Lön Städare

24 400 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Städare inom städare.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2021: ~24 900 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Städare
( betyg 3.12 / 5 av 171 st röster)

Städare

Medellön

24 400 kr

Man

24 800 kr

Kvinna

24 300 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Städare

Vad gör en Städare

Det är viktigt att ha kunskap om olika rengöringstekniker, hur man hanterar städmaskiner samt om olika material och rengöringsprodukter. Exempelvis kräver golv av olika material olika rengöringsmedel. Till sin hjälp har städaren många hjälpmedel, allt från enkla redskap till avancerade kombinationsmaskiner för rengöring av stora golvytor.

Arbetsuppgifter
Vid kontorsstädning kan man damma, moppa golv, tömma papperskorgar och städa toaletter. I arbetet kan också ingå att vattna blommor och sköta kaffeautomaten. På industrier eller i stora lokaler används ofta städmaskiner för golvrengöring. Man kan vara specialiserad på en viss sorts städning, till exempel fönsterputsning, byggnadsstädning, industristädning eller städning av järnvägsvagnar, bussar och flygplan.

På en del arbetsplatser kombineras städningen med andra arbetsuppgifter. För att bredda arbetsuppgifterna knyter städföretagen till sig andra uppgifter som till exempel arbete i telefonväxel, reception med mera. Det blir allt vanligare att företag och organisationer köper kompletta servicepaket, så kallade facility services. Där kan bland annat städning, arbete i telefonväxel och reception, vaktmästeri, postutdelning, gräsklippning, fruktleveranser och skötsel av kaffeautomater ingå i uppdraget.

Arbetsplats
Städare är antingen anställda på det företag eller den organisation där städningen utförs eller av ett städföretag som utför städning på entreprenad. Städare kan till exempel arbeta på skolor, kontor, statliga myndigheter, sjukhus, hotell, passagerarbåtar, företag eller industrier.

Städare kan arbeta ensamma eller i arbetslag. På vissa arbetsplatser är städarna organiserade i arbetslag med eget ansvar för budget, kompetensutveckling och marknadsföring av sina tjänster.

Städare kan även kallas lokalvårdare.

Arbetsmiljö
För att undvika belastningsskador är det viktigt att veta hur man undviker felaktiga rörelser och kroppsställningar. Det är också viktigt att följa de instruktioner som arbetsgivaren ger, så att man inte använder fel teknik av gammal vana.

Som städare får man vara beredd på omplaceringar, offentliga sektorn köper normalt städning på treårsavtal. Ofta blir det ett annat bolag som vinner upphandlingen nästa gång med omplacering som resultat för städaren.

Arbetstider
Städning sker ofta dagtid men i allt större utsträckning under tidig morgon och eftermiddag/kväll och det blir därmed allt vanligare för heltidsarbetande att arbeta delade turer. Det är vanligt med deltidsjobb inom branschen.

Karriärvägar
Den som vill göra karriär inom städbranschen har möjlighet att bli bland annat arbetsledare. Det är vanligt att chefer och arbetsledare rekryteras internt. Som arbetsledare kan man bland annat kallas städledare. Denne planerar, leder och samordnar städarbetet. Städledaren kan också ha budgetansvar, personalansvar och sköta inköp av material.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Kommunal sektor Landstingssektorn Privat sektor Privatanställda arbetare
24 400 kr 24 800 kr 24 400 kr 24 200 kr 24 400 kr 24 400 kr

Lönestatistik baserat på Sektor