Lön Advokat

55 600 kr

Vad blir lönen Efter skatt?

Lönestatistiken visar bruttolön per månad för en Advokat inom advokater.

* Statistiskt säkerställd data från SCB; undersökningen baseras på föregående kalenderår.

Löneprognos för 2022: ~57 400 kr

** Prognosen anger förväntat löneläge idag och beräknas på tidigare löneutveckling fram tills idag.


Betygsätt ditt yrke som Advokat
( betyg 3.83 / 5 av 101 st röster)

Medellön

55 600 kr

Man

46 400 kr

Kvinna

46 400 kr

Löneutveckling Advokat

Skaffa en inkomstförsäkring

Om du skulle förlora din anställning så underlättar en inkomstförsäkring, A-kassans max belopp är nämligen bara 26 400 kr innan skatt.
Klicka på fackförbund för advokat så visar vi vilket fackförbund och inkomstförsäkring som passar just ditt yrke.

Vad gör en Advokat

Advokatens byrå eller kontor är vanligen basen för verksamheten. De flesta advokater jobbar på små kontor med tre eller färre jurister.

Arbetsuppgifter
Som advokat arbetar du med rådgivning och förhandlingar. Advokaten är ombud för ett företag eller en person vid en tvist av något slag. Under rättegången förhör advokaten vittnen och parter och lägger fram sin syn på ärendet på ett klart och överskådligt sätt.

Även om en advokat ska kunna arbeta inom många olika områden har det blivit vanligt under senare år att specialisera sig inom något eller några områden.

Många advokater arbetar med affärsjuridik. De hjälper till med att tolka och granska avtal. Att upprätta avtal och köpekontrakt eller ge råd och hjälp till exempel vid start eller överlåtelse av ett företag kan också ingå i arbetet. Advokaten för ofta muntliga och skriftliga förhandlingar med sin uppdragsgivares motpart eller dennes ombud.

Det är också vanligt att en jurist ingår i styrelsen i olika bolag. Som expert på skatterätt ger advokaten råd om skatteplanering och har hand om kontakterna med skattemyndigheterna. Inom affärsjuridiken kan man också vara inriktad på så kallad immaterialrätt, vilket innebär att hjälpa personer som vill skydda sitt namn, sin idé eller sitt verk för att kunna tjäna pengar, exempelvis ett musikstycke eller ett dataprogram.

Advokater som arbetar med familjerätt ger råd om arv och testamenten, äktenskapsförord och regler för skilsmässa. De utreder vilka tillgångar och skulder en avliden person lämnat efter sig, en boutredning, och avvecklar dödsbon.

Det finns också advokater som ofta har uppdrag som konkursförvaltare och leder arbetet med att avveckla eller ombilda företag som gått i konkurs.

Som advokat kan man också få i uppdrag att försvara någon som är misstänkt för brott. Advokaten tar del av förundersökningsprotokoll och annat utredningsmaterial som finns i ärendet och träffar klienten för samtal och söker fram de rättsregler och den praxis, det vill säga hur man dömt i andra liknande fall, som är tillämpliga. Jurister som ännu inte är advokater arbetar som biträdande jurister.

I Yrken A-Ö finns också enskilda beskrivningar av åklagare, domare och kronofogde. Det finns även en översiktsbeskrivning - Juristyrken - som beskriver jurister inom olika branscher. Se länkar längre ner på denna sida.

Lönestatistik baserat på utbildningsnivå

Samtliga sektorer Privat sektor Privatanställda tjänstemän
55 600 kr 55 600 kr 55 600 kr

Lönestatistik baserat på Sektor