Lön Universitetsadjunkt

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en universitetsadjunkt inom övriga universitets- och högskollärare. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Universitetsadjunkt

Universitets- och högskoleutbildningarna i Sverige regleras av högskolelagen och högskoleförordningen och undervisningen omfattar alla nivåer - från studenter som läser på grundnivå, till studenter som läser på avancerad- eller forskarnivå. Det finns universitets- och högskolelärare som huvudsakligen arbetar med undervisning. Men det finns också de som nästan enbart ägnar sig åt forskning.

Arbetsuppgifter
I jobbet som universitets- och högskolelärare ingår att utveckla pedagogiken och planera utbildningen. Universitets- och högskolelärare handleder studenterna i deras arbete och deras studier ska bedömas och examineras. Även administrativt arbete och studievägledning kan ingå i arbetet, liksom att utveckla nya kurser.

Många olika yrkestitlar
Universitets- och högskolelärare kan ha många olika titlar, till exempel doktorand, universitetsadjunkt, universitetslektor eller professor. För att få tjänst som lektor eller professor krävs omfattande meriter från egen forskning och undervisning.

- Första steget mot en akademisk karriär är att vara doktorand. I en doktorandtjänst kombineras ofta eget arbete med en avhandling med undervisning. En doktorandtjänst kan finansieras genom utbildningsbidrag i kombination med arbete som assistent vid universitetet. Då ingår ofta också administrativa uppgifter i jobbet. Inom klinisk utbildning och forskning finns kliniska assistenter. Dessa ska ha läkar- eller tandläkarexamen eller vara antagna till forskarutbildning inom ett medicinskt vetenskapsområde. Doktorand- och assistenttjänster är alltid tidsbegränsade.

- Adjunkter är lärare som undervisar inom grundnivåerna vid högskolor och universitet, men de kan även undervisa vid en gymnasieskola. Adjunkter har vanligtvis en magisterexamen, men inte doktorsexamen. Högskoleadjunkter vid yrkesinriktade utbildningar har i allmänhet lång yrkeserfarenhet inom det ämne som de undervisar inom. Universitetsadjunkter i konstnärliga ämnen har ofta konstnärliga och pedagogiska meriter och konstnärlig utbildning på högre nivå.

- Lektorer har vanligtvis avlagt doktorsexamen. De arbetar oftast vid en högskola eller ett universitet, men ibland även vid en gymnasieskola. Det kan finnas lektorer även inom grundskola eller förskola. Universitetslektorer kan arbeta med forskning, forskarhandledning och undervisning. Arbetsuppgifterna kan variera mellan olika lektorer, vissa arbetar mest med undervisning på grundnivå, medan andra arbetar med forskning eller forskarutbildning.

- Professor är en titel för de högst utbildade lärarna vid högskolor och universitet. Professorer har forskning och handledning av doktorander som huvuduppgift, men deltar också ofta i utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Behörighetskravet är vetenskaplig skicklighet väsentligt utöver doktorsexamen samt pedagogisk skicklighet. En professor är ansvarig för forskning och forskarutbildning inom sitt ämne.

Arbetet som universitets- och högskolelärare varierar beroende på var och inom vilket ämnesområde man arbetar. Att vara lärare inom humaniora är ofta ett ensamjobb. Inom teknik och medicin däremot är lagarbete vanligt. Inom vårdområdet finns lektors- och adjunktstjänster där det ingår klinisk verksamhet, det vill säga arbete som till exempel som sjuksköterska. Kännetecknande för alla jobb där forskning ingår är att det är konkurrens för att komma vidare i karriären.

I Yrken A-Ö beskrivs flera inriktningar inom yrket, se Liknande yrken.

