Stockholms Universitet
180 Stockholm
Stockholms län
Lediga jobb i Stockholm ❭❭

Postdoktor inom studier av ribonukleotidreduktas och NrdR

Publicerad: 2020-11-23 | Sista ansökningsdag: 2020-12-03 | Snittlön för Biokemist ~44 500 kr | Anställningsform: Heltid

Vid Institutionen för biokemi och biofysik. Sista ansökningsdag: 2020-12-03.


Institutionens lokaler ligger huvudsakligen i Arrheniuslaboratorierna tillsammans med de andra kemiinstitutionerna och andra institutioner inom Life Science. Forskningen spänner över ett brett område och är inom många av projekten av absolut högsta världsklass. Institutionen är unik i Sverige och också i världen genom dess tvärvetenskapliga karaktär och spänner över ett mycket brett område inkluderande cellbiologi, biokemi, biofysik och teori. För mer information om vår verksamhet, www.dbb.su.se.

Projektbeskrivning
Organismer lagrar sin genetiska information i DNA. Ribonukleotidreduktas (RNR) katalyserar det enda steg som de novo producerar DNAs byggstenar och är essentiellt för alla frilevande organismer. Olika klasser av RNR skiljer sig åt beträffande syreberoende och oligomer struktur, samt även aktiverings- och reaktionsmekanism. Många sjukdomsalstrande mikroorganismers RNR skiljer sig t.ex. från humant RNR.

I detta projekt skall aktiverings- och reaktionsmekanismer kartläggas på molekylär och strukturell nivå för olika bakteriella RNR, samt för den specifika transkriptionsfaktorn NrdR. Projektet syftar till att identifiera unika egenskaper hos RNR och NrdR, som kan utnyttjas för utveckling av nya antibiotika.

Arbetsuppgifter
Kloning, expression, renframställning och strukturbestämning av RNR, NrdR och ATP-koner från olika organismer. Analys av enzymaktivitet, nukleotidbindning, alloster reglering, metallinnehåll, protein-protein-interaktioner, protein-DNA-interaktioner, samt strukturbestämning. Arbetsuppgifterna kräver framför allt god vana vid anaerobarbete, och metoder som proteinmutagenes, röntgenkristallografi, cryoEM, EPR, HPLC-kromatografi och TXRF.

Behörighetskrav
Med postdoktor avses en arbetstagare som anställs i huvudsak för forskning och som har avlagt doktorsexamen eller har en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen.

Bedömningsgrunder
Examen ska vara avlagd högst tre år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Sådana skäl är ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid vetenskaplig skicklighet, framför allt erfarenhet av molekylära och strukturella studier av aeroba och anaeroba ribonukleotidreduktaser, samt NrdR och ATP-koner och de metoder som krävs för att genomföra dessa studier. Vi lägger även vikt vid personliga egenskaper.

Mycket goda kunskaper i engelska i både tal och skrift är ett krav liksom vana av att hålla forskningspresentationer och dokumentera arbetet. Personliga egenskaper som är viktiga för denna anställning är förmågan att arbeta självständigt såväl som i samarbete med övriga gruppmedlemmar för att nå gemensamma mål.

Anställningsvillkor
Anställningen avser heltid och gäller tills vidare, dock längst två år, med möjlighet till förlängning om det finns särskilda skäl. Tillträde enligt överenskommelse.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt
Upplysningar om anställningen lämnas av professor Britt-Marie Sjöberg, tfn 08-16 41 50, [email protected]

Fackliga företrädare
Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, [email protected], Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, [email protected], samt [email protected] (SEKO).

Ansökan
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

När du ansöker ber vi dig att fylla i följande uppgifter

• dina kontakt- och personuppgifter
• din högsta examen
• dina språkkunskaper
• kontaktinformation för 2–3 referenspersoner

och att bifoga följande dokument

• personligt brev
• CV – examina och övriga utbildningar, arbetslivserfarenhet och publikationsförteckning
• projektplan/forskningsplan (bör ej överstiga 3 sidor) som beskriver:
– varför du är intresserad av det i annonsen beskrivna ämnet/projektet
– varför och hur du vill bedriva projektet
– vad som gör dig lämplig för det aktuella projektet
• kopia av bevis på doktorsexamen
• eventuella rekommendationsbrev (max 3 filer)
• egna publikationer som du önskar åberopa (max 3 filer).

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.Ansök nu Ansök nu