Kristianstads kommun
1290 Kristianstad
Skåne län
Lediga jobb i Kristianstad ❭❭

Lärare åk 4-6, Fröknegårdskolan

Publicerad: 2020-11-17 | Sista ansökningsdag: 2020-12-01 | Snittlön för Lärare i grundskolan, årskurs 4-6 ~35 300 kr | Anställningsform: Heltid

Vårt arbete gör skillnad i människors vardag! Vi är cirka 7 000 medarbetare och här finns gott om utrymme för dig som vill lyfta tillsammans med oss. Kristianstad är nordöstra Skånes handelscentrum med 85 000 invånare, bara en timmes tågresa från storstadsområdet vid Öresund.Barn- och utbildningsförvaltningen bedriver pedagogisk verksamhet som sträcker sig från förskola till vuxenutbildning. I en trygg, kreativ och demokratisk miljö som värnar alla människors lika värde arbetar vi för lärande, kunskap och omsorg. Vi söker dig som vill vara med och forma framtiden!Fröknegårdskolan LM ligger på Näsby och är en skola med ca 260 elever och 35 medarbetare.

En stor del av våra elever är tvåspråkiga. På vår skola arbetar vi medvetet och målinriktat med normer och värden vilket gör att vi har en arbetsplats med mycket väl fungerande elevgrupper och personalgrupper.

Bemötande med respekt är något som prioriteras i samtal, undervisningssituationer och som resulterar i höga resultat både i elevenkäter och medarbetarenkäter. Hos oss får du fantastiska kollegor som är kunniga, empatiska och som sätter eleverna och deras behov i främsta rummet.

Vi prioriterar att ha roligt tillsamman vilket märks att vi skrattar ofta med varandra!

Vill du veta mer om hur det är att arbeta som lärare hos oss klicka på länken.
https://youtu.be/w3ljaOWCKx8.
Filmen är bara tillgänglig från vår webbsida www.kristianstad.se/jobb.

Arbetsuppgifter
På Fröknegårdskolan har vi musikklasser med körsång där eleverna från hela kommunen söker med ett antagningsprov.

Tjänsten innebär att undervisa i våra musikklasser. Vi har på mellanstadiet ämnesundervisning som gör att du arbetar i flera klasser men undervisar i färre ämnen. I musikklasserna arbetar arbetslaget med årshjulet där flera konserter ingår, luciakonsert, rekryteringskonsert och vårkonserter. Arbetet i klassen innebär att elevens val är riktat mot ämnet musik som musiklärare har men att ämneslärare i övriga ämnen arbetat tematiskt i perioder.

Med engagemang och entusiasm skapar du en trygg lärandemiljö som bygger på ömsesidig respekt och samarbete och som stimulerar elever till lärande och eget ansvarstagande. Du har ett gott ledarskap såväl i som utanför klassrummet och håller dig à jour om händelser i omvärld och ungdomars vardag.

Undervisningen utformas utifrån läroplanens mål där planering, förberedelse, genomförande samt utvärdering är viktiga grundpelare. Du har positiva och höga förväntningar på eleverna och anpassar undervisningen utifrån alla elevers nivå, din bedömning av den enskilda eleven och med fokus på elevens bästa. Alternativa läroverktyg och dokumentation ingår som en naturlig del i ditt arbete.

Via dialog skapar du goda relationer som karaktäriseras av ömsesidig respekt och förtroendefullt förhållningssätt. På ett systematiskt sätt reflekterar du över det praktiska arbetet och tillsammans med kollegor driver du utvecklingsarbete och tar gemensamt ansvar både för egen som gruppens planering och vidareutveckling.

Är du ny som lärare stöttas du av en mentor för bästa vägledning i arbetet och du som är obehörig lärare kan bedriva undervisning men inte ansvara för den. Ansvar för betygsättning har en legitimerad lärare.

Kvalifikationer

I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att bedriva undervisning i årskurs 4-6 i ett av grundämnena matematik eller svenska samt behörighet i minst två ämnen till. I andra hand söker vi dig med ämneskunskaper på högskolenivå i relevant ämnen. Det är meriterande om du har pedagogisk utbildning på högskolenivå. 

Vi ser gärna att du har arbetat som lärare i grundskolan, har erfarenhet av att bedriva undervisning samt att du arbetat med ungdomar i åldern 9-12 år.

Undervisningen ska du kunna anpassa utifrån varje elevs förutsättningar och dina lektioner präglas av tydliga förväntningar, arbetsro och lust att lära. Arbetet organiserar och strukturerar du utifrån angivna mål. Vidare har du förmåga att stödja eleverna i att hantera konflikter som uppstår och gärna god förmåga att undervisa barn i behov av särskilt stöd. 

För att lyckas i arbetet krävs att du skapar förtroendefulla relationer både i som utanför skolan. Du har engagemang, entusiasm och ett genuint intresse för skolans värld och hur den påverkas av omvärlden.

Du är en trygg pedagogisk ledare med förmåga att kritiskt analysera eget och arbetsgruppens arbetssätt för ständig utveckling. God förmåga och erfarenhet av att använda digital teknik i undervisningen samt som redskap för information, planering och dokumentation krävs.

Som person är du kommunikativ, lyhörd och väl förtrogen och lever upp till de yrkesetiska principerna för lärare samt har fallenhet att analysera och dokumentera elevers förmågor och kunskaper.

Anställningsvillkor
Vi erbjuder en tillsvidareanställning på heltid med 2021-01-12. För att vi ska kunna ta ställning till din ansökan ska du bifoga examensbevis samt lärarlegitimation. När du erbjudits anställning krävs ett utdrag ur polisens belastningsregister enligt bestämmelser i 2 kap. 31-33 §§ skollagen.

Har du frågor om tjänsten kan du kontakta rektor Camilla Hansson på telefon 0733-13 62 94.

Sista ansökningsdag I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och vi kallar kontinuerligt sökande till intervju. Är du intresserad ber vi dig att skicka in din ansökan snarast, då anställning kan ske innan sista ansökningsdag om vi hittar rätt kandidat. Annonsen visas längst till och med 2020-12-01.

Välkommen med din ansökan via länken nedan tillsammans med CV och personligt brev. Har du frågor om hur du gör din ansökan kontakta systemets support på 0520-58 00 50 eller via supportrutan. I Kristianstads kommun tillämpas heltid för alla, vilket innebär att alla medarbetare med tillsvidareanställning har rätt till heltid och deltid är en möjlighet. Rökfri arbetstid tillämpas.Ansök nu Ansök nu