Lön Universitetsadjunkt

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en universitetsadjunkt inom övriga universitets- och högskollärare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Universitetsadjunkt

Universitets- och högskoleutbildningarna i Sverige regleras av högskolelagen och högskoleförordningen och undervisningen omfattar alla nivåer - från studenter som läser på grundnivå, till studenter som läser på avancerad- eller forskarnivå. Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Men det finns också de som nästan enbart ägnar sig åt forskning.

Arbetsuppgifter
I jobbet som universitets- och högskolelärare ingår att utveckla pedagogiken och planera utbildningen. Universitets- och högskolelärare handleder studenterna i deras arbete och deras studier ska bedömas och examineras. Även administrativt arbete och studievägledning kan ingå i arbetet, liksom att utveckla nya kurser.

Många olika yrkestitlar
Universitets- och högskolelärare kan ha många olika titlar, till exempel doktorand, universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor. För att få tjänst som lektor eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning och undervisning.

- Första steget mot en akademisk karriär är att vara doktorand. I en doktorandtjänst kombineras ofta eget arbete med en avhandling med undervisning. En doktorandtjänst kan finansieras genom utbildningsbidrag i kombination med arbete som assistent vid universitetet. Då ingår ofta också administrativa uppgifter i jobbet. Inom klinisk utbildning och forskning finns kliniska assistenter. Dessa ska ha läkar- eller tandläkarexamen eller vara antagna till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde. Doktorand- och assistenttjänster är alltid tidsbegränsade.

- Adjunkter är lärare som undervisar inom grundnivåerna vid högskolor och universitet, men de kan även undervisa vid en gymnasieskola. Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, men inte doktorsexamen. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det ämne som de undervisar inom. Universitetsadjunkter i konstnärliga ämnen har ofta konstnärliga och pedagogiska meriter och konstnärlig utbildning på högre nivå.

- Lektorer har vanligtvis avlagt doktorsexamen. De arbetar oftast vid en högskola eller ett universitet, men ibland även vid en gymnasieskola. Det kan finnas lektorer även inom grundskola eller förskola. Universitetslektorer kan arbeta med forskning, forskarhandledning och undervisning. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer, vissa arbetar mest med undervisning på grundnivå, medan andra arbetar med forskning eller forskarutbildning.

- Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift, men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne.

Arbetet som universitets- och högskolelärare varierar beroende på var och inom vilket ämnesområde man arbetar. Att vara lärare inom humaniora är ofta ett ensamjobb. Inom teknik och medicin däremot är lagarbete vanligt. Inom vårdområdet finns lektors- och adjunktstjänster där det ingår klinisk verksamhet, det vill säga arbete som till exempel som sjuksköterska. Kännetecknande för alla jobb där forskning ingår är att det är konkurrens för att komma vidare i karriären.

I Yrken A-Ö beskrivs flera inriktningar inom yrket, se Liknande yrken.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Universitetsadjunkt

