till och med sjunker något. Detta skulle vara en välkommen lättnad för många hushåll som har känt av de höga kostnaderna under de senaste åren.

Framtidsutsikter

Om trenden med sjunkande inflation fortsätter kan vi förvänta oss ytterligare räntesänkningar från Riksbanken. Detta skulle kunna leda till lägre lånekostnader och ökad köpkraft för hushållen, vilket i sin tur kan stimulera ekonomin.

Sammanfattningsvis, den senaste inflationsrapporten visar på en positiv utveckling för svenska hushåll med lägre inflation och potentiellt lägre räntor framöver. Det återstår att se hur Riksbanken kommer att agera, men det finns goda skäl att vara optimistisk.

Sveriges Statsskuld

1 073 886 105 319KR
Senaste artiklarna
 • Opinionen - Senaste SCB-undersökningen: Socialdemokraterna Tappar
  Opinionen Fre, 12 jul 2024 - 14:35
 • Inflationen - Inflationen sjunker till 1,3% - Vad betyder det för hushållen?
  Inflationen Fre, 12 jul 2024 - 09:53
 • Styrräntan - Riksbanken Behåller Styrräntan på 3.75%: Vad Betyder Det för Dig?
  Styrräntan Fre, 28 jun 2024 - 14:37
 • Allmänt - Välkommen till nya Statsskuld.se
  Allmänt Tis, 28 maj 2024 - 20:35
 • Kommun - Skattetrycket i Kiruna kommun - En översikt av skattesatser och ekonomiska utmaningar
  Kommun Tors, 23 maj 2024 - 22:26
 • Statsskulden - Sveriges Statsskuld 2024: En Översikt och dess Påverkan
  Statsskulden Lör, 11 maj 2024 - 07:48
Läs även
 • Bild som illustrerar Inflationen
  Inflationen Fre, 12 jul 2024 - 07:53
 • Bild som illustrerar Inflationen
  Inflationen Tors, 16 maj 2024 - 05:57
 • Bild som illustrerar Inflationen
  Inflationen Fre, 19 apr 2024 - 13:44
 • Visa fler ->