Lön Miljöingenjör

MedellönManKvinna
38 200 kr38 300 kr38 100 kr

Löneutveckling

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en miljöingenjör inom specialister inom miljöskydd och miljöteknik. Se aktuell lön snabbt och enkelt.

Vad gör en Miljöingenjör

Vad gör en ingenjör?
Gemensamt för ingenjörer är att de på olika sätt arbetar med teknisk utveckling. Till exempel kan ingenjörer arbeta med att ta fram nya produkter eller vidareutveckla befintliga, göra produktionen mer effektiv, de leder byggprojekt, skapar nya sätt att kommunicera. De söker lösningar som gör förbättrar arbetsmiljön för de som arbetar i produktionen, som gör produktionen mer miljövänlig och kvalitetssäkrar produktionen och produkterna. Ingenjörer arbetar också med inköp, försäljning, marknadsföring och logistik.

Många ingenjörer arbetar i projektform där ingenjören också kan vara projektledare. Projektledare planerar och samordnar projekt mot önskat mål, arbeta för att tidsplanen ska hålla och samverkar internt och externt. Inom olika branscher och företag används olika benämningar på roller som ingenjörer arbetar i, några vanliga roller är: konstruktören som tar fram och utvecklar produkter, produktionsingenjören som söker lösningar som på olika sätt effektiviserar produktionskedjan, utvecklingsingenjören som arbetar med att säkerställa att produkterna utvecklas efter de krav som ställs.

Vilka kunskaper har ingenjörer?
Att vara ingenjör är inte att ha ett specifikt yrke utan att ha teoretiska tekniska och naturvetenskapliga kunskaper inom ett område. Ingenjörsutbildningen ger framförallt kunskaper inom matematik, problemlösning och logiskt tänkande. Stor del av jobbet handlar om att samarbete med kollegor, kunder, entreprenörer och andra företag, myndigheter med flera. Med teoretiska tekniska kunskaper arbetar ingenjörer med att hitta lösningar för människor men framförallt med människor.

Var jobbar ingenjörer?
Tekniska lösningar behövs överallt i samhället och därför arbetar ingenjörer i alla branscher. De arbetar inom små och stora företag, vid myndigheter och som företagare. Många ingenjörer arbetar som konsult på konsultföretag. Att jobba som konsult innebär att tillfälligt erbjuda sina tjänster till andra företag som saknar denna kompetens med kvalificerande arbetsuppgifter. För ingenjörer finns goda möjligheter att arbeta utomlands.

Vad är skillnaden mellan civilingenjörer och högskoleingenjörer?
Civilingenjörsutbildningar är fem år medan högskoleingenjörsutbildningar är tre år. Förenklat kan man säga att högskoleingenjörsutbildningen är mer praktisk och erbjuder en snabbare väg ut i arbetslivet än civilingenjörsutbildningen som är mer teoretisk och går på djupet i fler ämnen. Civilingenjörsexamen ger förutsättningar att jobba mer med utveckling medan en högskoleexamen ger förutsättningar att jobba med förbättring. Civilingenjörsexamen ger tydligare förutsättningar att arbeta i ledningsfunktion som projektledare med helhetsperspektivet medan högskoleingenjören jobbar med en mindre eller praktisk del av projektet. Samtidigt kan civilingenjörer bli mycket specialiserade inom ett mindre kunskapsområde.

Många utbildningsinriktningar och olika yrkestitlar
I Sverige finns över 200 ingenjörsutbildning på olika nivåer och med olika inriktningar. En utbildningsinriktning och utbildningsnivå kan leda till många olika arbetsuppgifter och yrkestitlar inom flera branscher. Företag kan ha behov av ingenjörer med olika inriktningar för sin verksamhet.

Här kan du mer om ingenjörsyrken inom specifika kunskapsområden samt läsa intervjuer och se filmer med yrkesverksamma:

Lönestatistik baserat på Sektor

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Lediga Jobb - Miljöingenjör

U

Uppsalahem - Miljöekonom
Projektanställning inom energi
2018-04-16Medellön: 38200 kr Uppsala

L

Länsstyrelsen Västra Götalands län, Enheten för vattenmyndigheten Västerhavet - Miljöekonom
Miljöekonom till projektet ”Två länder – én elv”
2018-05-04Medellön: 38200 kr Göteborg

L

Länsstyrelsen i Norrbottens län, Miljöanalys - Miljösamordnare/Miljökoordinator
Samordnare våtmarksrestaurering Visstid
2018-02-27Medellön: 38200 kr Luleå

L

Länsstyrelsen Västernorrland, Miljöskyddsenheten - Miljösamordnare/Miljökoordinator
Projektledare "Incitament för energieffektivisering"
2018-01-12Medellön: 38200 kr Härnösand

Österåkers kommun - Miljösamordnare/Miljökoordinator
Hållbarhetsstrateg
2018-01-11Medellön: 38200 kr Österåker

L

Landstinget Sörmland - Miljösamordnare/Miljökoordinator
Miljösamordnare till hållbar utveckling
2018-01-09Medellön: 38200 kr Eskilstuna

F

FMV - Miljösamordnare/Miljökoordinator
FMV söker Kvalitets och Miljösamordnare
2018-01-08Medellön: 38200 kr Karlskrona


N

NCC - Miljösamordnare/Miljökoordinator
KMA ingenjör Nya Barnsjukhuset
2018-01-04Medellön: 38200 kr Göteborg

S

SVEVIA AB - Miljösamordnare/Miljökoordinator
Svevia söker miljösamordnare med intresse för kemikalier
2018-01-04Medellön: 38200 kr Solna

V

Växjö kommun, Kommunledning - Miljösamordnare/Miljökoordinator
Miljöstrateg
2018-01-03Medellön: 38200 kr Växjö

Visa alla Miljöingenjör jobb ❭❭

Miljöingenjör

Lönestatistik

38 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

SEK


Specialister inom miljö- och hälsoskydd

35 100 kr

Lediga jobb Miljöingenjör

Yrkesprognos
Balans
Betygsätt ditt yrke som Miljöingenjör:

Betyg 3.1 / 5 av 21 st röster.
Miljöingenjör
Hur mycket tjänar en kvinna i jämfört mot en man

99 %

©2018 Statsskuld.se / NameTyper Est. 2002