RubrikArbetsgivareLän/Kommun
Adjunkt i byggkonstruktion och byggfysikKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Adjunkt i byggkonstruktion, stål, trä och betongKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Lärare i energi och installationsteknikJTH, Byggnadsteknik ochJönköpings län/Jönköping
Lärare i arkitektur / byggnadsuformningJTH, Byggnadsteknik ochJönköpings län/Jönköping
Postdoctoral position in Computer GraphicsChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning mot handledningGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i journalistik med inriktning mot rörlig bildMittuniversitetet, AvdeVästernorrlands län/Sundsvall
Universitetsadjunkt i sociologi, vikariat 6 månaderMittuniversitetet, AvdeJämtlands län/Östersund
Universitetsadjunkt / universitetslektor i sociologi, vikariat 6 månaderMittuniversitetet, AvdeVästernorrlands län/Sundsvall
Universitetsadjunkt i datateknik, vikariatMittuniversitetet, AvdeJämtlands län/Östersund
Timarvoderade amanuenser i asienkunskap kinesiska / japanskaLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetslektor i musikvetenskapLinnéuniversitetetKronobergs län/Växjö
Timarvoderade amanuenser i industriell ekonomi Linköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbeteHögskolan DalarnaDalarnas län/Falun
Universitetsadjunkt Industridesign Högskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
Adjungerad lärare i kostvetenskapGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Adjungerad lärare i idrottsvetenskap med inriktning mot idrott och hälsaGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i design: konstnärligt utforskande och gestaltningHögsk För Design och KVästra Götalands län/Göteborg
Adjunkt i produktionsteknik med inriktning mot byggproduktion HS 2017 / 376Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Adjunkt i produktionsteknik, HS 2017 / 377Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Adjunkt i produktionsteknik, HS 2017 / 378Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Universitetsadjunkt i Internationella relationer, 12 mån, 40%.Göteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i Globala studier, 6 mån, 80%.Göteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i Globala studier, 12 mån, 80%.Göteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i Samhälle och kultur i ett skolperspektiv, visstidLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Norrköping
Adjunkt i språkdidaktik med inriktning mot svenskaStockholms universitetStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap inriktning ögonsjukvårdLinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Projektledare inom området barn som anhörigaLinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Adjunkter i statistik (flera tidsbegränsade anställningar)Stockholms universitetStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i Utbildningsvetenskap inr. läs - och skrivutvecklingHögskolan i Halmstad, Hallands län/Halmstad
Universitetsadjunkt inom omvårdnadKarolinska InstitutetStockholms län/Huddinge
Universitetsadjunkt i samhällsplanering Högskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
Universitetsadjunkt i lantmäteriteknik med inriktning mot fastighetsvetenskHögskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
Universitetsadjunkt i design med inriktning möbeldesignHögsk För Design och KVästra Götalands län/Bengtsfors
Universitetsadjunkt inriktning omvårdnadInstitutionen för hälsSkåne län/Lund
Adjungerad universitetsadjunkt i psykologi Linköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Postdoktor, en eller flera, i DatalingvistikGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Adjunkt i molekylärbiologiHögskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Utbildningsledare inr. processledn. inom området studie - och yrkesvägledn.Karlstads universitet / Värmlands län/Karlstad
Adjunkt med inriktning mot IKT och klassrumsledarskapUppsala universitet, inUppsala län/Uppsala
Adjunkt i didaktik med inriktning matematikdidaktikUppsala universitet, inUppsala län/Uppsala
Adjunkt i didaktik med inriktning mot svenskaUppsala universitet, inUppsala län/Uppsala
Adjunkt i pedagogik med inriktning mot förskolanUppsala universitet, inUppsala län/Uppsala
Adjunkt i didaktik med inriktning mot ledarskap i klassrummetUppsala universitet, inUppsala län/Uppsala
Adjunkt i pedagogik med inriktning specialpedagogikUppsala universitet, inUppsala län/Uppsala
Två universitetsadjunkter i vårdvetenskapHögskolan Väst, InstiVästra Götalands län/Trollhättan
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråk, minst 2MALMÖ HÖGSKOLASkåne län/Malmö
Handledare (PDT) med anställning som universitetsadjunkt i Psykologi Göteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Handledare (KBT) med anställning som universitetsadjunkt i PsykologiGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i StatsvetenskapGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Psykolog med anställning som universitetsadjunkt i PsykologiGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i engelska med didaktisk inriktningHögskolan DalarnaDalarnas län/Falun
Adjungerad universitetsadjunkt inom CADLinköpings UniversitetStockholms län/Lidingö
ProjektassistentBlekinge Tekniska HögskBlekinge län/Karlskrona
Postdoktor i Strategisk hållbar utvecklingBlekinge Tekniska HögskBlekinge län/Karlskrona
Adjunkt i psykologiStockholms universitetStockholms län/Stockholm
Adjunkt i psykologiStockholms universitetStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i juridikHögskolan Väst, InstiVästra Götalands län/Trollhättan
