Lön Ljudtekniker

33 200 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Ljudtekniker inom ljus-, ljud och scentekniker.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~33 700 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Ljudtekniker
( betyg 3.32 / 5 av 19 st röster)

Medellön

33 200 kr

Man

29 000 kr

Kvinna

32 100 kr

Yrkesprognos

Hård konkurrens

Löneutveckling Ljudtekniker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för ljudtekniker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Ljudtekniker

Ljudtekniker kan arbeta på en mängd skilda arbetsplatser och på olika nivåer. De sköter olika typer av ljudutrustningar vid teatrar eller vid produktion av rörlig bild. De kan också arbeta med radiosändningar, i inspelningsstudio, installationer av ljudanläggningar och mycket annat.

Ljudtekniker, som arbetar i en inspelningsstudio, svarar till exempel för att de olika instrumenten blir inspelade med så bra ljudkvalitet som möjligt. De arrangerar och placerar mikrofoner, ställer in nivåer för inspelning och ger instruktioner till dem som spelar instrumenten. När alla instrument är inspelade är de ofta ansvariga för efterbearbetning och mixning. Varje instrument ska ha passande klang och den inbördes balansen mellan instrumenten ska justeras.

Ljudtekniker vid en musikkonsert hjälper till med, alternativt ger instruktioner om, riggning av mikrofoner, högtalare, monitorer och annan ljudutrustning. När musikerna gör sin soundcheck ställer ljudteknikern in nivåerna för mikrofonerna och lägger på de effekter som kan behövas. Olika lokaler har olika akustik och det krävs ett vant öra, erfarenhet och utbildning för att veta vad som ska göras för att ljudet ska bli så bra som möjligt. Under själva konserten mixar de ljudet och följer vaksamt med i vad som händer på scenen. I dessa sammanhang kan ljudteknikern ibland kallas ljuddesigner för att understryka de kreativa aspekterna på jobbet.


En ljuddesigner för scenkonst skapar ljud till en teateruppsättning, dansföreställning, musikal eller annat sceniskt verk. Han eller hon måste även ta hänsyn till rummet och scenografin för att på bästa sätt placera högtalare och andra ljudkällor. Ibland arbetar en ljuddesigner nära en kompositör eller med musiker och sångare. Ljuddesignern arbetsleder en ljudtekniker om en sådan finns med under uppsättningen.

Ljuddesignern arbetar med allt från talteateruppsättningar på stora och små scener till dansföreställningar och olika sceniska projekt. Hon eller han gestaltar med hjälp av ljudeffekter, ljudlandskap och musik det sceniska verket. Men en ljuddesign kan även bestå av en komplicerad högtalarrigg och mängder av ”myggor” för en musikal. Då är själva ljudbilden, eller den musikaliska mixen, det centrala.

Vid större musikkonserter finns det ibland en särskild ljudtekniker, som bara sköter monitorljudet samt mixar detta. Monitorerna är de högtalare som står längst fram på scenen och som artisten själv hör.

Under TV-produktioner samverkar flera olika ljudtekniker. A-ljudteknikern arbetar ofta som arbetsledare och bestämmer bland annat vilken typ av utrustning som ska användas. A-ljudteknikern bearbetar även ljudet i efterhand, det vill säga eftersynkroniserar, lägger på effekter, kompletterar och byter ut ljudavsnitt.

Sammanfattningsvis är det A-ljudteknikerns ansvar att ljudet som når TV-tittarna är av hög teknisk och konstnärlig kvalitet. Till sin hjälp har A-ljudteknikern andra ljudtekniker för riggning av utrustningen samt passning under inspelningen. Dessa kan kallas B-ljudtekniker.

Filmljudteknikern ingår i ett team tillsammans med en fotograf och elektriker. Utrustningen är lätt och bärbar. I samråd med producenten eller regissören spelar filmljudteknikern in tal, ljudeffekter, musik med mera. Efterbearbetning i samband med redigering hör ibland till arbetsuppgifterna.

I en radiostudio arbetar ljudteknikern ofta i ett team tillsammans med den som sänder, det vill säga pratar. Ljudteknikern ställer in rätt nivåer för mikrofoner, bandade inslag, musik, med mera. Ljudteknikern kopplar även in telefonsamtal, startar bandmaskiner, hjälpa till med mixning av bandade inslag och mycket annat. På små radiostationer är det vanligt att den som sänder även sköter mycket av det tekniska under själva sändningen.

Vissa ljudtekniker kan ha mycket specialiserade uppgifter inom sitt arbetsområde eller media. Mixerteknikern gör mixbearbetning av inspelningar. Ljudbandsteknikern spelar in och kopierar ljudband och kassetter. Överspelningsteknikern överför ljud till och från olika media.

Ljudtekniker kan arbeta vid TV-stationer, radiostationer, orkestrar, artister, teatrar, produktionsbolag, inspelningsstudior, filmbolag, kyrkor eller skolor, bara för att ge några exempel.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor Privat sektor Privatanställda tjänstemän
33 200 kr 35 500 kr 33 100 kr 33 100 kr

Lönestatistik baserat på Sektor