Statistical wage Barnmorska

32 400 kr

What is the salary After tax?

Wage statistics show gross monthly salary for one Barnmorska within barnmorskor.

* Statistically secured data from SCB

Wage forecast for 2021: ~33 400 kr

** The forecast indicates the expected wage situation today and is calculated on previous wage increases per year.


Rate your profession as Barnmorska
( rating 3.5 / 5 av 204 st votes)

Barnmorska

Average wage

32 400 kr

Male

32 400 kr

Female

32 400 kr

Occupation Forecast

Very low competition

Wage Barnmorska

Get an income insurance

If you were to lose your employment, income insurance facilitates the A-box's maximum amount of just SEK 14 500.
Click income insurance union barnmorska we show which trade union and income insurance is right for your profession.

What makes a Barnmorska

En barnmorska som arbetar på en barnmorskemottagning eller en primärvårdscentral träffar den blivande mamman under hela graviditeten.

Arbetsuppgifter
Arbetet består av att göra olika undersökningar för att kontrollera att mamman och det väntade barnet mår bra.
Andra uppgifter är att stödja och informera de blivande föräldrarna eller mamman om graviditet och föräldraskap. Att ge råd om kost och motion och hålla utbildningar för blivande föräldrar ingår också i jobbet.
I arbetet ingår att ge råd i sex- och samlevnadsfrågor, om preventivmedel och om sexuellt överförbara sjukdomar. Informationen kan ges vid enskilda samtal eller i grupp, till exempel på mottagningen, i skolan, på ungdomsmottagningar eller under temakvällar riktade till olika grupper. Barnmorskan skriver också ut preventivmedel och gör gynekologiska hälsokontroller.

På en förlossningsavdelning ansvarar barnmorskan för vården av mamman under förlossningen liksom för vården av mamma och barn de första timmarna efter att barnet är fött. När den blivande mamman kommer in undersöks hon och barnets hjärtljud kontrolleras. Barnmorskan ger mamman smärtlindring om hon behöver det samt ger instruktioner och hjälp när barnet ska födas. Efter förlossningen undersöker barnmorskan barnet för att kontrollera att det mår bra. Mamman får också hjälp och stöd vid första amningen.

En barnmorska kan också arbeta på en BB-avdelning på ett sjukhus. Till BB kommer den nyförlösta mamman med sitt barn och får hjälp att få en bra start på livet tillsammans. Även på BB undersöks barnet av barnmorskan, som också sköter om mamman. Det kan handla om att göra omläggningar, ta bort stygn och ge smärtlindring och andra praktiska saker. En stor del av arbetet är också att finnas till hands, ge råd och svara på frågor från mamman eller från båda föräldrarna.

En barnmorska kan också arbeta inom den gynekologiska vården på en mottagning eller vårdavdelning.

Arbetstid
Eftersom förlossnings-, BB- och gynekologavdelningar är bemannade dygnet runt, innebär det att schemat för barnmorskor på dessa avdelningar innehåller dag-, kvälls- och helgtjänstgöring.

Wage statistics based on education level

All sectors County council
32 400 kr 40 400 kr

Wage statistics based on the Sector