Doktorand i kulturgeografiGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inr. mot svenskaGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i pedagogiskt arbeteGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i personal - och arbetslivsvetenskapHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Universitetsadjunkt i ämnesdidaktik med inr. mot samhällsorient. ämnenGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt ämnesdidaktik No / Te en ev. fleraGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskapHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskapHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Universitetsadjunkt med inriktning mot matematik, en ev. fleraGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i miljöteknikMittuniversitetet, AvdeJämtlands län/Östersund
Universitetsadjunkt i miljövetenskapMittuniversitetet, AvdeJämtlands län/Östersund
Universitetsadjunkt inom produkt - och processutvecklingMÄLARDALENS HÖGSKOLASödermanlands län/Eskilstuna
Two year postdoctoral position in Organizational renewalChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
1 - 3 Universitetsadjunkter i Idrott och hälsaLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i farmakoterapiUppsala universitet, InUppsala län/Uppsala
Forskare inom processanpassning av biobaserad råvaraSveriges lantbruksuniverVästerbottens län/Umeå
1 - 2 Vikarierande universitetsadjunkter 50% - 100%Umeå universitet, Västerbottens län/Umeå
UniversitetsadjunktLunds universitet, InstSkåne län/Lund
Universitetsadjunkt i juridikMittuniversitetetJämtlands län/Östersund
Postdoctoral positionChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i audiovisuell produktionHögskolan DalarnaDalarnas län/Falun
Tidsbegr univ. adjunkt i företagsekonomi, särkskilt entreprenörskapLunds universitet, EkonSkåne län/Lund
Universitetsadjunkt i Industridesign / ProduktutvecklingJTH, ProduktutvecklingJönköpings län/Jönköping
Universitetsadjunkt inom vårdvetenskap Högskolan i BoråsVästra Götalands län/Borås
Universitetsadjunkt i pedagogikUppsala universitet, AvUppsala län/Uppsala
Adjunkt i svenskaSödertörns HögskolaStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i didaktik med inriktning mot förskolanUppsala universitet, inUppsala län/Uppsala
Universitetsadjunkt, inriktning mot arbets - och organisationspsykologi Göteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt, inr. arbets - och organisationspsykologi (vakansvik)Göteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Texthandledare till Studieverkstaden LinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Amanuenser till avdelningen MaskinkonstruktionLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Univ.adjunkt med fokus på journalistik och skrivande (omfattning 50 %)Karlstads universitet / Värmlands län/Karlstad
Universitetsadjunkt vikariat 40% Svenska som främmande språk SOL - centrumHumaniora och teologi, Skåne län/Lund
Universitetsadjunkt vikariat 40% Svenska som främmande språk SOL - centrumHumaniora och teologi, Skåne län/Lund
Universitetsadjunkt vikariat 40% i Svenska som främmande språk, SOL - centrumHumaniora och teologi, Skåne län/Lund
Universitetsadjunkt vikariat 40% Svenska som främmande språk, SOL - centrumHumaniora och teologi, Skåne län/Lund
Universitetsadjunkt i tema BarnLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i strategisk kommunikation 50% tidsbegränsad anställn.Karlstads universitet / Värmlands län/Karlstad
GästföreläsareGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Forskare i entreprenörskap och innovationLuleå tekniska universiVästerbottens län/Skellefteå
Universitetsadjunkt i design med inriktning möbeldesignHögsk För Design och KVästra Götalands län/Bengtsfors
Universitetsadjunkt i klinisk psykologiKarolinska Institutet, Stockholms län/Stockholm
1 forskarstudent (2 år) i Trädgårdsvetenskap, inriktning företagsekonomiSveriges lantbruksuniverSkåne län/Lomma
Universitetsadjunkt i svenska språket, vikariatHögskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
UniversitetsadjunktUppsala universitet, InUppsala län/Uppsala
Universitetsadjunkt i klinisk psykologiMittuniversitetet, AvdeJämtlands län/Östersund
Anställning som Universitetsadjunkt i svenska vid IKKLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i samhällskunskapKarlstads universitet / Värmlands län/Karlstad
Universitetsadjunkt i biomedicinsk laboratorievetenskapÖrebro UniversitetÖrebro län/Örebro
Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsläraGIHStockholms län/Stockholm
Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsläraGIHStockholms län/Stockholm
Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsläraGIHStockholms län/Stockholm
Adjunkt i idrottsvetenskap, inriktning idrottsläraGIHStockholms län/Stockholm
Vikarierande adjunkt i Pedagogik Luleå tekniska universiNorrbottens län/Luleå
Vikarierande adjunkt i ämnet Engelska med didaktisk inriktningLuleå tekniska universiNorrbottens län/Luleå
Adjunkt i dans med inriktning streetStockholms konstnärligaStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i specialpedagogikMÄLARDALENS HÖGSKOLAVästmanlands län/Västerås
Adjungerade universitetsadjunkter i specialpedagogikMÄLARDALENS HÖGSKOLAVästmanlands län/Västerås
Universitetsadjunkt i pedagogikMALMÖ HÖGSKOLASkåne län/Malmö
Universitetsadjunkt i hälsa och samhälle med inriktning juridikMalmö högskolaSkåne län/MalmöSök efter 'Universitetsadjunkt' jobb
Universitetsadjunkt

Lönestatistik

36 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Universitets- och högskollärare

38 800 kr

Lediga jobb Universitetsadjunkt

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Universitetsadjunkt:

Betyg 3.29 / 5 av 7 st röster.
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

95 %


©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002.