Enebo Förskola Ekonomisk Fören
Möjavägen 1
18249 Danderyd
Stockholms län
Lediga jobb i Danderyd ❭❭

Rektor för Enebo förskola

Publicerad: 2022-07-02 | Sista ansökningsdag: 2022-08-31 | Snittlön för Rektor ~0 kr | Anställningsform: Deltid

Rektorstjänst Enebo förskola

Vi söker en rektor som kan leda Enebo och ta förskolan till nästa nivå. Vi söker en utbildad rektor som vill arbeta 50%. Start omgående, efter överenskommelse.
Enebo förskola är en liten förskola som ligger nära Enebybergs Idrottsplats och har skog och natur inpå knuten. Närområdet möjliggör till mycket utomhusvistelse, utomhuspedagogik samt nyttjande och integrering av naturens resurser i pedagogiken. På förskolan går 25 barn fördelat på två avdelningar. Förskolan har ett eget tillagningskök och all mat lagas på plats. Personalen omfattas av två förskollärare, två barnskötare, en extra resurs och en kock. Förskolan är ett föräldrakooperativ och drivs som en ekonomisk förening.
För mer information om vår förskola gå in på vår hemsida: www.eneboforskola.se.
Vi söker dig som är utbildad rektor och som dessutom är trygg, ansvarsfull och lyhörd. Vi vill att du har ett positivt, varmt och professionellt förhållningssätt, att du är driven och har en god samarbetsförmåga samt har god kommunikationsförmåga till både personal och föräldrar. Du behöver vara självständig, initiativrik och flexibel, samt att du brinner för pedagogisk verksamhet och vill motivera dina medarbetare. Ett plus är om du uppskattar skog och mark och ser hur skogens resurser kan integreras i pedagogiken.
Mer om tjänsten
Rektor skall fungera som en länk mellan styrelsen och övrig anställd personal. Som rektor ska du leda och samordna det pedagogiska arbetet samt besluta om enhetens inre organisation. Rektor är arbetsledare för övrig personal. Som systemstöd använder Enebo appen Tyra. Som rektor har du ansvar för förskolans kvalitet och har inom givna ramar ett särskilt ansvar som närmare framgår av läroplanen för förskolan.
Rektor skall:
Ansvara för förskolans administration.
Ansvara för nyinskrivningar av barn samt introduktion och information till nya föräldrar
Företräda och representera förskolan i fortlöpande kontakter med kommunens socialtjänst, barnhälsovård, närliggande förskolor och fritidshem.
Ansvara för att rutiner upprättas för förmedling av gemensam information till övrig personal – genomföra utvecklingsgruppsmöten och arbetsplatsträffar (APT).
Ansvara för att rapportera olika former av statistik till SCB

Personal:
Vara arbetsledare för övrig personal.
Motivera och ge stöd och handledning till personalen.
Ansvara för personalvården.
Ansvara för att utvecklings- och lönesamtal genomförs regelbundet med varje anställd.
Planera utbildnings- och fortbildningsinsatser.
Ansvara för schemaläggning för anställd
Genomföra arbetsmiljö- och barnsäkerhetsrond i samarbete med styrelsen - som har det formella ansvaret.

Ekonomi:
Upprätta förslag till budget för administrativa kostnader och intäkter.
Disponera de budgetanslag som styrelsen beslutat om.

Övrigt:
Närvara vid ledningsgruppsmöten.
Utföra de arbetsuppgifter som styrelsen beslutar.
Ansvara för uppdateringar av sociala medier.
Vid behov hjälpa till med andra inom förskolan förekommande arbetsuppgifter.


Erfarenhet av personalansvar är ett krav.
Intervjuer kommer ske löpande.
Ansökningar skickas till: [email protected]Ansök nu Ansök nu