Lön Hjälpmedelstekniker

32 300 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Hjälpmedelstekniker inom finmekaniker.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2020: ~33 100 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Hjälpmedelstekniker
( betyg 3.29 / 5 av 24 st röster)

Medellön

32 300 kr

Man

33 500 kr

Kvinna

25 900 kr

Yrkesprognos

Liten konkurrens

Löneutveckling Hjälpmedelstekniker

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 14 500 kr.
Klicka på fackförbund för hjälpmedelstekniker så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Hjälpmedelstekniker

Hjälpmedelstekniker är anställda antingen av ett företag som tillverkar och utvecklar hjälpmedel eller vid någon av landets hjälpmedelscentraler, som drivs av landstingen. En del hjälpmedelscentraler drivs idag av privata företag på uppdrag av landstingen. Även en del kommuner har börjat bygga upp hjälpmedelscentraler. Hjälpmedelsteknikerns arbetsplats är verkstaden, men de som sysslar med service tillbringar en stor del av arbetstiden ute hos de människor som använder hjälpmedlen.
Arbetsuppgifter
Allt fler människor med funktionsnedsättning behöver hjälpmedel av olika slag i sitt dagliga liv. Det kan vara hjälpmedel för förflyttning, exempelvis rullstolar eller för att klara hemarbetet, exempelvis arbetsstolar eller hygienhjälpmedel. Som hjälpmedelstekniker arbetar man med service, besiktning, underhåll och anpassning av sådana hjälpmedel. Man kan även arbeta med anpassning av bostäder och arbetsplatser.

Hjälpmedlen ges efter personliga behov, beslutet fattas av hälso- och sjukvårdspersonal. När behovet upphör skall de återlämnas. En viktig del av verksamheten är därför att rengöra och rekonditionera återlämnade hjälpmedel till ett sådant skick att de funktionellt och säkerhetsmässigt fungerar som nya. Hjälpmedelsteknikern bedömer också om det är lönsamt att reparera hjälpmedlet eller om det ska kasseras.

Arbetsuppgifterna kan variera i svårighetsgrad, självständighet och grad av ansvar. De som har mer kvalificerade uppgifter kallas ibland hjälpmedelsingenjör. Arbetet kan då vara inriktat på konstruktion eller ett speciellt arbetsområde som exempelvis medicintekniska behandlingshjälpmedel. Man kan vara specialiserad, exempelvis mot mekanik eller mot elektronik. Det är en fördel om man har kunskap om datorteknik som används i en del moderna hjälpmedel för funktionshindrade.

Hjälpmedelsingenjören har oftast högskoleutbildning.

Arbetstider
Arbetet på hjälpmedelscentraler utförs vanligen dagtid på vardagar. Men beredskaps- och jourtjänstgöring kan förekomma. Då rycker hjälpmedelsteknikern ut för att avhjälpa fel som uppstått i hjälpmedlen hos brukare i den kommun eller det distrikt som hjälpmedelsteknikern ansvarar för.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Statlig sektor
32 300 kr 30 500 kr

Lönestatistik baserat på Sektor