Lön Tulltjänsteman

37 000 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Tulltjänsteman inom tull- och kustbevakningstjänstemän.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2019: ~37 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.

Betygsätt ditt yrke som Tulltjänsteman
( betyg 3.27 / 5 av 41 st röster)


Medellön

37 000 kr

Man

38 800 kr

Kvinna

33 600 kr

Löneutveckling Tulltjänsteman

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för tulltjänsteman så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Tulltjänsteman

Tulltjänstemän arbetar på tullverket. Tullverkets uppgifter är bland annat att ta emot tull och mervärdesskatt vidhandel med andra länder. Tullverket ska också bekämpa smuggling av sprit och tobaksvaror samt förhindra att varor som narkotika och illegala vapen, kommer in i landet.

Arbetsuppgifter
Som tulltjänsteman kan man välja att arbeta med brottsbekämpning eller med den kommersiella godstrafiken.

De tulltjänstemän som arbetar inom området brottsbekämpning jobbar i första hand med att bekämpa smuggling. En viktig uppgift är att förhindra att narkotika kommer in i Sverige. Det gör man med hjälp av bland annat röntgenutrustningar, narkotikahundar och detektorer av olika slag. Tullverket har också ett omfattande internationellt och nationellt nätverk där man sammarbetar med utländska- och svenska myndigheter som till exempel polisen och kustbevakningen.

Som stöd för den brottsbekämpande verksamheten bedriver Tullverket underrättelse- och analysverksamhet. Arbetet inom denna innebär att man jobbar med att inhämta, bearbeta och analysera information. Denna skapar underlag för att bedöma hotbilder och ta beslut om inriktning och urval för olika typer av förebyggande verksamhet eller kontrollarbete.

En annan del är Tullverkets brottsutredning där man arbetar med att utreda misstänkta smugglingsbrott och se till att åklagare och domstolar har tillräckligt underlag för en bedömning av skuldfrågan. För att skapa ett bra utredningsresultat har brottsutredningen ett samarbete med andra brottsbekämpande myndigheter, till exempel polisen, åklagarmyndigheten och skatteverket.

Det finns också möjlighet för tulltjänstemän att arbeta med bland annat varuklassificering och import- och exportbestämmelser. Tulltjänstemännen fastställer tull; skatter och avgifter som ska betalas. Det görs genom att granska importörens tullhandlingar. Vissa varor undersöks noga, till exempel tyger, plaster och kemikalier.

Tullverket arbetar mycket förebyggande, ofta i sammarbete med näringslivet och andra myndigheter. De som arbetar med förebyggande åtgärder kallas ofta tullinformatörer eller kvalitetssäkrare. Tullinformatörer stödjer företag bland annat genom att informera dem om regelverk och genomföra utbildningar. Kvalitetssäkrare arbetar tillsammans med företagen för att hitta individuella lösningar som förenklar deras tullrutiner så att det blir rätt från början. Arbetet innebär att man är ute på företagen för att lära dig deras rutiner och för att certifiera dem.

Det är viktigt att motverka illojal konkurrens. Därför finns det behov av efterkontroll. I det arbetet ingår att göra revision hos import- och exportföretagen. Tulltjänstemän med denna arbetsuppgift åker till företagen och kontrollerar att de har lämnat rätt uppgifter om sina varor och därmed betalat rätt summa pengar till exempel vid import.

Inom riskanalysverksamheten identifieras riskområden och tänkbara framtida förändringar, i och utanför Sverige, som kan påverka Tullverkets möjligheter att upprätta en effektiv kontroll.

Arbetstider
Det tulltjänstemän som arbetar med inriktning mot brottsbekämpning arbetar till största delen på oregelbundna arbetstider.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor
36 100 kr 36 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor

Vi använder kakor (cookies). Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder cookies. Läs mer här. Jag godkänner!