Trafikverket
184 Solna
Stockholms län
Lediga jobb i Solna ❭❭

Projektenhetschef Ostlänken

Publicerad: 2020-11-27 | Sista ansökningsdag: 2020-12-14 | Snittlön för Projektledare, bygg och anläggning ~41 300 kr | Anställningsform: Heltid

Som projektenhetschef Ostlänken på Trafikverket är du med och underlättar vardagen för invånare och företagare i hela Sverige. Det gör du genom att vara med och forma framtidens infrastruktur.Som ett led i den nya organisationen Nya Stambanor i Trafikverket söker vi målmedvetna och kommunikativa ledare som vill vara med på en spännande resa och bygga framtidens järnväg.

Med Ostlänken tas det första steget mot nya stambanor i Sverige, en sträcka på 16 mil som planeras att vara färdig för tågtrafik 2035.


Projektenhetschef Ostlänken

Arbetsuppgifter

I rollen som enhetschef leder du ditt team genom att klargöra riktning och sammanhang som skapar förutsättningar för de projekt som du ansvarar för.


Du kommer att ansvara för styrning och ledning av en omfattande projektportfölj som är en del av programmets totala omfattning. I portföljen ingår projekt som är i planeringsskede och ansvarar för framtagande av järnvägsplaner och tillståndsprocessen för att senare övergå till produktion/byggande och överlämning till förvaltning.

Verksamheten omfattar mellan 14-18 anställda, ett antal resurskonsulter och ett antal kontrakt med konsulter och entreprenörer.


Du kommer att ansvara för att projekten genomförs på ett effektivt, strukturerat och affärsmässigt sätt utifrån givna uppdrag. En viktig del i arbetet är att samverka och samarbeta med interna uppdragsgivare, aktörer i anläggningsbranschen och andra externa intressenter.

Du ingår i Ostlänkens ledningsgrupp och tillsammans med övriga chefer ansvara och bidrar till att uppnå programmets mål och leveranser.

Det är viktigt att du har helhetssyn på verksamheten och att du kan sätta enskilda projekt i ett större sammanhang och se till Ostlänkens del i att bygga Sveriges nya stambanor.

Övrig information

Anställningen inom Trafikverket är tillsvidare men chefsförordnandet är tidsbegränsat, inledningsvis på 4 år.

I denna rekrytering används webbaserade tester som en del i urvalet. Vi planerar att hålla videointervjuer via Skype under vecka 2 och 3 2021.

#ostlänken

Kvalifikationer

Vem är du?

Som chef i Trafikverket motiveras du av att leda, åstadkomma resultat tillsammans med andra och bidra till att andra kan växa och utvecklas. Genom att inspirera och involvera skapar du engagemang och delaktighet, vilket är viktiga förutsättningar inte bara för att vi skall nå våra mål utan också för utvecklingen av verksamheten, dina medarbetare och dig själv. Skicklighet i att bygga förtroendefulla relationer och hantera olika intressen är viktigt i en verksamhet som vår. Det innebär bland annat att det är av stor vikt att du är närvarande i ditt ledarskap och öppen för andras tankar och idéer.

Vi söker dig som

har högskoleexamen om minst 180 HP inom teknik eller ekonomi alternativt annan utbildning i kombination med erfarenhet som vi bedömer som likvärdig

har flerårig chefserfarenhet där du har haft personalansvar

har aktuell arbetslivserfarenhet av projektledning inom planläggning och produktion av stora och komplexa infrastrukturprojekt

har aktuell arbetslivserfarenhet av förändringsarbete i en ledande roll

har aktuell erfarenhet av att leda i en stor och komplex organisation

uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska

har körkort för personbil


Ansökan

De frågor som du får besvara när du skickar in din ansökan kommer ligga till grund för det första urvalet vi gör. 

Som sökande till Trafikverket kan du eventuellt behöva genomgå en säkerhetsprövning innefattande säkerhetsprövningssamtal och registerkontroll innan anställning, om tjänsten är placerad i säkerhetsklass. I vissa fall ställs krav på svenskt medborgarskap för säkerhetsklassade tjänster.

Som anställd i Trafikverket kan du komma att bli krigsplacerad utifrån totalförsvarets behov.

Nya Stambanor är ett program inom Trafikverket som har till uppgift att utifrån Nationell plan och uppdrag från regeringen bygga nya stambanor som möjliggör ökad kapacitet för person- och godståg inom hela järnvägssystemet. De nya stambanorna ska i framtiden länka samman de tre storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö. Fler spår och kortare restider knyter Sverige närmare och skapar nya möjligheter att arbetspendla och studera. Vi får fler och mer pålitliga resor och transporter för människor och näringsliv. I Sverige och vidare ut i Europa.

Cirka 250 personer arbetar i Nya Stambanor. De flesta medarbetarna kommer från tre av våra stora program - Ostlänken, Hässleholm - Lund och Göteborg - Borås.  Programmet startade 1 oktober 2020.

Trafikverket jobbar vi med att göra Sverige närmare. Vi tror på att en förening av olika erfarenheter, bakgrunder och perspektiv är den bästa grunden för att bygga en arbetsplats fri från diskriminering och en miljö där alla trivs och gör sitt bästa. Vi tror på mångfald där den gemensamma nämnaren är pålitlighet, engagemang och mod. För det är så vi bäst representerar vårt samhälle.

Läs mer här

Klicka här för att läsa mer om program Ostlänken!

http://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/Ansök nu Ansök nu