Lön Universitetsadjunkt

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en universitetsadjunkt inom övriga universitets- och högskollärare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Universitetsadjunkt

Universitets- och högskoleutbildningarna i Sverige regleras av högskolelagen och högskoleförordningen och undervisningen omfattar alla nivåer - från studenter som läser på grundnivå, till studenter som läser på avancerad- eller forskarnivå. Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Men det finns också de som nästan enbart ägnar sig åt forskning.

Arbetsuppgifter
I jobbet som universitets- och högskolelärare ingår att utveckla pedagogiken och planera utbildningen. Universitets- och högskolelärare handleder studenterna i deras arbete och deras studier ska bedömas och examineras. Även administrativt arbete och studievägledning kan ingå i arbetet, liksom att utveckla nya kurser.

Många olika yrkestitlar
Universitets- och högskolelärare kan ha många olika titlar, till exempel doktorand, universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor. För att få tjänst som lektor eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning och undervisning.

- Första steget mot en akademisk karriär är att vara doktorand. I en doktorandtjänst kombineras ofta eget arbete med en avhandling med undervisning. En doktorandtjänst kan finansieras genom utbildningsbidrag i kombination med arbete som assistent vid universitetet. Då ingår ofta också administrativa uppgifter i jobbet. Inom klinisk utbildning och forskning finns kliniska assistenter. Dessa ska ha läkar- eller tandläkarexamen eller vara antagna till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde. Doktorand- och assistenttjänster är alltid tidsbegränsade.

- Adjunkter är lärare som undervisar inom grundnivåerna vid högskolor och universitet, men de kan även undervisa vid en gymnasieskola. Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, men inte doktorsexamen. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det ämne som de undervisar inom. Universitetsadjunkter i konstnärliga ämnen har ofta konstnärliga och pedagogiska meriter och konstnärlig utbildning på högre nivå.

- Lektorer har vanligtvis avlagt doktorsexamen. De arbetar oftast vid en högskola eller ett universitet, men ibland även vid en gymnasieskola. Det kan finnas lektorer även inom grundskola eller förskola. Universitetslektorer kan arbeta med forskning, forskarhandledning och undervisning. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer, vissa arbetar mest med undervisning på grundnivå, medan andra arbetar med forskning eller forskarutbildning.

- Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift, men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne.

Arbetet som universitets- och högskolelärare varierar beroende på var och inom vilket ämnesområde man arbetar. Att vara lärare inom humaniora är ofta ett ensamjobb. Inom teknik och medicin däremot är lagarbete vanligt. Inom vårdområdet finns lektors- och adjunktstjänster där det ingår klinisk verksamhet, det vill säga arbete som till exempel som sjuksköterska. Kännetecknande för alla jobb där forskning ingår är att det är konkurrens för att komma vidare i karriären.

I Yrken A-Ö beskrivs flera inriktningar inom yrket, se Liknande yrken.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Universitetsadjunkt

