Statistical wage Skadereglerare

38 800 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Skadereglerare within skadereglerare och värderare.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~40 600 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Skadereglerare
( rating 3.43 / 5 av 144 st votes)

Skadereglerare

Average wage

38 800 kr

Male

40 500 kr

Female

37 400 kr

Wage Skadereglerare

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union skadereglerare we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Skadereglerare

Skadereglerare arbetar främst på försäkringsbolag.

Arbetsuppgifter
Skadereglerarens jobb är att ta emot anmälningar från personer som vill ha ut ersättning från sina försäkringar. En anmälan kan också komma ifrån ett företag eller en annan organisation.

När kundens skadeanmälan kommit in bedömer skaderegleraren skadan. Ibland granskas kundens anmälan och skadorna som uppstått tillsammans med skadeinspektörer och besiktningsmän. Skadan kontrolleras och därefter bestäms hur stor ersättning kunden ska få.

Kontakterna med försäkringsbolagets kunder sker per telefon, e-post eller brev. Det kräver förmåga att förhandla med människor i besvärliga situationer. Ibland kan skaderegleraren och kunden ha olika uppfattning om hur försäkringsvillkoren ska tolkas. Då är det viktigt att lugnt förklara varför kunden inte kan få den önskade ersättningen.

Skaderegleraren måste kunna fatta snabba och korrekta beslut även när kunden är upprörd över den situation som är anledningen till kontakten med försäkringsbolaget. Därför är det viktigt att kunna behålla lugnet även i pressade situationer och i kontakt med upprörda människor.

Det rena skadereglerarjobbet är ett kontorsjobb. Jobbet gränsar också nära till besiktningsmannens (skadeinspektörens), som besiktigar skador, gör värderingar och skriver tekniska rapporter. Resultaten är underlag för åtgärder och utbetalning av försäkringsersättning. Vissa skadereglerare kan ha bitar av dessa yrkesgruppers uppgifter, och därmed ibland också åka ut och inspekterar skador på plats. De flesta skadereglerare träffar dock aldrig kunderna personligen.

Wage statistics based on education level

All sectors Private sector Private employees
38 800 kr 38 800 kr 38 800 kr

Wage statistics based on the Sector