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Universitetsadjunkt

RubrikArbetsgivareLän/Kommun
Adjunkter i DatalogiKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Two year postdoctoral position in Organizational renewalChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
Universitetsadjunkt i ElektroteknikKarlstads universitet / Värmlands län/Karlstad
Doktorand och universitetsadjunkt , inr. repr. , perinatal och sexuell hälsaLinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Biträdande universitetslektor i växtpatologi med inriktning mot sjukdomar iSveriges lantbruksuniverUppsala län/Uppsala
Universitetsadjunkt , inriktning reproduktiv , perinatal och sexuell hälsaLinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Universitetsadjunkter i vårdvetenskap allmän inriktningLinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Universitetsadjunkt i vårdvetenskap inriktning distriktsvårdLinnéuniversitetetKalmar län/Kalmar
Postdoctoral position in Physics - based AnimationChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
Biträdande universitetslektor i markekologi Sveriges lantbruksuniverUppsala län/Uppsala
Adjunkt i juridik , HS 2016 / 514Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Adjunkt i industriell underhållsteknikKungliga Tekniska högskStockholms län/Södertälje
Lecturer in Production SystemsChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
Associate Professor / Senior Lecturer in R & D ManagementChalmers Tekniska HögskVästra Götalands län/Göteborg
Adjunkt i rättshistoria (visstidsanställning)Stockholms universitetStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt vid Internationella miljöinstitutetLunds universitet , (IIISkåne län/Lund
Universitetsadjunkt i omvårdnadBlekinge Tekniska HögskBlekinge län/Karlskrona
Forskningsassistent m. inr. mot Serious Games , HS 2016 / 1151Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning äldreHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Universitetsadjunkt i omvårdnad med inriktning psykiatriHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Universitetsadjunkt i omvårdnad inriktning primärvårdHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Universitetsadjunkt i omvårdnad inriktning medicinHögskolan KristianstadSkåne län/Kristianstad
Postdoktor inom Resursåtervinning med inriktning mot filamentösa svamparHögskolan i BoråsVästra Götalands län/Borås
Forskningsassistent m. inr. mot Serious Games , HS 2016 / 1152Högskolan i SkövdeVästra Götalands län/Skövde
Universitetsadjunkt 40 %Lunds universitet , MediSkåne län/Lund
Universitetsadjunkt arbetsterapiLunds universitet , MediSkåne län/Lund
Postdoktor i företagsekonomi eller psykologiKarlstads universitet / Värmlands län/Karlstad
Amanuenser till avdelningen industriell miljöteknikLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
Universitetsadjunkt i biblioteks - och informationsvetenskapHögskolan i BoråsVästra Götalands län/Borås
Universitetsadjunkt i statsvetenskap med inr. mot Öst - och CentraleuropaKarlstads universitet / Värmlands län/Karlstad
Universitetsadjunkt i psykologi med inr.barns och ungdomars psykiska hälsaCentrum för forskning oVärmlands län/Karlstad
Adjunkter i klinisk psykologi , inriktning KBT och PDT (2 vikariat)Stockholms universitetStockholms län/Stockholm
IKT - pedagogSophiahemmet HögskolaStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i Måltids - och restaurangvetenskapUmeå universitet , SamhVästerbottens län/Umeå
Adjunkt i byggkonstruktion och byggfysikKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Adjunkt i bygg - och anläggningsteknik , väg och VAKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Adjunkt i byggkonstruktion , stål , trä och betongKungliga Tekniska högskStockholms län/Stockholm
Universitetsadjunkt i utbildningsvetenskapHumaniora och teologi , Skåne län/Lund
Universitetsadjunkt i didaktik med inriktning grundskolaHögskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
Universitetsadjunkt i didaktik med inriktning yngre barnHögskolan i GävleGävleborgs län/Gävle
Universitetsadjunkt i klinisk farmakologiKarolinska Institutet , Stockholms län/Huddinge
Timarvoderade amanuenser vid avd. för Maskinkonstruktion - intresseanmälanLinköpings UniversitetÖstergötlands län/Linköping
FältforskareFolkuniversitetetUppsala län/Uppsala
1 forskarstudent (2 år) i TeknologiSveriges lantbruksuniverUppsala län/Uppsala
UniversitetsadjunktSveriges lantbruksuniverSkåne län/Lomma
Universitetsadjunkt inom pedagogiskt arbete med inriktning mot förskolanHögskolan i BoråsVästra Götalands län/Borås
Vikarierande universitetsadjunkt i medieteknikLinnéuniversitetetKronobergs län/Växjö
Två universitetsadjunkter i Ledarskap ; pedagogik , psykologi eller sociologiFörsvarshögskolanVärmlands län/Karlstad
UniversitetsadjunktSveriges lantbruksuniverSkåne län/Lomma
Universitetsadjunkter i pedagogikMittuniversitetet , AvdeVästernorrlands län/SundsvallSök efter 'Universitetsadjunkt' jobb
Universitetsadjunkt

Lönestatistik

36 500 kr

SEK


Universitets- och högskollärare

38 800 kr

Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

95 %


©2017 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002. All Rights Reserved.