RubrikArbetsgivareLän/Kommun
Adjunkt i byggkonstruktion och byggfysikKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Adjunkt i bygg - och anläggningsteknik, väg och VAKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Adjunkt i byggkonstruktion, stål, trä och betongKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i maskinteknik med inriktning konstruktion och tillverkHögskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
Lärare i energi och installationsteknikJTH, Byggnadsteknik ochJönköpings län/Jönköping
Lärare i arkitektur / byggnadsuformningJTH, Byggnadsteknik ochJönköpings län/Jönköping
Adjunkt i omvårdnad, HS 2017 / 135Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Universitetsadjunkt i maskin - och eltekniska ämnen, SjöfarthögskolanLinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Universitetsadjunkt i nautiska ämnen, Sjöfarthögskolan LinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Adjunkt i biomedicin, HS 2017 / 79Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Universitetsadjunkt i pedagogik inom ungdoms - och missbruksvårdLinnéuniversitetetKronobergs län/Växjö
Universitetsadjunkt i pedagogikMittuniversitetet, AvdeVästernorrlands län/Sundsvall
Adjunkt i dans med ansvar för verksamhetsförlagd utbildningStockholms konstnärligaStockholms län/Stockholm
1 forskarstudent (2 år) i Veterinärmedicinsk vetenskap, klinisk kemiSveriges lantbruksuniverUppsala län/Uppsala
Örebro universitetsbibliotek söker skrivhandledareÖrebro UniversitetÖrebro län/Örebro
AmanuensLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i ByggteknikHögskolan DalarnaDalarnas län/Borlänge
Adjunkt 50% inriktning trä med verkstadsansvar till Formprogrammet.BECKMANS SKOLA AKTIEBOLAStockholms län/Stockholm
Postdoktor i VA - teknik med inriktning mot rening från mikroföroreningarLunds universitet, LundSkåne län/Lund
Universitetsadjunkt i kemi Högskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
Lärare inom teknik och tillverkning, VarbergFolkuniversitetetHallands län/Varberg
Lärare inom samhällsbyggnad och byggteknik, MölndalFolkuniversitetetVästra Götalands län/Mölndal
Adjungerad universitetsadjunkt i Design och produktutvecklingLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap inriktning mot fritidspedagogikHögskolan Väst, InstiVästra Götalands län/Trollhättan
Vikarierande universitetsadjunkt i engelska för grundlärarprogrammetUmeå universitet, Västerbottens län/Umeå
Universitetsadjunkt i pedagogikLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i vindkraftsprojektering med inriktning mot ekonomiUppsala universitet, InGotlands län/Gotland
Universitetsadjunkt i reproduktiv och perinatal hälsaKarolinska Institutet, Stockholms län/Solna
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskapHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Universitetsadjunkt i folkhälsovetenskapHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Adjunkter i Den praktiska kunskapens teoriSödertörns HögskolaStockholms län/Huddinge
Postdoctoral position in Environmental Modelling and StatisticsChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i visualisering med inriktning mot spelgrafik (ny)Uppsala universitet, InGotlands län/Gotland
Universitetsadjunkt i samhällsvetenskapInstitutionen för socioVästra Götalands län/Göteborg
Vikarierande universitetsadjunkt i vårdvetenskapHögskolan VästVästra Götalands län/Trollhättan
ForskareGöteborgs universitetVästra Götalands län/Göteborg
Två adjungerade universitetsadjunkter i idrott, inriktning didaktikÖrebro UniversitetÖrebro län/Örebro
Adjunkt i musik med ansvar för vår musikverksamhetStockholms konstnärligaStockholms län/Stockholm
Adjunkt i animationKonstfackStockholms län/Stockholm
Postdoktor i socio - ekohydrologi med fokus på brukade ekosystemSveriges lantbruksuniverUppsala län/Uppsala
Vikarierande universitetsadjunkt i farmaci, 10 månUmeå universitet, MediVästerbottens län/Umeå
Projektassistent inom Strategisk hållbar utvecklingBlekinge Tekniska HögskBlekinge län/Karlskrona
Två uni.adjunkter i socialt arbete inriktning, myndighetsutövningÖrebro UniversitetÖrebro län/Örebro
Amanuens till avdelningen produktionsekonomiLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Amanuenser till avdelningen informatikLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt med inriktning mot naturvetenskapliga ämnen och teknikMALMÖ HÖGSKOLASkåne län/Malmö
Universitetsadjunkt i vårdvetenskapMÄLARDALENS HÖGSKOLASödermanlands län/Eskilstuna
Universitetsadjunkt i vårdvetenskapMÄLARDALENS HÖGSKOLASödermanlands län/Eskilstuna
Universitetsadjunkt i matematik 50 %, tidsbegränsad anställningLunds Tekniska HögskolaSkåne län/Lund
Universitetsadjunkt i svenska som andraspråkHögskolan DalarnaDalarnas län/Borlänge
Universitetsadjunkt i företagsekonomi, inriktning marknadsföringKarlstads universitet / Värmlands län/KarlstadSök efter 'Universitetsadjunkt' jobb
Universitetsadjunkt

Lönestatistik

36 500 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Universitets- och högskollärare

38 800 kr

Lediga jobb Universitetsadjunkt

Yrkesprognos
Liten konkurrens
Betygsätt ditt yrke som Universitetsadjunkt:

Betyg 3.33 / 5 av 6 st röster.
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

95 %


©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002. All Rights Reserved. jobb