Lön Universitetsadjunkt

MedellönManKvinna
36 500 kr37 500 kr35 700 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en universitetsadjunkt inom övriga universitets- och högskollärare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Universitetsadjunkt

Universitets- och högskoleutbildningarna i Sverige regleras av högskolelagen och högskoleförordningen och undervisningen omfattar alla nivåer - från studenter som läser på grundnivå, till studenter som läser på avancerad- eller forskarnivå. Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Men det finns också de som nästan enbart ägnar sig åt forskning.

Arbetsuppgifter
I jobbet som universitets- och högskolelärare ingår att utveckla pedagogiken och planera utbildningen. Universitets- och högskolelärare handleder studenterna i deras arbete och deras studier ska bedömas och examineras. Även administrativt arbete och studievägledning kan ingå i arbetet, liksom att utveckla nya kurser.

Många olika yrkestitlar
Universitets- och högskolelärare kan ha många olika titlar, till exempel doktorand, universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor. För att få tjänst som lektor eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning och undervisning.

- Första steget mot en akademisk karriär är att vara doktorand. I en doktorandtjänst kombineras ofta eget arbete med en avhandling med undervisning. En doktorandtjänst kan finansieras genom utbildningsbidrag i kombination med arbete som assistent vid universitetet. Då ingår ofta också administrativa uppgifter i jobbet. Inom klinisk utbildning och forskning finns kliniska assistenter. Dessa ska ha läkar- eller tandläkarexamen eller vara antagna till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde. Doktorand- och assistenttjänster är alltid tidsbegränsade.

- Adjunkter är lärare som undervisar inom grundnivåerna vid högskolor och universitet, men de kan även undervisa vid en gymnasieskola. Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, men inte doktorsexamen. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det ämne som de undervisar inom. Universitetsadjunkter i konstnärliga ämnen har ofta konstnärliga och pedagogiska meriter och konstnärlig utbildning på högre nivå.

- Lektorer har vanligtvis avlagt doktorsexamen. De arbetar oftast vid en högskola eller ett universitet, men ibland även vid en gymnasieskola. Det kan finnas lektorer även inom grundskola eller förskola. Universitetslektorer kan arbeta med forskning, forskarhandledning och undervisning. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer, vissa arbetar mest med undervisning på grundnivå, medan andra arbetar med forskning eller forskarutbildning.

- Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift, men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne.

Arbetet som universitets- och högskolelärare varierar beroende på var och inom vilket ämnesområde man arbetar. Att vara lärare inom humaniora är ofta ett ensamjobb. Inom teknik och medicin däremot är lagarbete vanligt. Inom vårdområdet finns lektors- och adjunktstjänster där det ingår klinisk verksamhet, det vill säga arbete som till exempel som sjuksköterska. Kännetecknande för alla jobb där forskning ingår är att det är konkurrens för att komma vidare i karriären.

I Yrken A-Ö beskrivs flera inriktningar inom yrket, se Liknande yrken.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Universitetsadjunkt

H

Högskolan i Borås - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt i biblioteks - och informationsvetenskap
2017-09-19Medellön: 36500 kr Borås

H

Hälsohögskolan, Avdelningen för omvårdnad - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt i omvårdnad
2017-09-27Medellön: 36500 kr Jönköping

U

Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning mot projektering
2017-10-06Medellön: 36500 kr Uppsala

U

Uppsala universitet, Institutionen för teknikvetenskaper - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt i byggteknik med inriktning mot byggnadsfysik
2017-10-06Medellön: 36500 kr Uppsala

G

Göteborgs universitet - Universitets- och högskoleadjunkt
Forskare i lingvistik
2017-10-13Medellön: 36500 kr Göteborg

S

Stockholms universitet - Universitets- och högskoleadjunkt
Adjunkt i barn - och ungdomsvetenskap med inriktning mot förskoledidaktik
2017-10-13Medellön: 36500 kr Stockholm

S

Sveriges lantbruksuniversitet - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt
2017-10-13Medellön: 36500 kr Lomma


K

Karolinska Institutet - Universitets- och högskoleadjunkt
Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsa
2017-10-16Medellön: 36500 kr Solna

C

Chalmers Tekniska Högskola AB - Universitets- och högskoleadjunkt
Chalmers Cosmic Origins Postdoctoral Fellowships
2017-10-16Medellön: 36500 kr Göteborg

G

Göteborgs universitet - Universitets- och högskoleadjunkt
Postdoktor i informatik
2017-10-19Medellön: 36500 kr Göteborg

Visa alla Universitetsadjunkt jobb ❭❭

Universitetsadjunkt

Lönestatistik

36 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Universitets- och högskollärare

38 800 kr

Lediga jobb Universitetsadjunkt

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Universitetsadjunkt:

Betyg 3.3 / 5 av 10 st röster.
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

95 %

©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002