Norrenergi AB
184 Solna
Stockholms län
Jobs in Solna ❭❭

Head of strategy and development

Published: 2021-11-16 | Last Application Date: 2022-05-05 | Average salary for Technical manager, municipality ~0 kr | Job Type: Heltid

När våra städer växer behövs klimatsmarta energisystem som kan möta det växande behovet av värme och kyla. Det är sådana system vi skapar. Vi hjälper våra kunder att vara resurssmarta och spara energi, det är bra för alla - kunden, oss och klimatet. Med värme och kyla i kretslopp lägger vi grunden för den hållbara staden.Avdelningen Strategi & Utveckling består av en grupp om fyra specialister inom områden så som bränsleförsörjning, energisystemutveckling, dataanalys energisystem och affärsanalys. Tillsammans ansvarar ni för Norrenergis produktionsförnyelse. Ni kommer att fortsätta att jobba med att utveckla affärer som baseras på externa energisamarbeten med kunder och i partnerskap. Stort fokus ligger även på samordna bevakning och intern hantering av övergripande strategiska omvärldsfrågor.

Nya energilösningar
I den här tjänsten behöver vi dig med stor intresse för utveckling. Du har ett nytänkande som kan omsättas i praktiken och leder till resultat. Du bör ha ett öppet sinne och samtidigt kunna tillämpa en affärsmässighet. Du skapar goda relationer inom organisationen och främjar samarbeten så att vi på effektivt sätt utnyttjar det engagemang och den kompetens som finns hos oss. Du är ett föredöme när det kommer till samarbeten - både internt och externt, och har ett stort förtroende för dina kollegor.

Vår ledarfilosofi på Norrenergi är:
-Jag är en förebild.
-Jag leder genom att utveckla andra.
-Jag har modet att utveckla mitt personliga ledarskap.

Vem är du?

- Du har en för tjänsten relevant högre utbildning, tex högskoleingenjör eller civilingenjör.
- För att vara framgångsrik i den här rollen behöver du ha erfarenhet från energibranschen.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av fjärrvärme.
- Förhandlingsvana.
- Erfarenhet av att leda medarbetare och verksamheten.

Ett urval av arbetsuppgifter:

- Förhandlingar med våra samverkanspartners
- Bidra med kunskap i samarbetsforum inom branschen
- Utveckla personal och kultur
- Ingå i företagets ledningsgrupp och bidra i den strategiska utvecklingen
- Diskutera och stötta medarbetare i deras arbetsuppgifter
- Rapportera direkt till VD

Ansökan

Om du tycker att detta låter intressant vill vi gärna se din ansökan snarast. Sista ansökningsdag är den onsdagen den 15 december 2021. Har du några frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Stefan Persson på tel. 08-475 04 10, gäller din fråga rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakt HR-specialist Jonna Nybäck på tel. 076-325 02 09.

Mer om Norrenergi
Med värme och kyla i kretslopp lägger vi grunden för den hållbara staden. Vi levererar klimatsmart fjärrvärme och fjärrkyla med tillhörande energitjänster till kunder i Solna, Sundbyberg, Bromma och Danderyd. Tack vare fjärrvärme- och fjärrkylnätet kan vi tillsammans ta vara på den energi som blir över för att värma och svalka dem som behöver. I dagsläget är vi 76 medarbetare och våra lokaler ligger nära kommunikationer i Solna Strand med utsikt över Bällstaviken.

Våra leveranser uppgår årligen till cirka 1 TWh värme och 70 GWh kyla. Solnaverket i Solna Strand är huvudproduktions­anläggning för både fjärrvärme och fjärrkyla. Här sker pro­duktionen med spillvärme från renat avloppsvatten samt med träpulver och tallbeckolja. Vi satsar på förnybar och återvunnen energi - all vår värme är märkt med Naturskydds­föreningens Bra Miljöval och 98 procent av energin är förnybar ett normalkallt år. Mer om hur det är att jobba hos oss hittar du på norrenergi.se (http://www.norrenergi.se/norrenergi-dig/jobba-hos-oss/) eller i vår års- och hållbarhetsredovisning. (https://www.norrenergi.se/om-oss/vart-hallbarhetsansvar/hallbarhetsredovisning-2019/)Apply Now Apply Now